Achizitii directe

SERVICII DE VERIFICARE PROIECT TEHNIC pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS 115281

Reparaţii curente la construcţii şi instalaţii electrice, pentru 3 obiective de la Sediul Consiliului Judeţean Braşov

REPARATII FATADA C.M.Z. Brașov

MATERIALE DE REPREZENTARE SI PROMOVARE A JUDETULUI BRASOV

SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții “Pod pe DJ 104L Dacia- Viscri – Bunești, la km 14+730”

REPARATII FATADA C.M.Z. Brașov

Reparații curente la construcții și instalații aferente construcțiilor – Sediul Consiliului Județean Brașov, str. Ecaterina Varga nr.23

Servicii de mentenanță servere: fizice, virtuale și SO Linux la nivelul Consiliului Județean Brașov

Audit financiar extern în cadrul proiectului "Dotarea cu echipamente şi aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov", cod SMIS 122508

Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente si aparatura medicala performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov”, cod SMIS 122508


Reparaţii curente la construcţii şi instalaţii electrice—Sediul Consiliului Judeţean Braşov, Str.N.Balcescu nr.67, Etaj I, cam.1; cam.4; cam.5

SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS 115281

SERVICII DE VERIFICARE PROIECT TEHNIC pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS 115281

Arhiva - Achizitii directe

Modificat la data de 16 Septembrie 2019

Evenimente în desfășurare