13.12.2019 Stadiul de pregătire a proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov (SMID)

La Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri (CATTIA) Brașov a avut loc vineri, 13 decembrie 2019, ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ISO Mediu, din care fac parte toate unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Brașov. În cadrul întâlnirii, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov Imelda Tóásó și liderul de echipă al consultantului contractat de CJ în vederea pregătirii și implementării proiectului SMID, Marius Băican, au prezentat etapele parcurse până în prezent, precum și alternativele conturate în Master Planul aferent proiectului.
În urma analizării datelor colectate de la Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, UAT-uri și operatorii de salubrizare, s-au identificat deficiențele-cheie ale sistemului actual de gestionare a deșeurilor și s-au conturat investițiile necesare în vederea atingerii țintelor și obiectivelor stabilite prin Directivele Europene. Acestea vor acoperi fiecare etapă din fluxul de gestionare a deșeurilor, de la prevenție, colectare, transport, până la tratare și depozitare. Astfel, prin proiect sunt prevăzute investiții la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale pentru colectarea selectivă a deșeurilor, centre speciale de colectare pentru deșeuri voluminoase, DEEE, baterii, puncte de colectare și tratare deșeuri provenite din construcții și demolări.
Investițiile propuse la nivel de județ vizează și stații de transfer în mai multe zone, precum și un centru de management integrat cu componentele aferente (stație de sortare, stație de compostare, tratare mecano-biologică cu biouscare, instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri).
Consiliul Județean Brașov este sprijinit în procesul de pregătire a proiectului de către Autoritatea de management (AM) POIM împreună cu experții JASPERS, până când acesta va atinge pragul de maturitate acceptabil pentru a fi promovat spre finanţare. Alternativele propuse sunt în continuare în analiză, în această perioadă desfășurându-se și identificarea posibilelor amplasamente pentru instalații.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare