24.03.2021 Programele judeţene pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale și sportive au fost lansate în dezbatere publică

Consiliul Județean Brașov a lansat marți, 23 martie, în dezbatere publică Programele judeţene pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale (beneficiari de drept privat fără scop patrimonial și beneficiari de drept public) și sportive (sportul de performanță și sportul pentru toți), pentru anul 2021. 

Ghidurile de finanțare ale celor patru programe de finanțare și anexele aferente acestora rămân în dezbatere publică 30 de zile lucrătoare, după care vor fi actualizate și completate cu eventualele sugestii și propuneri venite din partea persoanelor interesate. Ulterior procedurii de dezbatere publică, programele de finanțare vor fi aprobate în plenul forului deliberativ județean. 
 
Programele judeţene pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale și sportive au fost elaborate de specialiștii Direcției Management Proiecte din cadrul Consiliului Județean Brașov, având la baza Legea 350/2005 și legislațiile specifice fiecărui domeniu. 
 
Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, proiectele de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale și a proiectelor sportive pe anul 2021, Ghidurile Solicitantului, pot fi consultate: 
  • pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov: http://site.judbrasov.ro, sectiunea Dezbatere publică;
  • la sediul Consiliului Judeţean Braşov din Municipiul Braşov, B-dul. Eroilor nr. 5.
Proiectele de acte normative se pot obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Informare, Relaţii cu Publicul şi Secretariat A.T.O.P., B-dul. Eroilor nr. 5, camera 10.
 
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, până la data de 2 aprilie 2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative de mai sus: 
  • pe adresa: relatii.publice.cj@judbrasov.ro; 
  • prin poştă, pe adresa: Consiliul Judeţean Braşov, B-dul. Eroilor nr. 5;
  • depuse la Registratura Consiliului Judeţean Braşov din Braşov, B-dul. Eroilor nr. 5, camera 10.
Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare