Achizitii directe


Expertiză tehnică + SF Consolidare DJ 105: Voila (DN1) – Cincșor – Cincu – lim. jud. Sibiu, km 5+870 – 6+010


Expertiză tehnică + SF Pod peste râul Şercaia pe DJ 131P : Şercaia (DN1) Hălmeag, în localitatea Şercaia la km 0+250


Materiale de reprezentare a Județului Brașov


REPARAȚII TINICHIGERIE ȘI CORNIȘE FAȚADĂ C.M.J. BRAȘOV


Centrală de tratare a aerului (CTA) și instalație de ventilație-climatizare, arhivă subsol sediu CJ Brașov


“Servicii de mentenanță servere: fizice, virtuale și SO Linux la nivelul Consiliului Județean Brașov”


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții „Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate din perimetrele: CATA,TICUS,VISTEA.”(Proiectare si executie)


Servicii de dirigenție de șantier pentru ,,Lucrări suplimentare în regim urgență - Consolidare drum DJ 104 L – Alunecare de teren, sector km 12+851 – 13+150 (13+174,05)’’


Arhiva - Achizitii directe

Modificat la data de 09 Noiembrie 2020

Evenimente în desfășurare