Aeroport


Descărcare - PLAN GENERAL AEROPORT


Descărcare - STADIU AEROPORT-FEBR. 2019


Descărcare - TERMINAL AEROPORT -Imagine 4


Descărcare - TERMINAL AEROPORT -Imagine 3


Descărcare - TERMINAL AEROPORT -Imagine 2


Descărcare - TERMINAL AEROPORT -Imagine 1


Descărcare - TERMINAL AEROPORT-Plan etaj


Descărcare - TERMINAL AEROPORT-Plan parter


Descărcare - PREZENTARE AEROPORT


Descărcare - Studiu de fundamentare AIBG


Descărcare - Studiu de fundamentare AIBG-in limba engleza


Descărcare - Studiu de fundamentare AIBG-prezentare


Descărcare - Aviz AACR -Proiect tehnic Cale de rulare Alfa, platforma de imbarcare-debarcare si extinderea retelelor de canalizare si drenaj aferente pistei de decolare-aterizare AIBG


Descărcare - Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire Cale de rulare Alfa, platforma de imbarcare-debarcare si extinderea retelelor de canalizare si drenaj aferente pistei de decolare-aterizare AIBG


Descărcare - Analiza cost-beneficiu AIBG


Descărcare - MP+Detaliu zona constructii


Descărcare - MP+Propunere mobilare functiuni


Descărcare - Plan de zona -Lotizare functiuni+obiective avizate AACR


Descărcare - Plan de incadrare in teritoriu AIBG


Descărcare - MASTER PLAN AIBG


Descărcare - Tema de proiectare si Caiet de sarcini - Proiect Tehnic Cale de rulare ALFA, platforma imbarcare-debarcare, extindere retele de canalizare si drenaj aferente pistei de decolare-aterizare


Descărcare - Reactualizarea studiului de fezabilitate pentru etapa III -a de realizare a A.I.B.G. -2016


Descărcare - Studiu estimare trafic cargo


Descărcare - Studiu estimare arie de acoperire și număr potențial pasageri

Modificat la data de 26 Martie 2019

Evenimente în desfășurare