Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 182/30-May-2018

Hotărârea nr.182 – aprobarea participării Consiliului Județean Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului „Festivalul Cerbul de Aur 2018

Hotărârea nr 181/30-May-2018

Hotărârea nr.181 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -“Programul Sportul de performanță”, Sesiunea a II-a

Hotărârea nr 180/30-May-2018

Hotărârea nr.180 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Olt DJ 103 G, Km 0+554”

Hotărârea nr 179/30-May-2018

Hotărârea nr.179 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Olt DJ 104 K, Km 1+350”

Hotărârea nr 178/30-May-2018

Hotărârea nr.178 – însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare imobil, identificat în CF nr. 105168 Făgăraș, cu destinația de drum județean DJ 104D

Hotărârea nr 177/30-May-2018

Hotărârea nr.177 – aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017, precum şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

Hotărârea nr 176/30-May-2018

Hotărârea nr.176 – stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov

Hotărârea nr 175/30-May-2018

Hotărârea nr.175 – stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport care deservesc Consiliul Județean Brașov

Hotărârea nr 174/30-May-2018

Hotărârea nr.174 – repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov, pentru finanţarea unor lucrări pe drumuri judeţene şi comunale

Hotărârea nr 173/30-May-2018

Hotărârea nr.173 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60/30.01.2014 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 29.432.000 lei (echivalenta leu/euro 6.500.000 euro – la cursul euro 4,5280 din data de 27.01.2014)

Hotărârea nr 172/30-May-2018

Hotărârea nr.172 – stabilirea produselor în cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2018-2021

Hotărârea nr 171/30-May-2018

Hotărârea nr.171 – punerea în aplicare a dispoziţiilor H.G.R. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

Hotărârea nr 170/30-May-2018

Hotărârea nr.170 – aprobarea încheierii Acordului - Cadru de Finanțare pentru Proiectul “Lucrări de reparație la Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă”

Hotărârea nr 169/30-May-2018

Hotărârea nr.169 – modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

Hotărârea nr 168/30-May-2018

Hotărârea nr.168 – numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

Hotărârea nr 167/30-May-2018

Hotărârea nr.167 – aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov

Hotărârea nr 166/30-May-2018

Hotărârea nr.166 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov

Hotărârea nr 165/30-May-2018

Hotărârea nr.165 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Braşov

Hotărârea nr 164/30-May-2018

Hotărârea nr.164 – aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov

Hotărârea nr 163/30-May-2018

Hotărârea nr.163 – aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

Evenimente în desfășurare