19.09.2017 Proiecte europene pentru dotarea unităților de primiri urgențe ale spitalelor brașovene

Astăzi, la Brașov a avut loc o sesiune de informare organizată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, pe tema apelului de proiecte din cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.
În prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov Adrian Gabor, a prefectului Marian Rasaliu și a directorului executiv al ADR Centru Simion Crețu, factorii de decizie ai autorităților administrației publice locale și ai instituțiilor spitalicești din județele Alba, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu și Brașov, care ar putea beneficia de finanțări acordate în cadrul acestui apel de proiecte, au fost informați despre condițiile de finanțare, acțiunile sprijinite, cheltuielile eligibile și toate celelalte aspecte care țin de scrierea cererilor de finanțare. De asemenea, au fost discutate aspecte generale privind utilizarea aplicației MySMIS și regulile de identitate vizuală valabile pentru POR 2014-2020.
De la Brașov au fost prezenți directori din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență și Spitalului Clinic de Copii, alături de specialiști de la Departamentul Dezvoltare Urbană Brașov al ADR Centru, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și Agenția Metropolitană Brașov.
„Am avut o întâlnire benefică pentru toate cele șase județe. Consiliul Județean Brașov este singurul din regiune care poate depune două cereri de finanțare, având două spitale care se încadrează în cerințele acestui apel de proiecte. Dorim să extindem Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean printr-un proiect finanțat de Banca Mondială pe care îl avem deja pregătit, iar pentru dotarea acesteia cu echipamente și aparatură vom depune un proiect pe Axa Prioritară 8. În ceea ce privește Spitalul Clinic de Copii, dacă nu reușim să facem exproprierea pentru a extinde UPU, vom face un proiect doar pentru dotări. Până în aprilie 2018, când se închide acest apel de proiecte, sperăm să accesăm banii europeni. Vrem să fim primii și pe această axă, așa cum am fost și în ceea ce privește fondurile nerambursabile pe POR 2014-2020 pentru modernizarea drumurilor județene”, a afirmat vicepreședintele CJ Adrian Gabor.
Prin intermediul apelului de proiecte destinat instituțiilor medicale care dețin unități de primiri urgențe vor fi finanțate proiecte cu o valoare cuprinsă între 100 de mii și 1,5 milioane de euro, care vizează reabilitarea, modernizarea, extinderea și/sau dotarea UPU, construcția de heliporturi, accesibilizarea spațiului destinat serviciilor și a căilor de acces. Solicitanții eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale, în speță Consiliul Județean Brașov în subordinea căruia se află spitalele. Co-finanțarea pe care trebuie s-o asigure solicitantul este de 2%. La nivelul ADR Centru este disponibilă o alocare financiară de 61,74 milioane de euro destinată acestor proiecte.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare