Acasă

DESPRE NOI

Direcţia Judeţeană de Evidenţa a Persoanelor Brașov este organizată în subordinea Consiliului Judeţean Brașov, fiind o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din Ordonaţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificari şi completari prin Legea nr. 372/2002, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2004, precum şi în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Brașov nr. 32/2005.

Numărul de personal, numărul de funcţii publice, organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean Brașov, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

ATRIBUȚII

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brașov are următoarele atribuţii principale:

 • actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Braşov;
 • avizează rectificarea actelor de stare civilă;
 • furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidenţă a Populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Populaţiei;
 • coordonează şi controlează, metodologic, activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor;
 • controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente;
 • asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
 • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
 • gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
 • ţine evidenţa registrelor de stare civilă, exemplarul II, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
 • avizează cererile de transcriere a certificatelor de stare civilă eliberate în străinătate, în registrele de stare civilă ale primăriilor din judeţul Braşov;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale; Modificat la data de 28 Martie 2017

Evenimente în desfășurare