07.04.2017 Patru firme vor să proiecteze suprafețele de mișcare de la aeroport

Politica investițională a Consiliului Județean Brașov pentru anul 2017 se axează pe două domenii principale: Aeroportul internațional Brașov – Ghimbav și sănătatea publică brașoveană. În ceea ce privește obiectivul de investiții „Aeroportul internațional Brașov – Ghimbav”, având în vedere că în bugetul de stat n-au fost prevăzute sume pentru susținerea acestei investiții, ținând cont de importanța pe care o are realizarea aeroportului pentru dezvoltarea economică a întregii zone Consiliul Județean Brașov a alocat în bugetul propriu pe anul 2017 o sumă totală de  47,134 milioane lei (peste 10 milioane euro) pentru continuarea investiției. Până la momentul votării bugetului, au fost procedurile de licitație pentru achiziționarea serviciilor de proiectare a suprafețelor de mișcare aeroportuare, conform studiului de fezabilitate revizuit în luna decembrie 2016.
„Suntem în etapa de evaluare a ofertelor aferente acestei proceduri de licitație, la care s-au prezentat patru firme ofertante. Respectând termenele prevăzute de legislația achizițiilor publice și în situația în care nu vor exista contestații ale rezultatului procedurii, contractul de proiectare se va semna în a treia săptămână a lunii mai. Termenul de predare a proiectului tehnic conform caietului de sarcini este de 75 de zile, după care vom demara procedurile de licitație pentru execuția lucrărilor. Concomitent cu aceste demersuri, am avut trei întâlniri cu conducerea Administrației Bazinale Olt pentru a urgenta demararea lucrărilor de îndiguire a pârâului Bârsa, în zona aeroportului. Așteptăm confirmarea acestei lucrări, în condițiile în care Consiliul Județean Brașov a preluat pe cheltuială proprie realizarea lucrărilor de deviere a canalului Beselcin pe amplasamentul aeroportului. Aceste lucrări sunt obligatorii pentru obținerea avizelor legale de funcționare a viitorului aeroport”, explică președintele CJ Adrian-Ioan Veștea. 
Studiul de fundamentare este obligatoriu
În privința pașilor pe care trebuie urmați pentru finalizarea acestei investiții, luând în calcul posibilitățile de alocări bugetare ale județului Brașov, Consiliul Județean Brașov va demara în această lună procedurile de licitație pentru realizarea de către o firmă specializată a Studiului de fundamentare, conform prevederilor Legii nr. 100/2016, a Legii nr. 233/2016, coroborat cu prevederile HG nr. 867/2016. De la momentul demarării procedurilor, termenul de finalizare și predare a Studiului de fundamentare la Consiliul Județean este de trei luni. Potrivit prevederilor normative menționate, în orice situaţie în care o autoritate  contractantă (Consiliul Județean Brașov, în speță) intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod.
Studiul de fundamentare prevăzut se bazează pe studiul de fezabilitate existent, iar în urma elaborării acestuia, Consiliul Județean Brașov va putea lua decizia finală argumentată tehnic, economic și juridic privind modalitatea de finalizare a investiției. Variantele potențiale pe care le va analiza studiul de fundamentare sunt:
- finalizarea investiției din bugete publice în condițile disponibilităților bugetare a partenerilor publici implicați, luând în considerare și posibilitatea înființării unei Asociații de dezvoltare intercomunitară în acest scop;
- înființarea unei societăți pe acțiuni având ca scop finalizarea investiției și operarea obiectivului;
- realizarea unui parteneriat public-privat având ca scop finalizarea investiției și operarea obiectivului;
- concesionarea obiectivului către un partener privat care va avea obligația finalizării investiției și operării obiectivului.
„Realizarea Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav rămâne prioritatea administrației județene pentru perioada următoare. Este dorința noastră, ca de altfel a tuturor brașovenilor să-l finalizăm și eforturile noastre se concentrează în această direcție, însă trebuie parcurse toate procedurile prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare etapă de realizare. Suntem în grafic, respectăm calendarul procedurilor, lucrăm pe mai multe planuri și îi asigurăm pe brașoveni că nu pierdem niciun moment în derularea acestui proiect extrem de vehiculat în spațiul public, dar mai ales extrem de sensibil și de important pentru comunitatea județului nostru”, menționează Adrian-Ioan Veștea. 

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare