22.07.2019 Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov din 25 iulie 2019, ora 11:00, sala 120

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11.07.2019.
2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr. 4.
3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 51.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 3895/2002 modificat prin acte adiționale.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice prin închiderea temporară a unui număr de paturi din unitatea sanitară publică – Spitalul Clinic Județean de Urgență pentru Copii Brașov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Îngrijire și Asistență „Sfântul Gheorghe” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Casa de Tip Familial „Daniel” în Complexul de Servicii Tărlungeni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Casa de Tip Familial „Gabriela” în Complexul de Servicii Brădet din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr. 364/2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
14. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele contabile a sumei de 30.000 lei reprezentând suma acordată Asociației Delta Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr. 1163/2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov.
17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene „George Barițiu” în vederea semnării actului adițional nr. 5 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene „George Barițiu”.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019 a bugetului Județului Brașov.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul de organizare şi desfăşurare a analizării noului proiect de management, al managerului care a obţinut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Județean de Istorie Brașov.
21. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumului județean DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) – Vlădeni (DN1) – Dumbrăvița km 0+000 – 8+570 în categoria de drum comunal.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, începând cu anul 2019.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea finanțării nerambursabile din bugetul propriu al județului Brașov pentru proiectele sportive – Federații sportive naționale.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Etnografie Brașov.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov.
28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019.
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.230/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind validarea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov.
30. Diverse.

http://erp.judbrasov.ro/TiparireMaterialePlen.php?hide=diverse

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare