12.04.2013 În perioada 24-26 mai 2013, la Poiana Brașov va avea loc întâlnirea membrilor Adunării Generale ,,ANATOP”. Mai multe detalii pe site-ul oficial www.anatop.ro

  Asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru societate, care prin structurile sale specializate a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. 

S-a constatat că siguranţa şi securitatea publică este deficitară pe întreg teritoriul României, dotarea poliţiei şi jandarmeriei fiind învechită, de cele mai multe ori improprie exercitării la un nivel de performanţă ridicat al serviciului poliţienesc.
În baza prevederilor din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi prevederilor Regulamentului de  organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, se constituie şi funcţionează pe lângă consiliul judeţean autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ – teritorială în care funcţionează.
Având în vedere că ATOP-urile sunt organisme cu rol consultativ, fără personalitate juridică s-a impus crearea unei structurii cu personalitate juridică, materializă prin înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”.  
 Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Braşov este membru fondator al Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”, asociaţie constituită în anul 2007, iar din anul 2011 domnul Claudiu Coman-preşedinte ATOP Braşov a fost ales preşedintele acesteia. Scopul asociaţiei este sprijinirea ATOP-urilor prin crearea unui partener reprezentativ la nivel naţional cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi centrale în vederea reprezentării şi promovării intereselor comunităţii pentru asigurarea siguranţei şi securităţii publice, precum şi pentru eficientizarea serviciului poliţienesc. 
 În perioada 24-26 mai 2013, la Poiana Brașov va avea loc  întâlnirea membrilor Adunării Generale ,,ANATOP”. Mai  multe detalii pe site-ul oficial www.anatop.ro
 

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare