06.11.2019 Seminar de informare și conștientizare privind adaptarea la schimbările climatice, economisirea energiei, termografierea clădirilor şi transportul nepoluant

În cursul anului 2018, Consiliul Județean Brașov a elaborat „Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022” (PMCA), care a obținut Avizul Favorabil nr. 1/4184/ VT//14.11.2018 de la Agenția Națională de Protecția Mediului și a fost aprobat prin HCJ nr. 418/28.11.2018.
Pe lângă măsurile privind reabilitarea infrastructurii rutiere, modernizarea transportului public, eficientizarea energetică a clădirilor aflate în domeniul public al unităţilor administrativ - teritoriale şi întreţierea spaţiilor verzi, Planul de Menţinere a Calităţii Aerului cuprinde şi măsuri vizând organizarea unor campanii de informare, educare și conștientizare referitoare la adaptarea la schimbările climatice, economisirea energiei și eficienţa energetică, termografierea clădirilor şi transportul nepoluant.
În acest context, Consiliul Judeţean Braşov a organizat astăzi, la sediul instituţiei, un seminar de informare şi conştientizare pe temele menţionate. Agenda seminarului a cuprins următoarele prezentări:
• „Abordare integrată a sectoarelor consumatoare de energie pentru atenuare și adaptare la schimbările climatice” - Leea Mihăilă - specialist comunicare  Asociația „Orașe Energie în România” (Asociația OER) - Convenția Primarilor;
• „Consumul de energie al clădirilor” - conf. univ. Mircea Horneț, Universitatea Transilvania - Facultatea de Construcții;
• „Adaptarea la schimbările climatice, economisirea și eficiența energiei și transport nepoluant” - Andreea Bobeș,  consilier Primăria Municipiului Făgăraș;
• „Investiţii ale Municipiului Braşov pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Public de Călători” - ing. George Antohe, Serviciul Tehnic RATBV SA.
„Consiliul Judeţean Braşov s-a preocupat în ultima perioadă atât de modernizarea infrastructurii rutiere, cât şi de modernizarea şi eficientizarea energetică a clădirilor publice aflate în proprietatea sa. Astfel, în acest moment avem în derulare patru proiecte de reabilitare şi modernizare a drumurilor judeţene (drumul interjudeţean Covasna - Braşov; drumul interjudeţean DJ 104A, DJ 105C, DJ 105P; DJ 104L Bunești - Viscri - Dacia şi DJ 112C Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni) şi trei proiecte privind eficientizarea energetică a unităţilor medicale şi sociale aflate în subordinea CJ Braşov (Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. A.I. Sbârcea”, Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov şi Unitatea de Asistenţă Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru). Acestea sunt finanţate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, însă pe partea de infrastructură rutieră avem în implementare şi alte proiecte pe care le realizăm cu fonduri guvernamentale sau asigurate din bugetul propriu al judeţului. Acestea sunt măsuri care conduc direct la reducerea poluării aerului în judeţul Braşov, precum şi la utilizarea judicioasă a resurselor energetice”, a spus vicepreşedintele CJ Imelda Tóásó, la deschiderea lucrărilor.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare