12.10.2017 Peste 27 de milioane de euro nerambursabile pentru drumul „de sub munte”

Primii bani europeni din exercițiul financiar 2014-2020 vor fi accesați de Județul Brașov pentru modernizarea drumului „de sub munte”. Astfel, administrația județeană se poate mândri cu primul proiect de infrastructură rutieră contractat de județul Brașov din fonduri europene, care va însemna o investiție totală de peste 32 de milioane de euro care se va realiza în Țara Făgărașului, în următorii patru ani. Contractul de finanțare a proiectului „Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P – format din DJ 104A, km 0+000-45+000, DJ 105C, km 6+300-3+800, DJ 105P, km 0+000-3+800” a fost semnat astăzi, de către Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și Dan Popa, directorul Organismului Intermediar al ADR Centru. Valoarea totală a proiectului este de 146.864.245,94 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile – 141.522.749,92 lei, adică aproximativ 27 de milioane de euro. Contribuția proprie a Județului Brașov la cheltuielile eligibile va fi de 2.888.219,39 lei, iar cheltuielile totale neeligibile vor ajunge la 2.453.276,63 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională.
„Moment istoric pentru județul Brașov”
„Asistăm la un moment istoric. Practic, este vorba despre primii bani europeni destinați drumurilor judeţene care ajung la Braşov, din 1990 încoace. Cu acest proiect, în valoare de aproape 33 de milioane de euro, intrăm în linie dreaptă, iar anul viitor vom trece la lucrările propriu-zise. Un alt proiect, realizarea drumului interjudețean Brașov – Covasna, este în evaluare la ADR Centru și avem toate şansele să fie declarat eligibil și să accesăm alte 25 de milioane de euro”, a declarat președintele CJ Adrian-Ioan Veştea. Proiectul vizează modernizarea drumului interjudețean DJ 104A, în legătură cu DJ 105C și DJ 105P, pe o lungime lungime totală de 53,01 km (din care 49,039 km realizați cu fonduri POR și 4 km modernizați din fondurile proprii ale Județului Brașov). Drumul străbate localitățile Șinca Veche, Șercăița, Bucium, Mărgineni, Sebeș, Recea, Gura Văii, Lisa, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Viștea de Sus, Victoria și Ucea de Sus.
Prezent la momentul festiv a fost și Daniel Gligoraș, administratorul public al CJ Brașov. Pe parcursul ultimului an, el a coordonat echipa care s-a ocupat de tot ceea ce a însemnat întocmirea proiect, de la pregătirea documentațiilor, obținerea de aprobări și avize de la instituțiile deconcentrate, până la scrierea cererii de finanțare. Din echipă au făcut parte Dorina Alexandru, Mioara Mitarcă, Ioan Ștefaniuc, Pop Ildiko și Adina Feticu, funcționari în cadrul CJ Brașov. „A fost o muncă anevoioasă, având în vedere că trebuia să îndeplinim condițiile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor europene. Proiectul este unul complex, iar pentru îndeplinirea tuturor condițiilor a fost necesară o colaborare cu toate primăriile pe teritoriul cărora trece drumul «de sub munte», inclusiv semnarea unor acorduri de parteneriat. O dificultate în acest proiect a fost dată de documentele de proprietate. Pentru dovedirea proprietății au fost necesare proceduri de expropriere dificile, având în vedere lungimea considerabilă a drumului”, a explicat Daniel Gligoraș.
Lucrări de amploare pe 53 de km de drum
Pe lângă înnoirea structurii rutiere și a suprafeței carosabilului, realizarea acostamentelor, a drumurilor laterale, a trotuarelor și a canalizării, amenajarea unor stații de transport public de călători, construirea de poduri și podețe, precum și asigurarea elementelor de siguranță a circulației pe întreaga sa lungime, modernizarea drumului „de sub munte” va asigura conectivitatea cu rețeaua TEN-T și descongestionarea traficului de pe DN 1 Sibiu - Brașov, având în vedere el că facilitează legătura Brașovului cu județele limitrofe. Totodată, acest drum modernizat va face legătura între DN 1/E 68 și DN 7C (Transfăgărășan), la Cârțișoara.
Concret, la finele proiectului vor exista:
• 53 km de drumuri județene modernizate și conectate la TEN-T (DJ 104A – 45,525 km; DJ 105C – 2,173 km; DJ 105P – 1,341 km), 64.422 mp de acostamente și 16.280 mp de drumuri laterale;
• 24.884 mp de trotuare și 21 de stații de transport public realizate;
• 4.665 metri de parapete metalice direcționale, 70 de indicatoare rutiere cu lumină galbenă intermitentă, 6 oglinzi rutiere, 1.534 de indicatoare și stâlpi rutieri, 10.224 metri de benzi rezonatoare montate, 158,48 km de marcaje longitudinale și 2.704 mp marcaje rutiere transversale realizate;
• 15 poduri, 105 podețe transversale, 164 podețe drumuri laterale și 401 podețe de acces modernizate.
În perioada imediat următoare, executivul Consiliului Județean Brașov va realiza procedurile de achiziție a serviciilor de management execuție investiție, verificare tehnică, audit financiar, informare și publicitate, urmând ca ulterior să dea ordinul de începere pentru întocmirea proiectului tehnic al investiției. După finalizarea proiectării va fi demarată achiziția execuției lucrărilor și a serviciului de asistență tehnică de supraveghere a acestora. Lucrările de modernizare a drumului „de sub munte” se vor încheia în 2021.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare