10.07.2019 Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Județean Brașov – ședința extraordinară din 11 iulie 2019, ora 12:00, sala 120

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice provizorii până la încheierea proiectului de reabilitate a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 334 / 27.09.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și acces la echipamentele de radionavigație – Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de Investiţii a Judeţului Brașov pe anul 2019.
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ 109 Beclean – Luța – Ludișor km 0+000 – 9+084”.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 25/29.01.2019 privind aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Brașov ca și cheltuieli neeligibile.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare