28.01.2016 Peste 5,8 milioane de lei din bugetul CJ pentru spitalele brașovene

Din bugetul propriu pe 2016, Consiliul Județean Brașov va aloca peste 5,8 milioane de lei unităților medicale aflate sub autoritatea sa. Banii vor fi folosiți pentru dotarea cu aparatură medicală a spitalelor, precum și pentru întocmirea de studii și proiecte care să permită accesarea de fonduri europene pe exercițiul bugetar 2014-2020 pentru derularea unor investiții majore la fiecare instituție în parte, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor. Cele șase spitale din subordinea CJ (Spitalul Clinic Județean de Urgență, Spitalul Clinic de Copii, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Psihiatrie și Neurologie), precum și Unitatea Medico-Socială de la Sânpetru vor primi în total 5.834.500 lei, fonduri care ar putea fi suplimentate prin rectificare bugetară în partea a doua a anului, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcurs. „Împreună cu comisia de buget-finanțe a Consiliului Județean am avut întâlniri cu conducerea fiecărui spital în parte nu doar pe probleme economice sau investiționale, ci inclusiv pe probleme de resurse umane. În funcție de nevoie pe care ni le-au semnalat pe partea de reparații, investiții și dotări, am analizat punct cu punct și am ajuns la aproape 6 milioane de lei pe care Consiliul Județean îi prevede în buget cu destinația spitale. Este posibil ca după luna iunie să mai alocăm bani pentru dezvoltarea spitalelor, în funcție de nevoile ce vor apărea. Am prevăzut fonduri însemnate pentru studii de fezabilitate. Acestea vor trebui întocmite foarte riguros și cu complexitatea unor proiecte tehnice, spre a putea accesa pe baza lor fonduri europene din axele destinate sistemului sanitar. Vrem ca în luna aprilie să fim primii care depunem proiectele la ADR Centru. Spre exemplu, Spitalul Clinic de Copii poate să acceseze până la 10 milioane de euro, ceea ce i-ar permite să devină cel mai modern spital de acest fel din România, mai ales că aici vin pacienți din cinci-șase județe învecinate”, a explicat vicepreședintele Gabor. Trebuie menționat că pe lângă banii din bugetul CJ, spitalele brașovene vor fi dotate cu aparatură de ultimă generație din fonduri proprii. Nu în ultimul rând, vicepreședintele Gabor a amintit că în domeniul sanitar brașovean se derulează în prezent două proiecte investiționale majore: renovarea și modernizarea Corpului B al Spitalului Clinic Județean de Urgență, un proiect de 5 milioane de euro la care lucrările vor începe în luna aprilie, precum și modernizarea corpului vechi al Maternității prin programul Băncii Mondiale, o investiție de peste 23 de milioane de lei aflată în curs de derulare.        
Investiții din bugetul propriu al Consiliului Județean Brașov pe anul 2016
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov – 1.668.000 lei
Dotări:

• defibrilator bipolar cu monitor inclus (1 buc.) – 46.000 lei
• centrală apă caldă și căldură 950 KW (2 buc.) – 505.000 lei
• ecograf 3D (sondă abd. și vag.) performant (1 buc.) – 370.000 lei
• analizor de biochimie (1 buc.) – 242.000 lei
• analizor de coagulare (1 buc.) – 177.000 lei
• ventilator pentru terapie intensivă adulți (1 buc.) – 78.000 lei
• lampă scialitică pentru bloc operator (1 buc.) – 90.000 lei
Alte cheltuieli:
• studii proiectări expertize, verificări autorizare incendiu (1 buc.) – 90.000 lei
• execuție proiect de autorizare la incendiu (1 buc.) – 70.000 lei
Spitalul Clinic de Copii Brașov – 552.000 lei
Dotări:
• unitate de electrochirurghie (1 buc.) – 30.000 lei
• aparat încălzire pacient (2 buc.) – 40.000 lei
• hotă cu flux laminat preparare citostatice (1 buc.) – 17.000 lei
• pat special chirurgie plastică și arși (1 buc.) – 22.000 lei
• robot de bucătărie (1 buc.) – 5.000 lei
Alte cheltuieli:
• reparație capitală Secția Chirurgie (compartimentare saloane, grup sanitar) – 250.000 lei
Studii de fezabilitate:
• consolidarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Copii Brașov (Axa 3) – 94.000 lei
• modernizarea, reabilitarea, extinderea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului Clinic de Copii Brașov (Axa 8) – 94.000 lei
Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov – 144.000 lei
Dotări:
• microscop binocular cu inversie și fluorescență (1 buc.) – 37.000 lei
• analizor automat de electroforeză (1 buc.) – 27.000 lei
Alte cheltuieli:
• licență antivirus sistem informatic – 4.000 lei
Studii de fezabilitate:
• expertiză, SF pentru extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov – 80.000 lei
Spitalul de Boli Infecțioase Brașov – 267.000 lei
Dotări:
• aparat pentru electroforeză în gel – 150.000 lei
• analizor automat de hematologie, 5 diff, cu laser – 67.500 lei
• analizor automat pentru culturi microbiologice – 49.500 lei
Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov – 799.000 lei
Obiective noi:
• scară pentru evacuare pacienți în caz de incendiu la Secția Vulcan – 200.000 lei
• lift pentru brancardă la sediul central – 500.000 lei
Studii de fezabilitate:
• expertiză tehnică antiseismică privind evaluarea factorilor de risc generatori de situații de urgență, pentru Baza de recuperare – 36.000 lei
• expertiză tehnică antiseismică privind evaluarea factorilor de risc generatori de situații de urgență, pentru Secția Vulcan – 33.000 lei
• expertiză tehnică antiseismică privind evaluarea factorilor de risc generatori de situații de urgență, pentru Secția Zărnești – 20.000 lei
• SF pentru dotarea cu aparatură medicală Axa 8 – 10.000 lei
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – 2.349.500 lei
Dotări:
• aparat de sterilizare (instalare și punere în folosință, 1 buc.) – 402.000 lei
• motor ortopedic (2 buc.) – 74.000 lei
• sistem automat ELISA (1 buc.) – 67.500 lei
• monitor portabil de urgență (10 buc.) – 125.000 lei
• pat ATI radiotransparent (10 buc.) – 216.000 lei
• ecograf multidisciplinar cu 2 traductori, liniar și convex (2 buc.) – 270.000 lei
• ecograf multidisciplinar cu 3 traductori, liniar, sectorial și convex (3 buc.) – 486.000 lei
• masă de operație (2 buc.) – 165.500 lei
• sistem de purificare a aerului (10 buc.) – 50.000 lei
• targă hidraulică pentru urgență, 3 secțiuni, blat radiotransparent (4 buc.) – 66.200 lei
• targă hidraulică pentru urgență, 3 secțiuni, blat radiotransparent, pentru pacient bariatric (1 buc.) – 33.300 lei
Studii de fezabilitate:
• SF pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea și dotarea UPU și a Ambulatoriului (1 buc.) – 144.000 lei
• SF pentru eficientizarea energetică a Corpului H Staționar Central, Pavilion Astra, Pavilion Tractorul – 250.000 lei
Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru – 55.000 lei
Studii de fezabilitate:
• SF pentru reparație capitală clădire – 55.000 lei

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare