Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 335/27-Sep-2018

Hotărârea nr.335 – aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat între Județul Brașov – lider de proiect și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea implementării în comun a proiectului

Hotărârea nr 334/27-Sep-2018

Hotărârea nr.334 - aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”

Hotărârea nr 333/27-Sep-2018

Hotărârea nr.333 – aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

Hotărârea nr 332/27-Sep-2018

Hotărârea nr.332 – aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

Hotărârea nr 331/27-Sep-2018

Hotărârea nr.331 – aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2018 – 2019

Hotărârea nr 330/27-Sep-2018

Hotărârea nr.330 – aprobarea transmiterii fără plată a unui mijloc de transport – autobuz turistic, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Municipiului Brașov

Hotărârea nr 329/27-Sep-2018

Hotărârea nr.329 – validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2018 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Hotărârea nr 328/27-Sep-2018

Hotărârea nr.328 – aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 730 A Fundata – Fundățica – lim. jud. Argeș, în categoria funcțională de drum comunal

Hotărârea nr 327/27-Sep-2018

Hotărârea nr.327 – aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 112 B Cristian - Vulcan, în categoria funcțională de drum de interes local – stradă

Hotărârea nr 326/27-Sep-2018

Hotărârea nr.326 – aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, U.A.T. Judeţul Braşov şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, pentru asigurarea unor servicii medicale gratuite pentru elevii unităţilor şcolare din municipiul şi judeţul Braşov

Hotărârea nr 325/27-Sep-2018

Hotărârea nr.325 – aprobarea Protocolului de Colaborare între Ministerul Mediului, Județul Brașov – Consiliul Județean Brașov, Municipiul Brașov – Consiliul Local al Municipiului Brașov și Instituția Prefectului – Județul Brașov pentru desfășurarea, prin efort comun, a Reuniunii Directorilor în Domeniul Biodiversității, în cadrul perioadei de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

Hotărârea nr 324/27-Sep-2018

Hotărârea nr.324 – avizarea închirierii prin scoatere la licitaţie publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr. 36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea Brașov”

Hotărârea nr 323/27-Sep-2018

Hotărârea nr.323 – aprobarea scutirii de la plata taxei de şcolarizare pentru cincisprezece cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2018-2019

Hotărârea nr 322/27-Sep-2018

Hotărârea nr.322 – modificarea punctului 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.176/30.05.2018 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov

Hotărârea nr 321/27-Sep-2018

Hotărârea nr.321 – aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 19.10.2018

Hotărârea nr 320/27-Sep-2018

Hotărârea nr.320 – exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de conducere vacante, de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin promovarea temporară, a doamnei Gîrbacea Julieta Aurelia, pe o perioadă de maximum 6 luni, începând cu data de 19 octombrie 2018

Hotărârea nr 319/27-Sep-2018

Hotărârea nr.319 – delegarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Hotărârea nr 318/27-Sep-2018

Hotărârea nr.318 – constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului DURNĂ GHEORGHE, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Hotărârea nr 317/27-Sep-2018

Hotărârea nr.317 – constatarea anulării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 395/30.08.2017 privind sancționarea disciplinară a directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov

Hotărârea nr 316/27-Sep-2018

Hotărârea nr.316 – aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare şi mandatarea reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în acest sens

Evenimente în desfășurare