Achizitii directe

Servicii de dirigentie Modernizare DJ 108B DJ 105B Manastirea Brancoveanu-Valea Sambetei, km 0+000 – 1+400

Reparatie curentă podeț tubular D1000 de pe DJ 104D, din localitatea Bărcut, km 23+100

Anunț achiziție directă Licențe antivirus

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de dirigenție de șantier în vederea urmăririi execuției lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA MATERIALE DE REPREZENTARE SI PROMOVARE A JUDETULUI BRASOV

Reparatie curentă podeț tubular D1000 de pe DJ 104D, din localitatea Bărcut, km 23+100

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ A SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281

ANULATA Concept tehnico – organizatoric: Organizarea evenimentului “Gala Sportului Brașovean 2018”

Reparatii curente la Casa scării secundară-sediu C.J.Brașov,B-dul Eroilor nr.5

Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118

Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118

Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea tehnică a execuției lucrărilor la obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ131P - Şercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001”

Arhiva - Achizitii directe

Modificat la data de 13 Noiembrie 2018

Evenimente în desfășurare