28.08.2019 Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din 29 august 2019, ora 12:00, sala 120

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25.07.2019.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în comisiile de examen / concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic șef al secțiilor clinice: Pediatrie I, Pediatrie II și Pediatrie III din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în comisiile de examen / concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef al Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
4. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef de secție, șef laborator din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea”.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în comisiile de examen / concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere specifice comitetului director – ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
6. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a analizării noului proiect de management, al managerului care a obţinut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
10. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la HCJ nr.249/2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social Locuință Maxim Protejată „Sfântul Patrik” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura DGASPC Brașov.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social Locuință Maxim Protejată „Casa Chris” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura DGASPC Brașov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social Locuință Maxim Protejată „Casa Irlanda” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura DGASPC Brașov.
14. Proiect de hotărâre aprobarea înființării serviciului social Locuință Minim Protejată „Casa Adrian” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura DGASPC Brașov.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
18. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al României organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București 14 - 17.11.2019.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov.
20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea ap. nr. 9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 9.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Brașov.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022.
26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentelor nr. 2; 5; 6; 8; 9; 10 și 11 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 2.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 123/2019 a Consiliului Județean Brașov, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019 de aprobare a destinației imobilelor din fondul locativ al Consiliului Judeţean Braşov, în locuinţe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date - modificare suprafață, actualizare număr de construcții și componente, pentru imobilul situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 1, în care funcționează Școala Populară de Artă și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de modificare a suprafeței de la 12447 mp la 12928 mp, privind imobilul înscris în CF 103563 Sâmbăta de Sus cu nr. Cad.103563 identificat ca fiind drumul județean DJ 108B, domeniul public al Județului Brașov.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.
31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifice Comitetului director - director medical al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A Sbârcea” Brașov precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final în urma analizării noului proiect de management pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, aprobarea proiectului de management al d-lui Nicolae Dorin Pepene și aprobarea duratei contractului de management.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial „Brebenel” din structura Complexului de Servicii „Piatra Craiului” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial „Bambi” din structura Complexului de Servicii „Piatra Craiului” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial „Donald” din structura Complexului de Servicii Săcele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial „Lizuca” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial „Patrocle” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centru de Plasament „Aurora” din structura Complexului de Servicii „Măgura” Codlea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament „Sfântul Stelian” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial „Buburuza” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 54/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, cu completările ulterioare.
43. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor spații din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 67 către Muzeul Județean de Istorie Brașov, Muzeul de Artă Brașov și Muzeul de Etnografie Brașov, conform folosinței.
44. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a drumului de acces, înscris în CF nr. 107121 Râșnov nr. top 1708/1/2/8.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării proiectului „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov” în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă – cod proiect 128663.
47. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019.
48. Diverse
http://erp.judbrasov.ro/TiparireMaterialePlen.php?hide=diverse 

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare