10.03.2023 „Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției în administrația Județului Brașov”

Județul Brașov, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului „Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției în administrația Județului Brașov”, cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS 152068, în baza contractului de finanțare nr. 604/11.11.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) componenta CP 15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. 

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea și consolidarea capacității administrative prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției. 
 
Scopul proiectului a constat în promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesului decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Rezultate proiectului sunt:
 
 Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare: 
- metodologie de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție,
- un set de documente aferente Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025,
- implementarea, utilizarea și certificarea Sistemului de Management anti-mită, în conformitate cu standardul ISO 37001:2016 pentru servicii de administrație publică.
 
 Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din cadrul Consiliului Județean Brașov:
- un studiu privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului Consiliului Județean Brașov a aspectelor legate de corupție,
- o campanie de conștientizare și educație anticorupție constând în promovarea de materiale educative și informative privind fenomenul corupției în media de socializare online (facebook, instagram), website Consiliul Județean Brașov, difuzări radio și panouri led.
 
 Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din Consiliul Județean Brașov  în ceea ce privește prevenirea corupției:
- cursuri de formare privind etica, integritatea, prevenirea și combaterea corupției  pentru 50 de persoane, personal angajat și aleși locali din cadrul Consiliului Județean Brașov.

• Data începerii proiectului: 11.11.2021 
• Data finalizării proiectului: 11.03.2023
 
• Valoarea totală a proiectului: 413.145,00 lei
• Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 404.882,10 lei

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare