07.04.2009 Scrisoare deschisă pentru revigorarea sportului juvenil şi de masă

Consilierul judeţean Dragoş Crăciun, preşedintele Comisiei pentru sport, turism, tineret, protecţia mediului şi probleme ecologice din cadrul forului deliberativ al judeţului Braşov, va înainta forurilor competente o scrisoare deschisă pe tema revigorării sportului juvenil şi a sportului de masă. Documentul a fost conceput în urma discuţiilor purtate în cadrul unui seminar la care au participat aproximativ 50 de oameni de sport din judeţul Braşov – antrenori emeriţi, profesori de educaţie fizică, cadre universitare, preşedinţi de cluburi sportive, organizatori de competiţii, jurnalişti. Demersul lui Dragoş Crăciun este pe deplin justificat având în vedere mai multe aspecte: greutăţile cu care se confruntă sportul juvenil şi sportul de masă, micşorarea numărului de ore de sport la liceu, a numărului de terenuri publice de sport, a bazei de selecţie sportivă, lipsa rezultatelor sportului românesc de performanţă pe plan extern şi creşterea alarmantă a obezităţii în rândul tinerilor. În aceste condiţii, este necesară adoptarea unui set de măsuri extrem de necesare pentru aducerea României în topul sportului mondial şi asigurarea stării de sănătate a generaţiei tinere, susţine Dragoş Crăciun.

Printre măsurile propuse se numără adoptarea unei strategii pe termen mediu şi lung pentru revigorarea sportului juvenil şi a celui de masă, premierea şi stimularea antrenorilor şi a profesorilor care prin activitatea lor reuşesc atragerea spre sport a cât mai multor tineri şi care obţin rezultate sportive deosebite, precum şi aprobarea unor legi care să prevadă obligativitatea ca administraţiile publice locale să aloce în buget o sumă minimă de bani pentru activităţile sportive de masă şi juvenile, dar şi pentru amenajarea unor terenuri publice de sport, în funcţie de numărul de locuitori. Totodată, este necesară interzicerea prin lege a închirierii, respectiv a concesionării terenurilor de sport din incinta instituţiilor de învăţământ de stat, astfel încât aceste baze sportive să fie folosite şi în afara orelor de curs de către elevi. Semnatarii scrisorii deschise mai propun obligativitatea efectuării unui număr de minimum două ore de sport pe săptămână la clasele I – XII şi în instituţiile de învăţământ superior.
Scrisoarea deschisă însoţită de semnăturile oamenilor de sport braşoveni va ajunge în zilele următoare la ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la ministrul Tineretului şi Sportului, precum şi la preşedinţii comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor şi din Senat.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare