Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 438/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 438 – privind delegarea calității de reprezentant al Județului Brașov în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “CENTRUL TRANSILVANIEI” domnului vicepreședinte Szenner Zoltán-Huba și doamnei consilier Daniela Prahoveanu

Hotărârea nr 437/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 437 – privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A.

Hotărârea nr 436/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 436 – privind demararea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Hotărârea nr 435/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 435 – privind propunerea unui candidat la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție.

Hotărârea nr 434/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 434 – privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Hotărârea nr 433/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 433 – privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în A.G.A. la S.C. GRAELLS & LLONCH INVEST Administrare Parc Industrial S.A.

Hotărârea nr 432/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 432 – privind desemnarea nominală a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.

Hotărârea nr 431/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 431 – privind desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului Judeţean Braşov în Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul şcolar 2020-2021.

Hotărârea nr 430/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 430 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în Consiliul Consultativ al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

Hotărârea nr 429/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 429 – privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr.18.

Hotărârea nr 428/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 428 – privind actualizarea Master Planului pentru indicatori tehnici, economici și a Listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare și tratare ape uzate cu finanțare prin programul POIM 2014-2020, în forma documentelor comunicate de Apă Canal Sibiu S.A.

Hotărârea nr 427/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 427 – privind aprobarea proiectului ”Secția Exterioară ATI-Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov”, a acordului de parteneriat și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr 426/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 426 – privind trecerea drumului județean DJ730: lim. jud. Argeș – Șirnea – DN 73 din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov în domeniul public al U.A.T. Comuna Fundata și administrarea Consiliului Local Fundata.

Hotărârea nr 425/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 425 – privind prelungirea contractului de concesiune nr.2171/2005 încheiat între Județul Brașov și dr. Banu Monica pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic situat în Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi”.

Hotărârea nr 424/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 424 – privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al U.A.T. Orașul Victoria în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a terenului în suprafață de 741 mp, situat în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22.

Hotărârea nr 423/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 423 – privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Municipiul Săcele a imobilului teren în suprafață de 311mp în domeniul public al Județului Brașov.

Hotărârea nr 422/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 422 – privind modificarea poziției nr.111 din Anexa – „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la HCJ nr.100/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr 421/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 421 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.8 din imobilul–monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr.15, județul Brașov. Pentru –35 voturi

Hotărârea nr 420/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 420 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Brașov pentru achiziționarea cotei de 3/4 din apartamentul nr.3 din imobilul–monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.18, județul Brașov

Hotărârea nr 419/17-Dec-2020

Hotărârea nr. 419 – privind neexercitarea neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.2 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului nr.31, județul Brașov.

Evenimente în desfășurare