29.10.2019 Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 octombrie 2019, ora 11:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.09.2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.10.2019.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019 a bugetului Județului Brașov.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019.
5. Proiect de hotărâre privind privind modificarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2019.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Jibert.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Homorod.
8. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de şef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.
9. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.15 din Regulamentul pentru vânzarea spaţiilor şi a cotelor părţi din spaţiile cu destinaţie medicală situate în imobilul Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1 – Policilinca Stomatologică.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată „Casa Chris” din structura Complexului de Servicii Brădet, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social „Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” din structura Complexului de Servicii Brădet, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare „Micul Prinț” + Echipa mobilă din structura Complexului de Servicii „Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
14. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020.
15. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie Brașov.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
20. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCJ nr.374/2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
21. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, spre finanțare, Ministerului Sănătății – pentru anul 2020.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării prin reorganizare a serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență „Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării prin reorganizare a serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență „Sfântul Anton” în structura Complexului de Servicii Timiș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență „Sf. Anton” din structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență Timișul de Sus din structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Locuință Maxim Protejată „Sfântul Patrick” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Locuință Maxim Protejată „Casa Irlanda” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării prin închidere a Centrului de Plasament „Albina” Codlea din cadrul Complexului de Servicii „Măgura” Codlea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării prin închidere a Centrului de Plasament „Aurora” Codlea din cadrul Complexului de Servicii „Măgura” Codlea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final în urma analizării noului proiect de management pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, aprobarea proiectului de management al d-lui Rus Valer și aprobarea duratei contractului de management.
32. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberarea/ înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean (dezbatere publică).
33. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-monument istoric, situat în localitatea Hărman, str. Dorobanţi, nr. 81, judeţul Braşov, înscris în C.F. nr.108721 Hărman, nr. cadastral 108721-C1.
34. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr.6 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Braşov, str. Poarta Schei, nr. 13, judeţul Braşov, înscris în C.F. nr. 146146-C1-U5 Braşov, nr. cadastral top 5116/1/6.
35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen/concurs, precum și aprobarea componenţei comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic şef secţie ATI şi medic şef laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov.
36. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs/ examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere specifică Comitetului Director – director financiar-contabil al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, precum şi avizarea componenţei comisiei de concurs/ examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
37. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019 pentru aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.
38. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei de şcolarizare pentru un număr de maximum 15 cursanţi talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2019-2020.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2019-2020.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării conducerii interimare a regiei autonome „Aeroportul Internațional Brașov R.A.” prin numirea membrilor în Consiliul de administrație interimar.
41. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumul indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Brașov și ale comisiilor de specialitate ale acestora.
42. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.
43. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/ concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/ concurs pentru proba scrisă şi proba practică/ clinică.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2019-2020.
45. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare DJ 108B: DJ 105B – Mânăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget Consiliul Județean Braşov.
46. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov.
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 112 G Peştera-Măgura-Zărneşti, a sectorului cuprins între km 0+000-3+100 în categoria funcţională de drum de interes local, respectiv de drum comunal.
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Industrial Parc S.A. Brașov.
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Brașov.
50. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr.9 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Braşov, str. Gh. Barițiu, nr. 4, judeţul Braşov, înscris în C.F. nr. 143542-C1-U3 Braşov, nr. cadastral 143542-C1-U3.
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului tere, în suprafață de 11307 mp. înscris in CF nr. 156070 Brașov, cu număr cadastral 156060, cu terenul în suprafață de 1031 mp. înscris în CF nr. 118357 Brașov, cu nr. cadastral 118357 – domeniul public al județului Brașov.
52. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 233/30.05.2019 repartizarea unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale
53. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCJ nr.364/2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, pe anul 2019.
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi „Casa Soarelui” din structura Complexului de Servicii „Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
55. Diverse

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare