07.09.2016 Şedinţă de indată la Consiliul Judeţean Braşov

Consiliul Judeţean Braşov este convocat în şedinţă de îndată, la data de 8.09.2016, ora 12.00, sala 120 cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2016. 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru: „Modernizare şi reabilitare DJ 102G: Victoria- Viştişoara – Staţiunea Sâmbăta, km 0+000 – 9+900 şi Modernizare DJ 105B: DJ 105B – Mănăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei, km 0+000 – 1+400”. 3.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaționale speciale integrați în învățământul de masă din judeţul Braşov.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare