Acces Ședință Plen


Descărcare - Dispoziție convocare
Descărcare - 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 20.12.2022. (Pentru avizare toate comisiile)
Descărcare - 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 22.12.2022 (Pentru avizare toate comisiile)
Descărcare - 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 17.01.2023. (Pentru avizare toate comisiile)
Descărcare - 4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6, situat în imobilul – monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.4, Județul Brașov. (Pentru avizare C2)
Descărcare - 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra imobilului – monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu nr.42, Județul Brașov. (Pentru avizare C2)
Descărcare - 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentelor nr.3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, situate în imobilul - monument istoric, din municipiul Brașov, Lungă, nr.202, județul Brașov. (Pentru avizare C2)
Descărcare - 7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov în vederea încheierii și semnării unui contract de închiriere cu actualul proprietar pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov str. Stejerișului – Calea Poienii f.n. pentru perioada ianuarie-martie 2023. (Pentru avizare C5,C7)
Descărcare - 8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a imobilului situat în localitatea Vulcan, cu destinația drum, aferent traseului de drum județean DJ 112B. (Pentru avizare C3,C5)
Descărcare - 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil situat în orașul Victoria, str. Stadionului nr.22 (compartimentat în 5 unități individuale), precum și a unui imobil teren din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov în domeniul public al U.A.T. Orașul Victoria. (Pentru avizare C3,C5)
Descărcare - 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a imobilului înscris în CF nr.125138 Brașov, nr. top. 2250, 2251, 2252 (fostul Spital de Oncologie Brașov). (Pentru avizare C3,C5,C7)
Descărcare - 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov. (Pentru avizare C1,C5)
Descărcare - 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, prin suplimentarea cu o linie de gardă la domiciliu în specialitatea neonatologie. (Pentru avizare C7)
Descărcare - 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. (Pentru avizare C7)
Descărcare - 14. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Râșnov pentru anul 2023. (Pentru avizare C7)
Descărcare - 15. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Budila pentru anul 2023. (Pentru avizare C7)
Descărcare - 16. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de asociere între U.A.T. Județul Brașov, U.A.T. Orașul Râșnov și Federația Română de Schi Biatlon în vederea organizării unui număr de 4 etape de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile (2 etape feminin și 2 etape masculin) în cadrul Complexului Olimpic de Sărituri cu schiurile din Valea Cărbunării – Râșnov. (Pentru avizare C1,C5,C8)
Descărcare - 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov - Zona Metropolitană Brașov și aprobarea cuantumului cotizației anuale. (Pentru avizare C1,C5)
Descărcare - 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind numirea finală care include și Lista scurtă cu candidați admiși pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. (Pentru avizare C3,C5)
Descărcare - 19. Diverse.
Descărcare - D1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind numirea finală care include și Lista scurtă cu candidații admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav (Pentru avizare C3,C5).
Descărcare - D2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra imobilului – monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului nr.42, Județul Brașov. (Pentru avizare C2)
Descărcare - D3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației către Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru. (Pentru avizare C1,C2,C6)
Descărcare - D4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor propuse pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2023. (Pentru avizare toate comisiile)
Descărcare - D5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.357/2022 privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică moderată a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov - secția exterioară Zărnești, str. Pompiliu Dan nr.8”. (Pentru avizare C1,C7)
Descărcare - D6. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit a imobilului situat în Făgăraș, Șos. Combinatului nr. 1, jud. Brașov, înscris în CF nr. 106517 Făgăraș, nr. cad. 106517-C3, în favoarea Municipiului Făgăraș. (Pentru avizare C5)
Descărcare - D7. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 237 /26.07.2018. (Pentru avizare C5)
Descărcare - D8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.353/2022 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare energetică imobil DGASPC Brașov, str. Carpați nr. 23, oraș Codlea, județul Brașov”. (Pentru avizare C1,C7)
Descărcare - D9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Master Planului cu privire la Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Brașov și Sibiu. (Pentru avizare C1,C6)

Modificat la data de 31 Ianuarie 2023

Evenimente în desfășurare