22.09.2017 Situația la zi a proiectului Aeroportului

Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă stadiul la zi al proiectului Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav. Administrația județeană a definitivat procedura de achiziție publică în vederea desemnării firmei care va face revizuirea Planului Urbanistic Zonal aferent acestui obiectiv. Contractul a fost semnat în această lună și are termen de execuție 4 luni calendaristice. Procedura de achiziție publică pentru desemnarea firmei care va realiza procedurile de zbor și determinarea echipamentelor de navigație necesare viitorului aeroport este în desfășurare, cu termen-limită de depunere a ofertelor 5 octombrie 2017. Experții SC Search Corporation SRL au definitivat măsurătorile topografice și cele pentru soluția de preluare a apelor pluviale colectate de pe suprafețelor de mișcare și vor preda Proiectul Tehnic pentru Calea de rulare Alfa, apron și canalizările aferente, în data de 27 septembrie. „După avizarea proiectului în Comisia Tehnico-Economică a CJ Brașov, el va fi înaintat la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) pentru a primi avizul, după care putem demara procedurile de achiziție publică în vederea construcțiilor”, a precizat președintele CJ Brașov.
Totodată, experții Iptana SA au depus spre avizare la AACR Master Planul de dezvoltare a aeroportului, document care vizează dezvoltările pe termen mediu și lung, inclusiv legăturile cu viitoarele căi de comunicații rutiere rapide (autostrăzi), cât și cu rețeaua de cale ferată. O delegație a Consiliului Județean Brașov condusă de președintele CJ s-a întâlnit recent, la sediul AACR, cu conducerea instituției pentru a discuta problemele legate de termenele de avizare.
În vederea demarării cât mai rapide a lucrărilor de amenajare a pârâului Bârsa de către Administrația Bazinală Apa Olt, conducerea executivă a CJ Brașov a avut o întâlnire cu Doina Pană, ministrul Apelor și Pădurilor, precum și două întâlniri cu conducerea executivă a Administrației Naționale Apele Române. Totodată, a fost definitivată procedura de achiziție publică pentru desemnarea firmei care va realiza studiul de fundamentare cu privire la abordarea finalizării obiectivului de investiții menționat. CJ Brașov ar fi dorit încheierea contractului cu firma câștigătoare în această săptămână, dar o altă firmă participantă la licitație a transmis o notificare către CJ. „Conform legislației în vigoare, trebuie să depășim termenele de notificări și eventuale contestații, după care vom proceda la semnarea contractului. Studiul va fi gata în 45 de zile de la emiterea ordinului de începere a contractului”, a menționat Adrian-Ioan Veștea. Nu în ultimul rând, la începutul lunii septembrie 2017, oficiali ai provinciei Hunan din China au solicitat vizitarea amplasamentului viitorului aeroport și în urma vizitei pe teren și-au manifestat intenția de a participa la o viitoare licitație ce vizează concesionarea investiției.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare