18.02.2020 Ordinea de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 februarie 2020, ora 12:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3.02.2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale din județ, a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozit pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuieli de funcționare.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Domestice în cadrul Complexului de Servicii „Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
5. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2020
6. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brașov pentru anul 2020.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Ioan-Aurel Sbârcea” Brașov, pentru perioada 2019-2022.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru perioada 2019-2022.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023.
10. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție - Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
11. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție - Secția Neonatologie I din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
13. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020.
14. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2020.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți „Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural „Reduta”.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean de Istorie Braşov.
17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 71/20.02.2015.
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km. CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”, contract finanțat din bugetul local al Consiliului Județean Brașov.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Banu Monica pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 26, situat în Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1.
20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric situat în Brașov, str. Piața Sfatului nr. 29, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 130291-C1-U8 Brașov, nr. cadastral top. (5667-5668/1)/1/I.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 58/2019.
22. Proiect de hotărâre privind constatarea tacitei relocațiuni pentru apartamentul cu destinație de locuință de serviciu, situat în imobilul din municipiul Brașov, str. Traian, nr. 46, ap. 56, județul Brașov.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din HCJ nr. 522/2019 - privind trecerea imobilului teren şi construcţii, situat în municipiul Făgăraş, str. Hurez, nr. 12, în suprafaţă de 5714 mp, edificat cu construcţii C1, C2, C3, C4, înscris în CF nr. 104236 Făgăraş, din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020 - Programul Promovarea Sportului de Performanță.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020 - Programul Sportul pentru Toți.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2020.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 - Beneficiari de drept public.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, pe anul 2020.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, pe anul 2020.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii SC Compania Apa SA Brasov în vederea identificării bunurilor imobile care urmează a intra în proprietatea publică a UAT Județul Brașov.
32. Proiect de hotărâre abrogarea poziției nr. 113 din Anexa Județului Brașov la Hotărârea Consiliului Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al județului Brașov.
33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Brașov în cadrul Adunării Generale a Asociației Microregiunea Turistică Munții Bucegi.
34. Diverse
Propuneri Plen

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare