Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 320/30-Sep-2021

Hotărârea nr.320 – privind componența Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.

Hotărârea nr 319/30-Sep-2021

Hotărârea nr.319 – privind componența Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.

Hotărârea nr 318/30-Sep-2021

Hotărârea nr.318 – privind aprobarea Acordului pentru cofinanțarea proiectului de investiții “Reparație capitală a blocului B al IMSP Spitalului Raional Ștefan Vodă” Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova și alocarea sumei de 400.000 lei pentru cofinanțarea proiectului.

Hotărârea nr 317/30-Sep-2021

Hotărârea nr.317 – privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov și centrele comerciale AFI Palace Brașov (prin SC AFI Palace Brașov SRL) și Coresi (prin SC Ceetrus SRL) în vederea promovării destinației turistice Județul Brașov și a platformei de informare și promovare turistică a destinației – Brașov Tourism App.

Hotărârea nr 316/30-Sep-2021

Hotărârea nr.316 – validarea aprobarea introducerii Biletului unic de vizitare valabil în cadrul instituțiilor culturale județene (muzee) subordonate Consiliului Județean Brașov.

Hotărârea nr 315/30-Sep-2021

Hotărârea nr.315 – privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov pentru anul 2021.

Hotărârea nr 314/30-Sep-2021

Hotărârea nr.314 – privind aprobarea statului de funcții şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Artă Brașov.

Hotărârea nr 313/30-Sep-2021

Hotărârea nr.313 – privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov.

Hotărârea nr 312/30-Sep-2021

Hotărârea nr.312 – privind aprobarea vânzării spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, precum și a spațiului 14 reprezentând magazin, înscris în CF nr. 119041-C1-U37 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia situate în imobilul Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov.

Hotărârea nr 311/30-Sep-2021

Hotărârea nr.311 – privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Orașul Zărnești în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a terenului în suprafață de 4.500 mp, situat în orașul Zărnești.

Hotărârea nr 310/30-Sep-2021

Hotărârea nr.310 – privind declararea de uz și de interes public județean al imobilului (teren și clădire) în suprafață de 900 mp, situat în localitatea Tărlungeni, str. Republicii nr.158.

Hotărârea nr 309/30-Sep-2021

Hotărârea nr.309 – privind modificarea Hotărârii nr.142/2021 adoptată de Consiliul Județean Brașov.

Hotărârea nr 308/30-Sep-2021

Hotărârea nr.308 – privind modificarea art.3 al Hotărârii nr.260/2021 adoptată de Consiliul Județean Brașov.

Hotărârea nr 307/30-Sep-2021

Hotărârea nr.307 – privind împuternicirea directorului general al DGASPC Brașov în vederea negocierii și încheierii unui contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică CA din România – Parohia Brașov pentru imobilul situat în Brașov, str. Apullum 1-3, județul Brașov.

Hotărârea nr 306/30-Sep-2021

Hotărârea nr.306 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.43.

Hotărârea nr 305/30-Sep-2021

Hotărârea nr.305 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.4.

Hotărârea nr 304/30-Sep-2021

Hotărârea nr.304 – privind aprobarea înființării, începând cu data de 01.10.2021, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a serviciului social Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Rupea și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Hotărârea nr 303/30-Sep-2021

Hotărârea nr.303 – privind aprobarea înființării, începând cu data de 01.10.2021, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a serviciului social Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Făgăraș și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Hotărârea nr 302/30-Sep-2021

Hotărârea nr.302 – privind aprobarea înființării, începând cu data de 01.10.2021, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a serviciului social Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Brașov și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Hotărârea nr 301/30-Sep-2021

Hotărârea nr.301– privind aprobarea Convenției de Asociere între U.A.T. Județul Brașov, U.A.T. Municipiul Codlea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Direcția de Asistență Socială Codlea și Fundația Hope and Home for Children cu privire la dezvoltarea unui Centru de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii în Municipiul Codlea.

Evenimente în desfășurare