28.09.2017 Proiectul Tehnic al Aeroportului va fi înaintat spre avizare la Autoritatea Aeronautică

Conform prevederilor contractuale, firma de proiectare SC Search Corporation SRL a predat la termenul asumat, respectiv 27.09.2017, autorității contractante, Județul Brașov, Proiectul Tehnic care face obiectul contractului. Proiectul Tehnic vizează execuția căii de rulare Alfa, a platformei de îmbarcare-debarcare și extinderea rețelelor de canalizare și drenaj aferente pistei de decolare aterizare din cadrul obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”. Conform devizului general care face parte integrantă din documentația predată, valoarea totală estimată (cu TVA inclus) pentru execuția elementelor vizate de Proiectul Tehnic este de 42.283.732,12 lei din care Construcții  + Montaj 41.875.808,07 lei.
În Proiectul Tehnic sunt incluse următoarele elemente care urmează să fie executate:
- realizare cale de rulare Alfa
- realizare platformă de îmbarcare – debarcare
- extindere rețele de canalizare la calea de rulare ALFA + platformă
- rețea de canalizare pluvială zona pistă
- colector descărcare ape pluviale în râul Bârsa
- camera de descărcare și protecție mal cu beton
- sisteme de balizaj TCL + STB cale rulare ALFA
- instalații electrice platformă (iluminat)
- instalații electrice de alimentare
- separator hidrocarburi.
„Am proiectat cinci noi elemente ale aeroportului: o cale de rulare, o platformă de îmbarcare aeronave, sistemul de canalizare pentru întregul ansamblu, infrastructura sistemului de balizaj și iluminatul platformei. Calea de rulare Alfa va face legătura între pistă și parcare, are o lungime de aproximativ 200 de metri și o lățime de 23 de metri, plus acostamentul. Platforma are dimensiuni de 135/140 metri și aici vor putea fi parcate trei aeronave de categoria C sau o aeronavă de categorie C și una de categorie D. Sistemul de canalizare asigură preluarea apelor atât de pe pistă, cât și de pe calea de rulare și platformă, dar are în vedere și preluarea apelor de pe toate celelalte suprafețe de mișcare viitoare, inclusiv eventuale noi căi de rulare, precum și preluarea apelor din zona terminalului, a turnului de control și a parcărilor laterale de autoturisme. Iluminatul platformei va fi asigurat de trei piloni de câte 27 metri înălțime. Infrastructura sistemului de balizaj presupune tot ce înseamnă conducte și camere de tragere”, a explicat Florin Răducu, vicepreședinte tehnic al Search Corporation. Potrivit acestuia, toate aceste elemente s-ar putea realiza în aproximativ patru luni.
„Proiectul Tehnic a fost analizat în vederea avizării de către Comisia Tehnico-Economică a Consiliului Județean Brașov, după care va fi depus la Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru avizare. După obținerea avizului Autorității Aeronautice vom iniția procedura de achiziție publică în vederea selectării constructorului care va executa proiectului. La nivelul bugetului județean dispunem de sumele necesare acestor investiții. Să nu uităm că în bugetul pe acest an am alocat 47,134 milioane lei, adică peste 10 milioane euro pentru continuarea investițiilor la aeroport. Practic, obiectivele cuprinse în Proiectul Tehnic vor fi primele elemente construite din ceea ce va însemna Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav”, a menționat Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare