Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 203/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 203 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pe anul 2021

Hotărârea nr 202/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 202 - privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență juridică și reprezentare și mandatarea în acest sens a reprezentanților Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Hotărârea nr 201/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 201 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef de laborator – Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Hotărârea nr 200/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 200 - privind aprobarea repartiției unei locuințe de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov.

Hotărârea nr 199/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 199 - privind aprobarea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinței de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov propusă de comisia pentru analiză și stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor de serviciu.

Hotărârea nr 198/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 198 - privind aprobarea Acordului pentru constituirea “Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea Rețelei Fortificațiilor în județul Brașov”.

Hotărârea nr 197/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 197 - privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.

Hotărârea nr 196/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 196 privind aprobarea înființării Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ca instituție publică de interes județean cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.08.2021.

Hotărârea nr 195/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 195 hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

Hotărârea nr 194/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 194 hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Hotărârea nr 193/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 193 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Hotărârea nr 192/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 192 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.

Hotărârea nr 191/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 191 - privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov pentru perioada 2019-2023

Hotărârea nr 190/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 190 - privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere de medic șef-secție la Secția Exterioară Psihiatrie Cronici Vulcan și medic șef Centrul de Sănătate Mintală din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Hotărârea nr 189/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 189 - privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere de medic șef-secție la Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie, Secția Hematologie și medic șef Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Hotărârea nr 188/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 188 - privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a Județului Brașov

Hotărârea nr 187/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 187 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.405/26.09.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 G, Victoria - Viștișoara, km 0+900 – 9+900”.

Hotărârea nr 186/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 186 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.404/26.09.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105 B –Mănăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei, km. 0 + 000 – 1 + 400”.

Hotărârea nr 185/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 185 - privind privind aprobarea scăderii din evidenţele contabile a sumei de 5.600 lei, reprezentând sumă acordată către PFA Tăutu Neculai, în baza contractului de prestări servicii nr.34/4419/20.04.2012, având ca obiect „Dirigenţie de şantier reparaţii la DJ 112D, km 7 +218-11+300 Prejmer (DN 10) –Lunca Câlnicului (DN 11)” la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

Hotărârea nr 184/30-Jun-2021

Hotărârea nr. 184 - privind aprobarea extinderii mandatului de reprezentare a Județului Brașov în dos.nr.895/62/2015 pe rolul Tribunalului Brașov

Evenimente în desfășurare