Achizitii directe


Servicii de mentenanță servere: fizice, virtuale storage-uri, firewall-uri, switch-uri aflate în producție la nivelul Consiliului Județean Brașov


Lucrări de reparații pe drumurile județene- zona Brasov


Lucrări de reparații pe drumurile județene- Zona Făgăraș


Lucrări de reparații pe drumurile județene- zona Rupea


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER în vederea urmăririi execuţiei lucrărilor obiectivului de investiţii: “Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000 – 4+380”


Lucrări de reparații pe drumurile județene 2


Lucrări de reparații pe drumurile județene


Întocmirea unui raport de evaluare de către un expert evaluator atestat ANEVAR pentru imobile (terenuri) situate pe raza UAT Sacele și UAT Prejmer în vederea demarării procedurilor de evaluare a suprafețelor de teren afectate de realizarea proiectului “Si


Lucrări de reparații pentru DJ 112G: Măgura – Zărnești km 3+100-8+750


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER în vederea urmăririi execuţiei lucrărilor obiectivului de investiţii: “ Refacere pod DJ103A km 16+000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces”


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER în vederea urmăririi execuţiei lucrărilor obiectivului de investiţii: “Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000 – 4+380”


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER în vederea urmăririi execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții: “Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ103) Preventoriu TBC – Sânpetru, km 0+000 – 2+000”


Expertiză tehnică + SF Consolidare DJ 105: Voila (DN1) – Cincșor – Cincu – lim. jud. Sibiu, km 5+870 – 6+010


Expertiză tehnică + SF Pod peste râul Şercaia pe DJ 131P : Şercaia (DN1) Hălmeag, în localitatea Şercaia la km 0+250


Materiale de reprezentare a Județului Brașov


REPARAȚII TINICHIGERIE ȘI CORNIȘE FAȚADĂ C.M.J. BRAȘOV


Centrală de tratare a aerului (CTA) și instalație de ventilație-climatizare, arhivă subsol sediu CJ Brașov


“Servicii de mentenanță servere: fizice, virtuale și SO Linux la nivelul Consiliului Județean Brașov”


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții „Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate din perimetrele: CATA,TICUS,VISTEA.”(Proiectare si executie)


Servicii de dirigenție de șantier pentru ,,Lucrări suplimentare în regim urgență - Consolidare drum DJ 104 L – Alunecare de teren, sector km 12+851 – 13+150 (13+174,05)’’


Arhiva - Achizitii directe

Modificat la data de 09 Septembrie 2021

Evenimente în desfășurare