Achizitii directe

Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118

Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118

Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea tehnică a execuției lucrărilor la obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ131P - Şercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001”

Arhiva - Achizitii directe

Modificat la data de 24 Septembrie 2018

Evenimente în desfășurare