24.09.2021 Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Braşov - luni, 27 septembrie, ora 15:00

DISPOZIŢIA NR. 600 din data de 24.09.2021

privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 27 septembrie 2021, ora 15:00 

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, în temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare,
 
DISPUNE:
 
Art. unic - Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 27 septembrie 2021, ora 15:00, cu următoarea
 
ORDINE DE ZI:
 
1. Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2021, conform Dispoziției nr. 588/16.09.2021 emisă de președintele Consiliului Județean Brașov.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților subordonate pe anul 2021.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate din TVA descentralizat, pentru implementarea Programului pentru Școli al României pe anul 2021.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav Etapa a III-a - proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații pentru 9 obiecte (rest de executat).
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 108 B DJ 105 B Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000 – 1+400”, contract finanțat prin PNDL 2 și bugetul local al județului Brașov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 102 G Victoria - Viștișoara km 0+900 – 9+900”, contract finanțat prin PNDL 1 și bugetul local al Județului Brașov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru  obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000  4+380”, obiectiv finanțat prin bugetul CJ Brașov.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Refacere pod DJ 103 A km 16+000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces”, obiectiv finanțat prin bugetul CJ Brașov.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7E+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie «Dr. I.A. Sbârcea» Brașov” la faza Proiect tehnic + Detalii de Execuție. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupea - Homorod - Mercheașa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000 – 18+250”, contract finanțat prin PNDL 2 şi bugetul local al Județului Brașov.

PREŞEDINTE
Adrian-Ioan Veştea                                                       


Contrasemnează,
Secretar General al Județului
Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare