Achizitii directe

Servicii de întocmire a „Studiului de viață sălbatică” la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav

Servicii de specialitate în vederea elaborării documentatiei pentru prenotificarea ajutorului de stat pentru investitii acordate aeroporturilor

Studiu de Fezabilitate Sistem de Protecție perimetrală (sistem de televiziune cu circuit închis pentru gard perimetral și zona tehnică) la Aeroportul International Brașov-Ghimbav

Materiale de promovare a județului Brașov

Servicii de organizare de festivaluri pentru susținerea evenimentului Festivalul Iron Dragons, zilele porților deschise Aeroport Internațional Brașov, Ghimbav 2019

Informare și publicitate în cadrul proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din județul Brașov” - SMIS 125244

Informare și publicitate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din Județul Brașov la servicii medicale de urgență” - SMIS 125243

Arhiva - Achizitii directe

Modificat la data de 17 Mai 2019

Evenimente în desfășurare