Acces Ședință Plen


Descărcare - Dispoziție convocare plen 25.05.2023
Descărcare - 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scenariului pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare precum și a documentației de prenotificare a ajutorului de stat atât pentru investiții cât și pentru funcționarea Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. (Pentru avizare C1,C5)
Descărcare - 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între R.A. Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav cu U.A.T. Județul Brașov, U.A.T. Orașul Ghimbav și Instituția Prefectului Județului Brașov în vederea realizării evenimentelor de interes public județean ”Zilele porților deschise la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav,10-11.06.2023”, și ”Inaugurarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav,15.06.2023”. (Pentru avizare C1,C3,C5)
Descărcare - 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov. (Pentru avizare C7)
Descărcare - Dispoziție convocare plen 30.05.2023
Descărcare - 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27 aprilie 2023. (Pentru avizare toate comisiile)
Descărcare - 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3 mai 2023. (Pentru avizare toate comisiile)
Descărcare - 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 mai 2023. (Pentru avizare toate comisiile)
Descărcare - 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și a listelor de investiții aferente. (Pentru avizare toate comisiile)
Descărcare - 5. Proiect de hotărâre privind mandatarea A.G.A. S.C. Carfil Industrial Parc S.A. în vederea aprobării situațiilor financiare și a repartizării profitului aferent anului 2022. (Pentru avizare C1,C5)
Descărcare - 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2023-2024. (Pentru avizare C1,C4)
Descărcare - 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a Contractului de închiriere nr.196/2023 pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. Stejerișului – Calea Poienii f.n. pentru luna mai 2023. (Pentru avizare C1,C7)
Descărcare - 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului 8 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, Str. Republicii, nr. 35, județul Brașov. (Pentru avizare C2,C3)
Descărcare - 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.4 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, Str. Poarta Schei, nr. 11, județul Brașov. (Pentru avizare C2,C3)
Descărcare - 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCJ nr.100/2023 privind aprobarea includerii imobilului (teren și clădire) în suprafață de 900 mp situat în localitatea Tărlungeni str. Republicii nr.158 în Anexa – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, la HCJ nr.100/2001, cu modificările și completările ulterioare. (Pentru avizare C3,C5)
Descărcare - 11. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean și includerea în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilelor construcții și terenuri înscrise în CF nr.166891 Brașov, CF nr. 166892 Brașov, CF nr.166893 Brașov, CF nr. 166894 Brașov. (Pentru avizare C3,C5)
Descărcare - 12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Fundația Țiriac a terenului proprietate publică a Județului Brașov, situat în municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr.2, pentru organizarea turneului de tenis „Trofeul Ion Țiriac”. (Pentru avizare C3,C5,C8)
Descărcare - 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. (Pentru avizare C7)
Descărcare - 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov. (Pentru avizare C7)
Descărcare - 15. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov. (Pentru avizare C7)
Descărcare - 16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. (Pentru avizare C7)
Descărcare - 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind numirea finală care include și Lista scurtă cu candidatul admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. pe perioada mandatului 2021-2025. (Pentru avizare C5)
Descărcare - 18. Diverse.
Descărcare - D1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții modificate pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. (Pentru avizare C5)
Descărcare - D2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Compartimentului Unitate de Achiziții Centralizate (UCA) la nivelul Județului Brașov prin Consiliul Județean Brașov. (Pentru avizare C5)
Descărcare - D3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 298/2002 privind completarea cu o poziție a Anexei – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001, cu modificările și completările ulterioare. (Pentru avizare C1,C3,C5)
Descărcare - D4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 8.052 lei reprezentând plăți nedatorate efectuate în temeiul contractului de lucrări nr. 109/12344/2013. (Pentru avizare C1,C5)
Descărcare - D5. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Centrului Cultural Reduta Brașov pentru anul 2023. (Pentru avizare C4)
Descărcare - D6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentație de actualizare întocmite de SC Advaita SRL pentru reglementarea situației juridice a amplasamentului pe care este situat Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. (Pentru avizare C3,C5,C7)
Descărcare - D7. Proiect de hotărâre privind completarea art.6 din Contractul de administrare încheiat între Județul Brașov și Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav R.A.” (Pentru avizare C1,C3,C5,C6)
Descărcare - D8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județul Brașov ca Partener de Proiect la implementarea Proiectului „Caring Communities: Abordări transnaționale pe mai multe niveluri pentru schimbări transformatoare în sectorul îngrijiri la domiciliu și al dezvoltării comunitare din regiunea Dunării”, Cod proiect DRP0200240, care urmează a fi finanțat în cadrul programului INTERREG (2021-2027) (Pentru avizare C1,C5,C6, C7)
Descărcare - D9. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a imobilelor terenuri și construcții aferente Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. (Pentru avizare C1,C3,C5)
Descărcare - D10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 ale Regiei Autonome Aeroportul International Brasov-Ghimbav.(Pentru avizare C1,C5)
Descărcare - D11.Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean, includerea în domeniul public și darea în administrare a unor bunuri mobile de natura activelor fixe corporale către ”Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav R.A.” (Pentru avizare C1,C3,C5)

Modificat la data de 30 Mai 2023

Evenimente în desfășurare