Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 8/17-Jan-2023

Hotărârea nr.8 – privind încheierea unui Acord de colaborare între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și U.A.T. Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov pentru derularea unui proiect al cărui scop constă în transferul datelor necesare dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor publice în domeniul urbanismului la nivel județean.

Hotărârea nr 7/17-Jan-2023

Hotărârea nr.7 – privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al U.A.T. Municipiul Brașov în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a imobilului înscris în CF nr. 176458 Brașov, nr. top 5940/1/1/1/21.

Hotărârea nr 6/17-Jan-2023

Hotărârea nr.6 – privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Școlii nr. 4, județul Brașov, aflat în folosința Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei”, în vederea predării către Biserica Evanghelică CA Bartolomeu Brașov.

Hotărârea nr 5/17-Jan-2023

Hotărârea nr.5 –privind aprobarea repartizării pe unități administrativ – teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2023 și estimări pentru anii 2024 - 2026, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și cota de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale - estimări pe anii 2024-2026.

Hotărârea nr 4/17-Jan-2023

Hotărârea nr.4 – privind repartizarea sumelor alocate din TVA descentralizat, pentru implementarea Programului pentru Școli al României, pe anul 2023.

Hotărârea nr 3/17-Jan-2023

Hotărârea nr.3 – privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, în anul 2023.

Hotărârea nr 2/17-Jan-2023

Hotărârea nr.2 – privind utilizarea excedentului bugetului local și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, în anul 2023.

Hotărârea nr 1/17-Jan-2023

Hotărârea nr.1 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17.01.2023

Hotărârea nr 481/22-Dec-2022

Hotărârea nr. 481 – privind aprobarea Contractului de parteneriat pentru constituirea Consorțiului Regional Integrat pentru Învățământ Dual Brașov.

Hotărârea nr 480/22-Dec-2022

Hotărârea nr. 480 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2022.

Hotărârea nr 479/22-Dec-2022

Hotărârea nr. 479 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22.12.2022

Hotărârea nr 478/20-Dec-2022

Hotărârea nr.478 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 429/2021 privind numirea reprezentaților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

Hotărârea nr 477/20-Dec-2022

Hotărârea nr.477 – pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director – director medical al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

Hotărârea nr 476/20-Dec-2022

Hotărârea nr.476 – privind aprobarea inițierii desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Hotărârea nr 475/20-Dec-2022

Hotărârea nr.475 – privind aprobarea scăderii din evidenţele contabile a sumei de 44.410 lei, reprezentând suma acordată Asociaţiei Transilvania ARTES Braşov, în temeiul contractului de cooperare nr.4636/12.05.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

Hotărârea nr 474/20-Dec-2022

Hotărârea nr.474 – privind trecerea din domeniul public al Judeţului Braşov în domeniul public al comunei Jibert localitatea Dacia a imobilului teren+construcţie înscris în CF nr.102631 Jibert, nr. cadastral 102631, 102631-C1, în suprafaţă de 828 mp, situat în comuna Jibert, localitatea Dacia, jud. Braşov.

Hotărârea nr 473/20-Dec-2022

Hotărârea nr.473 – privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiul Braşov pentru anul 2023.

Hotărârea nr 472/20-Dec-2022

Hotărârea nr.472 – privind încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov asupra imobilului-construcţie situat în oraşul Victoria, str. Stadionului, nr.22 .

Hotărârea nr 471/20-Dec-2022

Hotărârea nr.471– privind asocierea U.A.T. Județul Brașov cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația ”Hope and Homes for Children România” cu scopul realizării închiderii Centrului de Plasament ”Floare de Colț” din cadrul Complexului de Servicii Făgăraș și înființarea unei Case de Tip Familial cu o capacitate de 12 locuri.

Hotărârea nr 470/20-Dec-2022

Hotărârea nr.470 – privind asocierea U.A.T. Județul Brașov cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația ”Hope and Homes for Children România” cu scopul realizării închiderii Centrului de Plasament ”Casa Ioana” din localitatea Rupea și înființarea unei Case de Tip Familial cu o capacitate de 12 locuri.

Evenimente în desfășurare