Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 306/25-Jul-2019

Hotărârea nr.306 – privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia – Viscri - Bunesti, km 0+000 – 15+065”

Hotărârea nr 305/25-Jul-2019

Hotărârea nr.305 – privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

Hotărârea nr 304/25-Jul-2019

Hotărârea nr.304 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Proiectare + execuţie trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Braşov–Sighişoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de judeţ Harghita”

Hotărârea nr 303/25-Jul-2019

Hotărârea nr.303 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 115/2019, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

Hotărârea nr 302/25-Jul-2019

Hotărârea nr.302 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019

Hotărârea nr 301/25-Jul-2019

Hotărârea nr.301 – privind aprobarea modificării programului de acţiuni culturale pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

Hotărârea nr 300/25-Jul-2019

Hotărârea nr.300 – privind aprobarea modificării programului de acţiuni culturale pentru Muzeul de Etnografie Braşov

Hotărârea nr 299/25-Jul-2019

Hotărârea nr.299 – privind modificarea Programului de acțiuni culturale pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Hotărârea nr 298/25-Jul-2019

Hotărârea nr.298 – privind aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Hotărârea nr 297/25-Jul-2019

Hotărârea nr.297 – privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul propriu al județului Brașov pentru proiectele sportive – Federații sportive naționale

Hotărârea nr 296/25-Jul-2019

Hotărârea nr.296 – privind aprobarea cotizației către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, începând cu anul 2019

Hotărârea nr 295/25-Jul-2019

Hotărârea nr.295 – privind încadrarea drumului județean DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) Vlădeni (DN1) – Dumbrăvița km 0+000 – 8+570 în categoria de drum comunal

Hotărârea nr 294/25-Jul-2019

Hotărârea nr.294 – privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obţinut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, precum şi aprobarea comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de management

Hotărârea nr 293/25-Jul-2019

Hotărârea nr.293 – privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov

Hotărârea nr 292/25-Jul-2019

Hotărârea nr.292 – privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2019 a bugetului Judeţului Braşov

Hotărârea nr 291/25-Jul-2019

Hotărârea nr.291 – privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene „George Barițiu în vederea semnării actului adițional nr. 5 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene „George Barițiu”

Hotărârea nr 290/25-Jul-2019

Hotărârea nr.290 – privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, care stă la baza întocmirii declaraţiei de intenţie a candidaţilor, conform art. 2, pct.6 şi 7 din OUG nr. 109/2016

Hotărârea nr 289/25-Jul-2019

Hotărârea nr.289 – privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

Hotărârea nr 288/25-Jul-2019

Hotărârea nr.288 – privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 30.000 lei reprezentând suma acordată Asociaţiei Delta Braşov, în temeiul contractului de cooperare nr.1163/25.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

Hotărârea nr 287/25-Jul-2019

Hotărârea nr.287 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de: șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică

Evenimente în desfășurare