20.03.2018 Peste 24 de milioane de lei, fonduri europene nerambursabile, pentru eficientizarea energetică a două instituții medicale

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, și directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Simion Crețu, au semnat astăzi contractele de finanțare pentru două proiecte câștigate de Județul Brașov în cadrul Programului Operațional Regional (POR), Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice”. La momentul festiv a fost prezent și administratorul public al județului, Daniel Gligoraș, cel care alături de echipa din executivul CJ Brașov a avut o contribuție decisivă în tot ce a însemnat munca de pregătire a documentațiilor, de scriere a cererilor de finanțare, de răspuns la clarificările solicitate de ADR Centru – practic, în reușita celor două proiecte.
Unitatea Medico-Socială Sânpetru va fi modernizată
Proiectul denumit „Reparații capitale, modernizare, eficientizare energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” are ca obiectiv general lucrările de reparații și consolidare, de recompartimentare, modernizare și eficientizare energetică a clădirii C1 din cadrul instituției menționate. Această clădire este una de tip pavilionar, fiind alcătuită din cinci corpuri alipite, cu înălțimi și funcțiuni diferite: un corp de cămin – cu saloane pacienți, radiologie, cabinete medicale, sală de tratament, sală de club, grupuri sanitare comune cu dușuri, vestiare, holuri; un corp de legătură – care unește blocul alimentar și pavilionul administrativ cu corpul de cămin și prin intermediul căruia se realizează accesul principal în clădire și către morgă; blocul alimentar – cuprinzând spații pentru călcătorie, spălătorie, uscătorie, sală de mese, bucătărie și spații anexe; pavilionul administrativ – cu centrală termică, farmacie, grup sanitar, vestiar de depozitare, camere tehnice, garderobă, birouri, cabinete, hol; sala festivă – în prezent dezafectată. Proiectul prevede lucrări de reabilitare termică, inclusiv reparații la nivelul fațadei, al soclurilor și trotuarelor, modernizarea și reabilitarea instalațiilor de încălzire, climatizare și iluminat, dar și reparații la elementele structurale, la acoperiș, terase exterioare și căi de acces. Alte tipuri de lucrări preconizate sunt de recompartimentare a unor spații interioare și cele prin care întreaga clădire va fi adusă la standardele de funcționare din punctul de vedere al siguranței la incendiu.
Valoarea totală a proiectului este de 8.584.757,90 lei, din care cheltuielile totale eligibile sunt de 6.346.926,02 lei, iar 2.237.831,88 lei înseamnă cheltuieli totale neeligibile. Din totalul eligibil, 6.219.987,50 lei reprezintă cheltuieli nerambursabile, iar diferența de 126.938,52 lei reprezintă contribuția proprie a Județului Brașov.
Corpul nou al Maternității va fi dotat cu panouri solare și pompe de căldură
Cel de-al doilea proiect, „Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. A. I. Sbârcea Brașov”, își propune creșterea eficienței energetice a corpului „nou” al Maternității și a celui care face legătura cu clădirea „veche” – cea recent modernizată printr-un program derulat de Ministerul Sănătății. În acest sens, proiectul prevede realizarea tuturor lucrărilor care asigură reabilitarea termică: izolarea termică a fațadei, termo-hidroizolarea terasei, înlocuirea instalației de încălzire și reabilitarea sistemului de furnizare a apei calde de consum, montarea de panouri solare pe acoperiș și pompe de căldură, modernizarea sistemelor de climatizare și de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior, modernizarea instalațiilor de iluminat din ambele clădiri, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate. Nu în ultimul rând, vor fi realizate reparații la elementele fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și la acoperișul tip terasă, recompartimentări interioare, reparații la trotuare, precum și toate tipurile de lucrări necesare obținerii avizului ISU. De asemenea, se vor construi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.
Cheltuielile totale ale proiectului sunt de 26.552.919,96 lei, din care cheltuielile totale eligibile ajung la 18.219.927,27 lei, iar cheltuielile neeligibile sunt în valoare de 8.332.992,69 lei. Din totalul sumelor eligibile, 17.855.528,72 reprezintă cheltuieli totale nerambursabile, iar 364.398,55 lei este valoarea contribuției proprii a Județului Brașov.
„Semnarea celor două contracte de finanțare înseamnă pentru noi o realizare remarcabilă, având în vedere că este vorba, în esență, despre proiecte de modernizare a infrastructurii de asistență socială și medicală din județul Brașov și totodată de creare a unor condiții optime atât pentru pacienți, cât și pentru personalul angajat în cele două instituții. Suntem bucuroși că strădaniile noastre din ultimul an sunt încununate de succes prin semnarea acestor contracte care vor aduce în județul Brașov peste 24 de milioane de lei, fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Dacă adaugăm contractele de modernizare a drumurilor județene prin POR 2014-2020 pe care le-am semnat anterior, obținem oglinda muncii de echipă a salariaților din cadrul Consiliului Județean, sub coordonarea administratorului public Daniel Gligoraș”, spune președintele CJ Brașov Adrian-Ioan Veștea. Pentru ambele proiecte au fost deja întocmite studiile de fezabilitate și documentațiile DALI, urmând să fie lansate procedurile de licitație pentru partea de proiectare și de execuție.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare