Achizitii directe

Informare și publicitate în cadrul proiectului Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov” cod SIPOCA 681 și cod MySMIS 128663 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativ

Arhiva - Achizitii directe

Modificat la data de 13 Noiembrie 2019

Evenimente în desfășurare