03.11.2010 Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov a fost aprobată

Plenul Consiliului Judeţean Braşov a aprobat în cadrul ultimei şedinţe „Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov – orizonturi 2013–2020–2030”. Din 1992 încoace, acesta este primul document programatic elaborat de autoritatea judeţeană care se bazează pe o reală consultare a cetăţenilor.

Strategia a fost elaborată de specialiştii Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) în parteneriat cu cei de la Consiliul Judeţean, în urma unei colaborări cu peste 40 de instituţii publice, cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului academic şi cu experţi din Landul Brandenburg. Documentul a fost realizat prin intermediul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul de intervenţie „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, şi a costat 915.354 lei. Strategia cuprinde perspectiva de dezvoltare a judeţului Braşov la orizontul anilor 2013–2020–2030 bazată pe analiza situaţiei existente în planul economico-social, al echipării teritoriului şi al mediului, şi pe obiectivele de dezvoltare stabilite de fiecare comunitate locală.
„Strategia este un document de analiză bazat pe o cercetare sociologică realizată pe eşantioane reprezentative pentru populaţia judeţului Braşov. În paralel, au fost culese datele statistice necesare conturării situaţiei în care ne găsim în prezent şi s-a ţinut cont de strategiile de dezvoltare aprobate de primăriile din judeţ. Totodată, am colaborat cu Agenţia de Dezvoltare Metropolitană Braşov. Pentru analiză şi completare, documentul a fost prezentat cetăţenilor în cadrul a trei dezbateri publice organizate la Rupea, Făgăraş şi Braşov. Varianta finală de lucru a fost supusă acum dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean”, a explicat Mihai Pascu, preşedintele ADDJB.
Conform Strategiei, sunt trei investiţii strategice care trebuie realizate în judeţul Braşov: aeroportul, autostrada şi centrul logistic integrat. Alte direcţii de dezvoltare propuse de acest document vizează turismul şi managementul de mediul, dezideratul fiind ca Braşovul să devină capitala turismului românesc şi capitala verde a României. Nu sunt neglijate nici aspectele vizând dezvoltarea urbană policentrică, dublarea PIB-ului braşovean până în 2020, dezvoltarea rurală şi creşterea calităţii capitalului social-uman.
În cadrul discuţiilor din plenul Consiliului Judeţean, aleşii au făcut propuneri care se vor regăsi în Strategie, precum o mai bună punere în valoare nu doar a monumentelor istorice din judeţ, ci şi a monumentelor naturii, construirea de şosele ocolitoare la Ghimbav şi Perşani şi asfaltarea unor drumuri către zone cu potenţial turistic încă neexploatat.  

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare