15.10.2020 Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 octombrie 2020, ora 11:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.09.2020.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Brașov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pe anul 2020.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 236/10.07.2020, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat.
4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Apollonia Hirscher nr. 9, județul Brașov, înscris în CF nr. 151754-C1-U11 Brașov, nr. topografic 5131, 5152/I/5.
5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 14, județul Brașov, înscris în CF nr. 34276 Brașov, nr. topografic 4857/6.
6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Brașov asupra imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 115, județul Brașov, înscris în CF nr. 117641 Brașov, nr. cadastral 117641.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziție de echipamente din domeniul IT pentru școlile speciale din subordinea Consiliului Județean Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii, în vederea obținerii de finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-Educație.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de închidere a Centrului de Plasament „Alice” din cadrul Complexului de Servicii „Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de închidere a Centrului de Plasament „Floare de Colț” din cadrul Complexului de Servicii Făgăraș din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de închidere a Centrului de Plasament „Dacia” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare