31.10.2017 Pregătiri pentru premierea performanțelor în educație și în sportul brașovean

Consiliul Județean Brașov continuă tradiția de a premia la sfârșit de an excelența în educație și sport.
În scopul stimulării performanței în învățământ, elevii brașoveni cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare internaționale pe obiecte de învățământ, alături de profesorii care i-au pregătit vor primi recompense în bani. Lista premianților va fi stabilită de executivul CJ împreună cu membrii comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi culte, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Brașov. „Am transmis o solicitare la Inspectoratul Școlar și așteptăm sprijinul conducerii instituției pentru a avea situația exactă a elevilor din învățământul gimnazial și liceal din județul Brașov care au obținut premii pe plan internațional în cursul acestui an, astfel încât să-i recompensăm pentru strădania lor. Vom dispune de un buget suficient pentru toți cei care au avut rezultate deosebite, certificate prin premiile, locurile, diplomele obținute, dar și pentru profesorii lor”, a spus președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea.
La rândul lor, sportivii din județul Brașov care în 2017 au obținut performanțe în cadrul competițiilor naționale și internaționale împreună cu antrenorii lor vor fi recompensați cu premii în bani. În cazul acestora, premierea se va face pentru sporturi olimpice, la categoriile individual și pe echipe. Grupele de vârstă pentru care vor fi acordate premii sunt cele de copii (până în 14 ani), juniori (14-18 ani), tineret (18-21 ani) și seniori (peste 21 ani). Regulamentul de acordare a premiilor pentru sportivi este realizat de aparatul de specialitate al CJ Brașov împreună cu comisia pentru sport și tineret, urmând să fie supus aprobării deliberativului județean în ședința din luna curentă. Toate cluburile sportive din județ care au avut rezultate deosebite pe plan național și internațional sunt invitate să transmită la Consiliul Județean Brașov propunerile pentru premieri, acestea urmând să fie evaluate și ierarhizate. Propunerile pot fi făcute și on-line, la adresa:
sport@judbrasov.ro Informații suplimentare se pot obține la telefon 0268/410777 int. 142.
Cuantumul premiilor prevăzute reprezintă valoarea brută și se impozitează conform legislației în vigoare la data acordării. După aprobarea regulamentului de premiere, vor fi puse la dispoziția cluburilor/sportivilor atât formularele de înscriere, cât și regulamentul în forma finală.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare