Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 124/16-Apr-2021

Hotărârea nr.124– privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.168 din 30.05.2018 de numire a reprezentaților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

Hotărârea nr 123/16-Apr-2021

Hotărârea nr.123 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen /concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de laborator-Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Hotărârea nr 122/16-Apr-2021

Hotărârea nr.122 – privind delegarea unui reprezentant al asiguraților, din partea Consiliului Județean Brașov, în Adunarea Reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Hotărârea nr 121/16-Apr-2021

Hotărârea nr.121 – privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare şi Reabilitare drum județean DJ 109, Beclean (DN1)-Luţa-Ludişor-Voivodeni (DJ 103F), km. 0 + 000 – 9 + 084”

Hotărârea nr 120/16-Apr-2021

Hotărârea nr.120 – privind alocarea sumei de 5000 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată către unități (administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale.

Hotărârea nr 119/16-Apr-2021

Hotărârea nr.119 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru apartamentul nr.IV din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr. 16

Hotărârea nr 118/16-Apr-2021

Hotărârea nr.118 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru apartamentul nr.10 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr. 13

Hotărârea nr 117/16-Apr-2021

Hotărârea nr.117 – privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov.

Hotărârea nr 116/16-Apr-2021

Hotărârea nr.116 – privind aprobarea raportului final și a listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Hotărârea nr 115/16-Apr-2021

Hotărârea nr.115 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021- Programul Promovarea Sportului de Performanță.

Hotărârea nr 114/16-Apr-2021

Hotărârea nr.114 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021- Programul Sportul pentru Toți.

Hotărârea nr 113/16-Apr-2021

Hotărârea nr.113 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021- beneficiari de drept privat fără scop patrimonial.

Hotărârea nr 112/16-Apr-2021

Hotărârea nr.112 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021- beneficiari de drept public

Hotărârea nr 111/16-Apr-2021

Hotărârea nr.111 – privind aprobarea Programelor de activități culturale pe anul 2021 pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Hotărârea nr 110/16-Apr-2021

Hotărârea nr.110 – privind darea în administrare a imobilului “Casa Baiulescu”, situat în municipiul Brașov, b-dul Eroilor nr.33, către Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov pentru o perioadă de 10 ani.

Hotărârea nr 109/16-Apr-2021

Hotărârea nr.109 – privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2021.

Hotărârea nr 108/16-Apr-2021

Hotărârea nr.108 – privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru anul 2021.

Hotărârea nr 107/16-Apr-2021

Hotărârea nr.107 – privind aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov, a creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.

Hotărârea nr 106/16-Apr-2021

Hotărârea nr.106 – pentru modificarea Hotărârii nr. 4/2021 a Consiliului Județean Brașov, privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020.

Hotărârea nr 105/16-Apr-2021

Hotărârea nr.105 – aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 06.04.2021

Evenimente în desfășurare