22.04.2020 Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din 23 aprilie 2020, ora 12:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 08.04.2020.
2. Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2020, conform Dispoziției nr. 244/14.04.2020.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților subordonate, pe anul 2020.
4. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov nr. 115 din 28.03.2019 şi nr. 303 din 25.07.2019, privind validarea Consiliilor de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov.
5. Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
6. Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
7. Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
8. Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
9. Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
10. Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov.
13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 7 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. topografic 5159/VII.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii a 3 imobile (aprtamente) în Lista – „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare.
15. Proiect de hotărâre privind darea in administrare a apartamentelor 6, 7, 8 și 9 situate în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 25, aflate în domeniul public al Județului Brașov, către Muzeul Casa Mureșenilor Brașov.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea lungimii drumului județean DJ 103D, situat in județul Brașov.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea inființării serviciului social: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Canaan” Șercaia, prin reorganizarea serviciului social al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Șercaia, centru cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a statului de funcții și a organigramei acestuia.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicii managerului Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungirea contractul de închiriere cu actualul proprietar, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr. 18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov RA”.
20. Diverse
Propuneri Plen

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare