05.04.2021 Ședința de îndată a Consiliului Județean Brașov - marți, 6 aprilie, ora 12:00

DISPOZIŢIA NR. 229 din data de 5.04.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 6 aprilie 2021, ora 12:00 


Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, în temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare,
 
DISPUNE:
 
Art. unic - Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 6 aprilie 2021, ora 12:00, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind redistribuirea produselor lactate comandate pentru consumul elevilor pentru data de 12 aprilie 2021, către Asociația Banca Regională Pentru Alimente Brașov.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare