Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 175/25-May-2023

Hotărârea nr.175 – privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov.

Hotărârea nr 174/25-May-2023

Hotărârea nr.174 – privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între R.A. Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav cu U.A.T. Județul Brașov, U.A.T. Orașul Ghimbav și Instituția Prefectului Județului Brașov în vederea realizării evenimentelor de interes public județean ”Zilele porților deschise la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav,10-11.06.2023”, și ”Inaugurarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav,15.06.2023”.

Hotărârea nr 173/25-May-2023

Hotărârea nr.173 – privind aprobarea scenariului pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare precum și a documentației de prenotificare a ajutorului de stat atât pentru investiții cât și pentru funcționarea Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

Hotărârea nr 172/25-May-2023

Hotărârea nr. 172 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25.05.2023

Hotărârea nr 171/17-May-2023

Hotărârea nr.171 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”

Hotărârea nr 170/17-May-2023

Hotărârea nr.170 – privind stabilirea componenței Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării al Județului Brașov.

Hotărârea nr 169/17-May-2023

Hotărârea nr.169 – privind aprobarea regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov proiectelor sportive Federații sportive naționale.

Hotărârea nr 168/17-May-2023

Hotărârea nr.168 –privind aprobarea participării Județului Brașov la Acordul de parteneriat LEADER - Asociația Grup de Acțiune Locală Răsăritul Țării Făgărașului.

Hotărârea nr 167/17-May-2023

Hotărârea nr.167 – privind aprobarea participării Județului Brașov la Acordul de parteneriat LEADER Asociația Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei.

Hotărârea nr 166/17-May-2023

Hotărârea nr.166 – privind aprobarea participării Județului Brașov la Acordul de parteneriat LEADER - Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților.

Hotărârea nr 165/17-May-2023

Hotărârea nr.165 – privind aprobarea participării Județului Brașov la Acordul de Parteneriat LEADER – Asociația Transilvană Brașov Nord.

Hotărârea nr 164/17-May-2023

Hotărârea nr. 164 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17.05.2023

Hotărârea nr 163/03-May-2023

Hotărârea nr.163 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului-monument istoric situat în municipiul Brașov, Str. George Barițiu, nr. 1-1A, județul Brașov.

Hotărârea nr 162/03-May-2023

Hotărârea nr.162 – privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ENERGETICĂ IMOBIL DGASPC BRAȘOV, STR. CARPAȚI NR. 23, MUN. CODLEA, JUD. BRAȘOV”.

Hotărârea nr 161/03-May-2023

Hotărârea nr.161 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 03.05.2023.

Hotărârea nr 160/27-Apr-2023

Hotărârea nr.160 – privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov.

Hotărârea nr 159/27-Apr-2023

Hotărârea nr.159 – privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI RECOMPARTIMENTARE CLĂDIRE DIN B-DUL EROILOR NR.5”.

Hotărârea nr 158/27-Apr-2023

Hotărârea nr.158 – privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor din domeniul public al U.A.T. județul Brașov prin completarea cu bunurile mobile declarate de interes public judetean și date în administrarea Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav R.A.” prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 372/2022

Hotărârea nr 157/27-Apr-2023

Hotărârea nr.157 – privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Hotărârea nr 156/27-Apr-2023

Hotărârea nr.156 – privind exprimarea intenției U.A.T. Județul Brașov/Consiliul Județean Brașov și a Muzeului Județean de Istorie Brașov de a se implica în demersurile pentru punerea în valoare a imobilului ”Complex Cetate”, monument istoric cu destinația de construcții administrative și social-culturale, în condițiile care vor fi stabilite de comun acord cu U.A.T. Municipiul Brașov.

Evenimente în desfășurare