02.04.2019 „Viscri-Conservarea patrimoniului într-o comunitate vie” - întâlnire de lucru pentru adaptarea strategiilor de conservare a patrimoniului la nevoile unei comunități vii

Pe 26 martie 2019, Consiliul Județean Brașov și Consiliul Satului Viscri, cu sprijinul Fundației Mihai Eminescu Trust au organizat la Viscri o întâlnire de lucru intitulată „Viscri - Conservarea patrimoniului într-o comunitate vie”. Aceasta a fost inițiată pentru a identifica soluții sustenabile de păstrare și punere în valoare a unui sit de patrimoniu de importanță națională și mondială, dar care să permită dezvoltarea sănătoasă a unei comunități vii.
Consiliul Satului Viscri se reunește în fiecare lună și este format din reprezentanți ai grupurilor profesionale și de interese din sat: fermieri, meșteșugari, prestatori de servicii turistice, tineri, vârstnici și fiecare confesiune religioasă, alături de consilierii locali și județeni din sat. La întâlnirile Consiliului se discută strategia de dezvoltare a satului, sunt căutate soluții pentru problemele comunității și sunt inițiate acțiuni de voluntariat prin care viscrenii lucrează împreună pentru a-și îmbunătăți traiul în comun. Tot în cadrul Consiliului Satului a fost identificată nevoia de a aduce împreună instituțiile publice cu rol în conservarea patrimoniului, organizațiile neguvernamentale care activează în Viscri și comunitatea locală. Scopul a fost acela de a demara un proces de armonizare a legislației din domeniul patrimoniului la toate nivelurile administrative și de adaptare a strategiilor de conservare a patrimoniului la nevoile unei comunități care trăiește în secolul XXI.
La discuții au participat Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, Marian Rasaliu, prefectul Județului Brașov, Caroline Fernolend și alți reprezentanți ai Consiliului Județean, Ștefan Bâlici, directorul Institutului Național al Patrimoniului împreună cu echipa sa, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Direcției Județene de Cultură Brașov, ai fundațiilor Pro Patrimonio și Mihai Eminescu Trust, consilieri locali și săteni din Viscri.
În cadrul acestei întâlniri au fost comunicate celor prezenți zonele de protecție pentru situl de patrimoniu și responsabilitățile administrației publice în raport cu angajamentele luate de către statul român față de UNESCO. Au fost clarificate procedurile legale pentru intervențiile care se fac în sat, precum și drepturile și obligațiile cetățenilor în raport cu patrimoniul construit. Reprezentanții administrației publice s-au angajat să facă studii de specialitate și să organizeze consultări publice înaintea proiectelor pe care le derulează pe plan local. Reprezentanții tuturor instituțiilor prezente și-au exprimat dorința de a avea o colaborare mai strânsă între ei, dar și cu comunitatea din Viscri. Studenți ai Facultății de Alimentație și Turism din cadrul Universității Transilvania din Brașov au prezentat rezultatele studiilor pe care le-au făcut la Viscri cu privire la impactul pe care îl are numărul mare de vizitatori asupra satului și soluțiile pe care le-au identificat pentru a asigura utilizarea sustenabilă a patrimoniului local pentru binele comunității.
Situl UNESCO Viscri este un exemplu de bună practică recunoscut la nivel european pentru aplicarea principiilor Convenției de la FARO și pentru păstrarea și promovarea patrimoniului cultural și natural. Toți participanții la întâlnirea inițiată de Consiliul Satului sunt dedicați continuării eforturilor depuse aici de-a lungul ultimilor 30 de ani și au înțeles importanța implicării tuturor actorilor instituționali și a comunității locale în definirea unei strategii de dezvoltare sustenabilă a satului. Învățămintele și experiența ce pot fi extrase din proiectele derulate în Viscri ar putea sta la baza unor politici publice de dezvoltare comunitară și de punere în valoare a patrimoniului aplicabile la nivel național.
Consiliul Județean Brașov și comunitatea din Viscri le mulțumesc tuturor celor care le-au fost alături în acest proiect și speră ca astfel de reuniuni să se îndesească și ca rezultatele lor să se vadă curând, pentru binele tuturor românilor.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare