Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 91/08-Mar-2019

Hotărârea nr.91–pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și R.A. ROMATSA – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian

Hotărârea nr 83/20-Feb-2019

Hotărârea nr.83– aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

Hotărârea nr 82/20-Feb-2019

Hotărârea nr.82– aprobarea Acordului – cadru de parteneriat între Judeţul Braşov şi Administraţia Bazinală de Apă pentru lucrările de execuţie poduri aflate pe traseele drumurilor judeţene şi care au finanţare asigurată prin Programul Operaţional Regional

Hotărârea nr 81/20-Feb-2019

Hotărârea nr.81–aprobarea Acordului – cadru de parteneriat între Judeţul Braşov şi Administraţia Bazinală de Apă pentru lucrările de execuţie poduri aflate pe traseele drumurilor judeţene şi care au finanţare asigurată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi / sau Programul naţional de construcţii de interes public sau social

Hotărârea nr 80/20-Feb-2019

Hotărârea nr.80 – aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale Braşov pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

Hotărârea nr 79/20-Feb-2019

Hotărârea nr.79– aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Braşov pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

Hotărârea nr 78/20-Feb-2019

Hotărârea nr.78 – declararea obiectivului „Pod din beton armat pe DJ 104K km 1+350, peste râul Olt, judeţul Braşov” ca bun de interes public judeţean aparţinând domeniului public al judeţului Braşov

Hotărârea nr 77/20-Feb-2019

Hotărârea nr.77– aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare drum judeţean DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+000”

Hotărârea nr 76/20-Feb-2019

Hotărârea nr.76 – utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2019

Hotărârea nr 75/20-Feb-2019

Hotărârea nr.75–modificarea statului de funcții prevăzut în anexa Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.20 din 29 ianuarie 2019, privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

Hotărârea nr 74/20-Feb-2019

Hotărârea nr.74 – aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brașov, începând cu data de 01.01.2019

Hotărârea nr 73/20-Feb-2019

Hotărârea nr.73– aderarea Judeţulului Braşov la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului

Hotărârea nr 72/20-Feb-2019

Hotărârea nr.72–aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov, județul Brașov

Hotărârea nr 71/20-Feb-2019

Hotărârea nr.71 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.25, spațiul 10, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov

Hotărârea nr 70/20-Feb-2019

Hotărârea nr.70– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov

Hotărârea nr 69/20-Feb-2019

Hotărârea nr.69– aprobarea vânzării, cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.20, spațiul 7, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud..Brașov

Hotărârea nr 68/20-Feb-2019

Hotărârea nr.68– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.18, spațiul 8, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov

Hotărârea nr 67/20-Feb-2019

Hotărârea nr.67– aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.14 , spațiul 4, situat la etajul I al imobilului - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi"din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov

Hotărârea nr 66/20-Feb-2019

Hotărârea nr.66– aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.14A , spațiul 3, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov

Hotărârea nr 65/20-Feb-2019

Hotărârea nr.65– aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.12, spațiul 2, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.

Evenimente în desfășurare