Reabilitare drumuri județene

Anunţ cu privire la elaborarea Hotărârii de aprobare a planului multianual de reabilitare a drumurilor judeţene din Judeţul Braşov

  Consiliul judetean Brasov a demarat procedurile legale pentru apobarea Planului multianual de reabilitare a drumurilor județene. Conform prevederilor Legii 52/2003 oferim posibilitatea cetățenilor județului Brașov să participe la elaborarea proiectului de Hotărâre care va fi supus Consiliului Județean în vederea aprobării planului menționat. Atașat găsiți expunerea de motive, referatul și documentațiile care stau la baza acestui demers. Persoanele fizice și juridice interesate sunt rugate să studieze aceste documente și pot transmite în scris propuneri de modificare, adăugiri sau opinii cu valoare de recomandare la adresa de e-mail reabilitaredrumuri@judbrasov.ro până la data de 14 februarie 2016.

 
Documentele atasate in ordine


Modificat la data de 14 Ianuarie 2016

Evenimente în desfășurare