13.12.2019 Ordinea de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2019, ora 11:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.11.2019.
2. Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2019 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
6. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție ATI din cadrul unității sanitare publice Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de șef de secție Psihiatrie Pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”.
9. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție ATI din cadrul unității sanitare publice Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Locuință maxim protejată „Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului Cultural REDUTA Brașov.
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorilor interimari din Consiliul de administrație interimar al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov R.A.
18. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc SA.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Județului Brașov, asupra tronsoanelor din drumul județean DJ 106B Vulcan (DJ 112A) – Holbav, având lungimea de L=6,505 km.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren în suprafață de 45.662 mp, înscris în CF nr. 100808, număr cadastral 100808.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcții situat în Făgăraș, str. Hurezului nr. 1.
22. Proiect de hotărâre privind încetarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 188/2019 privind preluarea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov.
23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 2A din imobilul - monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24.
24. Diverse

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare