Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 278/29-Jul-2022

Hotărârea nr.278 – privind aprobarea modificării suprafeței terenului aflat în domeniul public al Județului Brașov, situat în municipiul Brașov, str. Ecaterina Varga, nr. 23, jud. Brașov.

Hotărârea nr 277/29-Jul-2022

Hotărârea nr.277 – privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Centrului Cultural ”Reduta” pentru anul 2022.

Hotărârea nr 276/29-Jul-2022

Hotărârea nr.276 – privind modificarea Hotărârii nr.212/30.07.2021 a Consiliului Județean Brașov.

Hotărârea nr 275/29-Jul-2022

Hotărârea nr.275 – privind însușirea documentației de identificare a suprafeței de teren din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov întocmită de S.C. Advaita S.R.L.

Hotărârea nr 274/29-Jul-2022

Hotărârea nr.274 – privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 225/30.06.2022 privind aprobarea înființării serviciului social ”Adăpost de Noapte pentru Copiii Străzii” din cadrul Complexului de Servicii Măgura Codlea în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestui serviciu social.

Hotărârea nr 273/29-Jul-2022

Hotărârea nr.273– privind împuternicirea managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere nr. 2373/08.08.2018 pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. Stejerișului – Calea Poienii f.n.

Hotărârea nr 272/29-Jul-2022

Hotărârea nr.272 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea cotei de 3/8 din apartamentul nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Apollonia Hirscher, nr.1, județul Brașov.

Hotărârea nr 271/29-Jul-2022

Hotărârea nr.271 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea cotei de 16/96 din imobilul-monument istoric, înscris în CF nr. 117586 Brașov, nr. cad. 117586 situat în municipiul Brașov, Str. Poarta Schei, nr. 8, județul Brașov

Hotărârea nr 270/29-Jul-2022

Hotărârea nr.270 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere specifice comitetului director, de director medical și director financiar contabil al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, precum și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor.

Hotărârea nr 269/29-Jul-2022

Hotărârea nr.269– privind închiderea începând cu data de 01.09.2022 a Centrului de Plasament Dacia din cadrul Complexului de Servicii Rupea – Dacia din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Hotărârea nr 268/29-Jul-2022

Hotărârea nr.268 – privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Hotărârea nr 267/29-Jul-2022

Hotărârea nr.267 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social Locuință Maxim Protejată „Sf. Nicolae”, din structura Complexului de Servicii Victoria din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Hotărârea nr 266/29-Jul-2022

Hotărârea nr.266 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități “Casa Soarelui” din structura Complexului de Servicii „Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Hotărârea nr 265/29-Jul-2022

Hotărârea nr.265 – privind aprobarea înființării serviciului social Locuință Maxim Protejată “Sfântul Gavril” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Hotărârea nr 264/29-Jul-2022

Hotărârea nr.264 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Hotărârea nr 263/29-Jul-2022

Hotărârea nr.263 – privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Braşov.

Hotărârea nr 262/29-Jul-2022

Hotărârea nr.262 – privind aprobarea statului de funcții pentru Centrul Cultural Reduta Brașov.

Hotărârea nr 261/29-Jul-2022

Hotărârea nr.261– privind modificarea programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov pentru anul 2022.

Hotărârea nr 260/29-Jul-2022

Hotărârea nr.260 – privind modificarea programului de acțiuni culturale al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov pentru anul 2022.

Hotărârea nr 259/29-Jul-2022

Hotărârea nr.259 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Apollonia Hirscher, nr.9, județul Brașov.

Evenimente în desfășurare