Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 112/24-Mar-2020

Hotărârea nr.112 –privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență “Domino” din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Hotărârea nr 111/24-Mar-2020

Hotărârea nr.111 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Minim Protejată “Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni Brașov, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Hotărârea nr 110/24-Mar-2020

Hotărârea nr.110 – privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.6 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov

Hotărârea nr 109/24-Mar-2020

Hotărârea nr.109 – aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef secție

Hotărârea nr 108/24-Mar-2020

Hotărârea nr.108 – aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată ”Sfântul Patrick” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Hotărârea nr 107/24-Mar-2020

Hotărârea nr.107 – aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată ”Casa Irlanda” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Hotărârea nr 106/24-Mar-2020

Hotărârea nr.106 – aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de şef de secţie - Secţia Obstetrică Ginecologie I

Hotărârea nr 105/24-Mar-2020

Hotărârea nr.105 – avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor vacante de conducere de şef secţie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov

Hotărârea nr 104/24-Mar-2020

Hotărârea nr.104 – emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiul Codlea pentru anul 2020

Hotărârea nr 103/24-Mar-2020

Hotărârea nr.103 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Maxim Protejată “Casa Chris” din structura Complexului de Servicii Brădet, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Hotărârea nr 102/24-Mar-2020

Hotărârea nr.102 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare “Micul Prinț” + Echipa Mobilă din structura Complexului de Servicii “Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Hotărârea nr 101/24-Mar-2020

Hotărârea nr.101 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Hotărârea nr 100/24-Mar-2020

Hotărârea nr.100 – validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție clinică Obstetrică-Ginecologie IV din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

Hotărârea nr 99/24-Mar-2020

Hotărârea nr.99 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților subordonate pe anul 2020

Hotărârea nr 98/24-Mar-2020

Hotărârea nr.98 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 februarie 2020

Hotărârea nr 97/24-Mar-2020

Hotărârea nr.97 – aprobarea organizării şedinţelor de plen ale Consiliului Judeţean Braşov în cazul situaţiilor de urgenţă

Hotărârea nr 96/24-Mar-2020

Hotărârea nr.96 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 24 martie 2020

Hotărârea nr 95/18-Feb-2020

Hotărârea nr.95 – aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional ”Cerbul de Aur” Brașov, România, 2020 și alocarea sumei de 550.000 lei cu care Județul Brașov urmează să participe la organizarea evenimentului

Hotărârea nr 94/18-Feb-2020

Hotărârea nr.94 – aprobarea statului de funcții, a organigramei, structura organizatorică şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Hotărârea nr 93/18-Feb-2020

Hotărârea nr.93 – aprobarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov

Evenimente în desfășurare