Mass Media

MONITORUL EXPRES, 8 iunie 2021

Drumul dintre Măgura și Zărnești va fi „îndreptat”

M.P.
 
Consiliul Județean Brașov caută un constructor care să aducă la o stare bună drumul județean DJ112 G, care face legătura între Zărnești și Măgura. Drumul se află acum într-o stare avansată de degradare fiind greu de parcurs chiar și cu un autoturism de teren. Pentru a face reparațiile acestui drum, CJ scoate la licitație un contract estimat la 136.200 lei, fără TVA. Firma care va câștiga contractul va trebui să intervină rapid, dat fiind că termenul de finalizare impus este de 15 zile de la preluarea amplasamentului. Lucrările presupun o nivelare a carosabilului și, acolo unde este cazul, și turnarea de piatră spartă. Caietul de sarcini prevede și curățarea căminelor și a șanțurilor de preluare a apelor pluviale și montarea unui indicator rutier cu panou adițional, pe care se va menționa că este interzis accesul cu ATV, UTV și QUAD. După finalizarea lucrărilor, constructorul va trebui să ofere, prin contract, o garanție de cel puțin 4 luni.


TRANSILVANIA365.RO, 7 iunie 2021

Sistem digital de emitere și gestiune a documentelor în format electronic

Consiliul Județean Brașov este deschizător de drumuri la nivel național nu doar în implementarea digitalizării, ci și în asigurarea cadrului legislativ corespunzător îndeplinirii acestui deziderat considerat prioritar atât de Uniunea Europeană, cât și de Guvernul României. În urma unei solicitări privind necesitatea armonizării legislației naționale cu cea europeană în domeniul semnăturii electronice, pe care conducerea administrației județene a înaintat-o mai întâi la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar ulterior la Cabinetul Prim-Ministrului României, Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului, legislația în domeniu a fost modificată. Astfel, prin intermediul unei adrese transmise pe 21, respectiv pe 29 aprilie 2021, CJ Brașov a informat autoritățile guvernamentale că prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1832/2020 pentru semnarea şi transmiterea unor documente prevăzute în Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, prevăd posibilitatea semnării electronice calificate doar pe perioada stării de urgență și pe o perioadă de 30 zile după încetarea acesteia. Totodată, Ordinul nr. 1792/2002 include prevederi nearmonizate cu legislația națională și europeană, în sensul în care angajamentele bugetare se avizează prin semnare și trebuie ștampilate și datate.
„Acest aspect este reglementat corect de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prin care «în situația înscrisurilor sub formă electronică, viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura electronică extinsă a persoanei desemnate în acest sens». Totuși, expresia semnătură electronică extinsă nu este actualizată, tipurile de semnătură electronică definite de Regulamentul UE nr. 910/2014 eIDAS fiind simplă, avansată și calificată”, se menționează în documentul transmis de conducere CJ Brașov. Administrația județeană a propus armonizarea prevederilor ordinelor ministrului finanțelor nr. 1792/2002 și 923/2014, pentru a elimina interpretările privind utilizarea documentelor electronice semnate cu semnătură electronică calificată, în special cele referitoare la viza de Control Financiar Preventiv Propriu. De asemenea, a fost solicitată instituirea alternativei de a semna documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice cu ajutorul semnăturii electronice calificate pe perioadă nedeterninată, dacă aceste documente au aplicat sigiliul electronic calificat. În răspunsul Ministerului Finanțelor, înregistrat la Consiliul Județean pe 31 mai 2021, se precizează că ministrul a emis Ordinul nr. 555/07.05.2021 prin care au fost operate modificări legislative în sensul celor solicitate de conducerea județului. „Începând cu luna februarie 2021, la nivelul Consiliului Județean Brașov am implementat un sistem digital de emitere și gestiune a documentelor în format electronic, folosind semnătura electronică calificată și sigiliul electronic calificat, dar acest sistem nu a putut fi operaționalizat complet, din cauza unor interpretări contradictorii ale prevederilor legale. În urma demersurilor echipei CJ Brașov, a fost actualizată legislația fiscală, astfel încât procesul de digitalizare să poată fi finalizat. Suntem încântați de faptul că modificările au fost adoptate într-un timp record și sperăm că în următorii ani sistemul va avea un grad cât mai mare de acceptare în rândul beneficiarilor serviciilor publice oferite de consiliul județean – atât persoane fizice, cât și juridice. Astfel, cu ajutorul digitalizării se va elimina necesitatea deplasărilor pentru depunerea la ghișeu a oricărei solicitări, iar răspunsurile la aceste solicitări se vor primi în formă electronică într-un cont în care înrolarea se face gratuit și care poate fi accesat de pe orice dispozitiv cu conexiune la internet. Pe lângă investițiile importante în infrastructură – aeroport, drumuri, spitale, ne apropiem de standardele europene și în privința interacțiunii administrative. Avem deja semnale că modelul CJ Brașov este în atenția colegilor de la Covasna, Timiș și Brăila și sperăm ca acest model să fie extins în primă fază la nivelul a cât mai multor primării din județ și ulterior să constituie un exemplu de bună practică pentru implementarea la nivel național”, a spus președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea.


NEWSBV.RO, 7 iunie 2021

Adrian Veștea: „Pe lângă investițiile importante în infrastructură – aeroport, drumuri, spitale, ne apropiem de standardele europene și în privința interacțiunii administrative”

Consiliul Județean Brașov este deschizător de drumuri la nivel național nu doar în implementarea digitalizării, ci și în asigurarea cadrului legislativ corespunzător îndeplinirii acestui deziderat considerat prioritar atât de Uniunea Europeană, cât și de Guvernul României. În urma unei solicitări privind necesitatea armonizării legislației naționale cu cea europeană în domeniul semnăturii electronice, pe care conducerea administrației județene a înaintat-o mai întâi la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar ulterior la Cabinetul Prim-Ministrului României, Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului, legislația în domeniu a fost modificată. Astfel, prin intermediul unei adrese transmise pe 21, respectiv pe 29 aprilie 2021, CJ Brașov a informat autoritățile guvernamentale că prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1832/2020 pentru semnarea şi transmiterea unor documente prevăzute în Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, prevăd posibilitatea semnării electronice calificate doar pe perioada stării de urgență și pe o perioadă de 30 zile după încetarea acesteia. Totodată, Ordinul nr. 1792/2002 include prevederi nearmonizate cu legislația națională și europeană, în sensul în care angajamentele bugetare se avizează prin semnare și trebuie ștampilate și datate. „Acest aspect este reglementat corect de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prin care «în situația înscrisurilor sub formă electronică, viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura electronică extinsă a persoanei desemnate în acest sens». Totuși, expresia semnătură electronică extinsă nu este actualizată, tipurile de semnătură electronică definite de Regulamentul UE nr. 910/2014 eIDAS fiind simplă, avansată și calificată”, se menționează în documentul transmis de conducere CJ Brașov. Administrația județeană a propus armonizarea prevederilor ordinelor ministrului finanțelor nr. 1792/2002 și 923/2014, pentru a elimina interpretările privind utilizarea documentelor electronice semnate cu semnătură electronică calificată, în special cele referitoare la viza de Control Financiar Preventiv Propriu. De asemenea, a fost solicitată instituirea alternativei de a semna documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice cu ajutorul semnăturii electronice calificate pe perioadă nedeterninată, dacă aceste documente au aplicat sigiliul electronic calificat. În răspunsul Ministerului Finanțelor, înregistrat la Consiliul Județean pe 31 mai 2021, se precizează că ministrul a emis Ordinul nr. 555/07.05.2021 prin care au fost operate modificări legislative în sensul celor solicitate de conducerea județului.
„Începând cu luna februarie 2021, la nivelul Consiliului Județean Brașov am implementat un sistem digital de emitere și gestiune a documentelor în format electronic, folosind semnătura electronică calificată și sigiliul electronic calificat, dar acest sistem nu a putut fi operaționalizat complet, din cauza unor interpretări contradictorii ale prevederilor legale. În urma demersurilor echipei CJ Brașov, a fost actualizată legislația fiscală, astfel încât procesul de digitalizare să poată fi finalizat. Suntem încântați de faptul că modificările au fost adoptate într-un timp record și sperăm că în următorii ani sistemul va avea un grad cât mai mare de acceptare în rândul beneficiarilor serviciilor publice oferite de consiliul județean – atât persoane fizice, cât și juridice. Astfel, cu ajutorul digitalizării se va elimina necesitatea deplasărilor pentru depunerea la ghișeu a oricărei solicitări, iar răspunsurile la aceste solicitări se vor primi în formă electronică într-un cont în care înrolarea se face gratuit și care poate fi accesat de pe orice dispozitiv cu conexiune la internet. Pe lângă investițiile importante în infrastructură – aeroport, drumuri, spitale, ne apropiem de standardele europene și în privința interacțiunii administrative. Avem deja semnale că modelul CJ Brașov este în atenția colegilor de la Covasna, Timiș și Brăila și sperăm ca acest model să fie extins în primă fază la nivelul a cât mai multor primării din județ și ulterior să constituie un exemplu de bună practică pentru implementarea la nivel național”, a spus președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea.


BUNĂ ZIUA BRAȘOV, 7 iunie 2021

Consiliul Judeţean Braşov se pregăteşte să modernizeze mai multe drumuri care vor asigura accesul la autostradă şi aeroport

Radu COLŢEA
 
Consiliul Judeţean Braşov se pregăteşte să modernizeze noi drumuri judeţene din jurul municipiului (DJ 103A, DJ 103B, DJ 112A şi DJ 112 B) reşedinţă de judeţ, proiectul fiind acum în etapa pregătirii documentaţiilor tehnice.  
Localităţi vizate. Săcele, Tărlungeni, Budila, Teliu, Hărman, Bod, Hălchiu, Codlea, Vulcan şi Cristian  
Conform anunţului licitaţiei postat pe platforma electronică de achiziţii publice, pentru realizarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului tehnic pentru modernizarea drumurilor judeţene Săcele – Tărlungeni - Budila - Teliu – limita cu judeţul Covasna şi Hărman - Bod - Hălchiu – Codlea – Vulcan şi Cristian – Vulcan administraţia judeţeană este dispusă să plătească 2.707.000 lei, cu tot cu TVA, iar ofertele sunt aşteptate până în 5 iulie.
Reţea de 50,89 km
Această reţea de drumuri, cu o lungime totală de 50,89 km (fără porţiunile din intravilanul municipiilor Săcele şi Codlea) va reprezenta legătură cu sectorul de Autostradă Comarnic – Braşov (sectorul Cristian – Predeal) şi cu Aeroportul Internaţional Braşov. Pe lângă realizarea documentaţiilor tehnice, consultantul care va obţine acest contract va trebui să asigure şi asistenţă pentru pregătirea cererilor de finanţare a lucrărilor prin fonduri europene.
5 din 9 poduri trebuie reparate
Caietul de sarcini aferent licitaţiei se menţionează că în prezent, starea drumurilor este necorespunzătoare, prezintă degradări şi altfel defecte care afectează circulaţia. De asemenea, podeţele şi şanţurile sunt colmatate sau degradate, iar cinci dintre cele nouă poduri care sunt pe arterele amintite necesită reparaţii.


BUNĂ ZIUA BRAȘOV, 4 iunie 2021

Lucrările la Autostrada Braşov - Bacău ar trebui să înceapă în judeţul nostru

Radu COLŢEA
 
Este opinia preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, şi nu numai a lui
Prefectul Mihai Cătălin Văsii, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Ioan Veştea, dar şi primarii mai multor localităţi din judeţ au avut joi o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), de data aceasta, pentru discuţie pe tema proiectului autostrăzii Braşov-Bacău. Ca şi în cazul celei pe tema Autostrăzii Ploieşti – Braşov, discuţia despre Autostrada Braşov – Bacău a fost una preliminară, în care primarilor li s-a solicitat să consulte documentaţiile ce le vor fi puse la dispoziţie de reprezentanţii CNAIR. De altfel, reprezentanţii companiei şi ai proiectantului (Asocierea Search Corporation-Primacons) au prezentat traseul autostrăzii propus pe raza judeţului Braşov (în lungime de aproximativ 23 de kilometri) şi lucrările prevăzute a se executa pe teritoriul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale vizate de proiect. Astăzi, documentaţia, în format electronic, va ajunge la autorităţile locale, pentru a fi analizată în detaliu, urmând ca observaţiile, propunerile şi punctele de vedere să fie transmise CNAIR.
Cum se poate simplifica relaţia cu CNAIR
Pe de altă parte, prefectul judeţului, Cătălin Văsii, a declarat că „este absolut necesar ca traseul prin judeţul nostru al acestei viitoare autostrăzi – ca şi în cazul celor care vor lega Braşovul de Ploieşti şi de Făgăraş - să fie corelat cu obiectivele fiecărei unităţi administrativ-teritoriale de pe traseul propus şi să respecte toate constrângerile – mă refer la planuri urbanistice, terenuri de pe care se obţine producţie agricolă ecologică, investiţii proiectate. De aceea, etapa aceasta a analizei de traseu este extrem de importantă pentru a nu se crea blocaje ulterioare în derularea proiectului şi pentru a nu afecta zonele de pe traseu”. La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, a propus ca şi în cazul acestui proiect arhitectul-şef al judeţului să formeze un grup de lucru cu arhitecţii birourilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din fiecare localitate vizată, aşa cum se va întâmpla şi în cazul proiectului Autostrăzii Ploieşti - Braşov. Acest grup de lucru ar urma să preia şi să analizeze toate observaţiile şi propunerile de la unităţile administrativ-teritoriale şi de la instituţiile cu rol de avizare a proiectului, astfel încât să existe o abordare integrată, unitară, de natură a simplifica relaţia cu CNAIR şi de a grăbi evoluţia proiectului. „Îmi doresc ca fiecare dintre dumneavoastră – fie că sunteţi primari, fie că aveţi competenţe pe raza unităţilor administrativ-teritoriale - să urmăriţi cât se poate de atent toate detaliile acestui proiect, mă refer la porţiunea de traseu care trece prin judeţul nostru. Urmează să se întocmească inclusiv proiectul tehnic şi cred – de altfel, nu este doar opinia mea - că proiectul ar trebui să-şi înceapă derularea de la Braşov spre Bacău”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean. La întâlnirea de ieri au participat, de asemenea, reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale Braşov, Ghimbav, Codlea, Săcele, Hărman, Prejmer, Bod, Hălchiu, Tărlungeni, ai autorităţilor teritoriale implicate în procesul de avizare şi aprobare a proiectului, precum şi ai, care a câştigat contractul pentru proiectarea acestei autostrăzi.Modificat la data de 11 Iunie 2021

Evenimente în desfășurare