26.08.2020 Ordinea de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Braşov din 27 august 2020, ora 9:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.07.2020.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2020.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ 109 Beclean - Luța - Ludișor, km 0+000 - km9+084”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 103D Viștea de Jos (DN1) - Viștea de Sus, km 0+000 - 5+106”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării efective a procesului de închidere a Centrului de Plasament „Dacia”, a Centrului de Plasament „Alice” din cadrul Complexului de Servicii „Măgura” Codlea și a Centrului de Plasament „Floare de Colț” din cadrul Complexului de Servicii Făgăraș din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Casei de tip Familial „Buburuza” din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni prin desființarea serviciului social.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Social cu cazare pe perioadă determinată Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost din structura Complexului de Servicii Victoria în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu o capacitate de 25 locuri.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de Colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin Direcția Generală Laboratoarele Larex, în vederea testării produselor alimentare și non-alimentare destinate beneficiarilor serviciilor sociale, la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov pe anul 2020.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Județului Brașov.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziției 93 din Anexa Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare.
15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului - monument istoric de categoria A - Bastionul Graft, înscris în CF nr. 127727 Braşov, sub nr. cad. 127727, domeniul public al judeţului, către Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 5 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 7.
17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr. 2 și nr. 4 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11.
18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 8 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 30.
19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 1 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidenţele contabile a sumei de 146.320 lei reprezentând suma acordată SC Comeb SRL, în temeiul contractului de cooperare nr. 5091/30.05.2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.
21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației cu constituirea dreptului de superficie, a imobilului înscris în CF nr. 161619 Brașov, situat în municipiul Brașov, str. Apullum, nr. 1-3.
22. Diverse
Propuneri Plen

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare