Aeroport

 ÎN ATENŢIA POTENŢIALILOR CANDIDAŢI LA POSTURILE SCOASE LA CONCURS DE ROMATSA PENTRU AEROPORTUL BRAŞOV!

Administraţia Româna a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA prelungeşte termenul de înscriere la concursul pentru ocuparea următoarelor posturi la Aeroportul Braşov:

·        două posturi de Inginer diplomat PNA/CNS stagiar la Secția PNA/CNS - Atelier PNA/CNS Activitate Terminală - Amplasament Brașov;

·        trei posturi de Tehnician PNA/CNS stagiar la Secția PNA/CNS - Atelier PNA/CNS Activitate Terminală - Amplasament Brașov.

ROMATSA a schimbat şi condiţiile de înscriere, în sensul că sunt acceptaţi inclusiv candidați doar cu studiile absolvite și fără experiență.

Se caută absolvenţi cu diplomă de bacalaureat pentru posturile de tehnician, respectiv diplomă de inginer pentru posturile de inginer, absolvenţi de liceu/facultate cu profilul/specializarea: electronică, telecomunicații, tehnologii informaționale, electric, aerospațial.

Înscrierile la concurs se fac prin transmiterea prin email a dosarului de înscriere, până la data de 23.11.2022, ora 12:00, la adresele maria.szkokan@romatsa.ro și marius.lucaciu@romatsa.ro

Documentele necesare înscrierii:

a). Cerere de înscriere la concurs/examen sau scrisoare de intenție adresată conducerii subunității;

b). Curriculum vitae;

c). Copie carte de identitate;

d). Copie Permis conducere;

e). Copii după documentele care să ateste nivelul de studii, pregătirea profesională;

f). Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează;

g). Video de prezentare de maxim 2 minute;

h). Aviz medical pentru lucrul în siguranţa

transporturilor „Apt Inginer sau Tehnician PNA/CNS cu licență ATSEP”;

i). Aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor „Apt Inginer sau Tehnician PNA/CNS cu licență ATSEP”;

j). Fișă de aptitudini - medicina muncii „Apt Inginer diplomat sau Tehnician PNA/CNS, apt tură de noapte, apt conducător auto, apt lucru la înălțime”;

k). Copie după livretul militar (dacă e cazul).

Pentru informații și detalii suplimentare, vă invităm să accesaţi linkul: https://romatsa.ro/ro/a/cariera/anunt-concurs-extern-inginer-diplomat-si-tehnician-pna/cns---dsnar-arad_amplasament-brasov sau să sunați la telefonul 0257/255162. ROMATSA FACE ANGAJĂRI PENTRU AEROPORTUL BRAŞOV!

 

Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. – D.S.N.A.R. Arad, cu sediul în Arad, Str. Henri Coandă, nr. 29, organizează în perioada 24 – 25 noiembrie 2022, începând cu ora 9:30, concursul pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

- două posturi de Inginer diplomat PNA/CNS stagiar la Secția PNA/CNS - Atelier PNA/CNS Activitate Terminală - Amplasament Brașov;

- trei posturi de Tehnician PNA/CNS stagiar la Secția PNA/CNS - Atelier PNA/CNS Activitate Terminală - Amplasament Brașov.

 

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Brașov.

 

Înscrierile la concurs se fac prin transmiterea prin e-mail a dosarului de înscriere, până la data de 21.11.2022, ora 15:00, la adresele maria.szkokan@romatsa.ro și marius.lucaciu@romatsa.ro

 

Pentru informații și detalii suplimentare, vă invităm să vizitați site-ul www.romatsa.ro la secțiunea Carieră https://www.romatsa.ro/articole/cariera.php sau să sunați la telefonul 0257/255162.

 
Descărcare - Turn virtual Aeroport Brasov


Descărcare - PREZENTARE AEROPORT

Modificat la data de 23 Noiembrie 2022

Evenimente în desfășurare