Arhiva - Achizitii directe


Servicii de mentenanță servere: fizice, virtuale storage-uri, firewall-uri, switch-uri aflate în producție la nivelul Consiliului Județean Brașov


Lucrări de reparații pe drumurile județene- zona Brasov


Lucrări de reparații pe drumurile județene- Zona Făgăraș


Lucrări de reparații pe drumurile județene- zona Rupea


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER în vederea urmăririi execuţiei lucrărilor obiectivului de investiţii: “Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000 – 4+380”


Lucrări de reparații pe drumurile județene 2


Lucrări de reparații pe drumurile județene


Întocmirea unui raport de evaluare de către un expert evaluator atestat ANEVAR pentru imobile (terenuri) situate pe raza UAT Sacele și UAT Prejmer în vederea demarării procedurilor de evaluare a suprafețelor de teren afectate de realizarea proiectului “Si


Lucrări de reparații pentru DJ 112G: Măgura – Zărnești km 3+100-8+750


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER în vederea urmăririi execuţiei lucrărilor obiectivului de investiţii: “ Refacere pod DJ103A km 16+000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces”


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER în vederea urmăririi execuţiei lucrărilor obiectivului de investiţii: “Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000 – 4+380”


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER în vederea urmăririi execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții: “Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ103) Preventoriu TBC – Sânpetru, km 0+000 – 2+000”


Expertiză tehnică + SF Consolidare DJ 105: Voila (DN1) – Cincșor – Cincu – lim. jud. Sibiu, km 5+870 – 6+010


Expertiză tehnică + SF Pod peste râul Şercaia pe DJ 131P : Şercaia (DN1) Hălmeag, în localitatea Şercaia la km 0+250


Materiale de reprezentare a Județului Brașov


REPARAȚII TINICHIGERIE ȘI CORNIȘE FAȚADĂ C.M.J. BRAȘOV


Centrală de tratare a aerului (CTA) și instalație de ventilație-climatizare, arhivă subsol sediu CJ Brașov


Servicii de mentenanță servere: fizice, virtuale și SO Linux la nivelul Consiliului Județean Brașov”


Servicii de dirigenție de șantier pentru ,,Lucrări suplimentare în regim urgență - Consolidare drum DJ 104 L – Alunecare de teren, sector km 12+851 – 13+150 (13+174,05)’’


Servicii de mentenanţă imprimante, multifuncţionale, scanner şi plotter la nivelul C. J. Brasov


ANULATA Servicii de mentenanţă imprimante, multifuncţionale, scanner şi plotter la nivelul C. J. Brasov


Servicii de informare și publicitate a proiectului - comunicate de presă, panouri publicitare și etichete autocolante pentru proiectul ,,Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență


SERVICII DE CONSULTANTĂ IN MANAGEMENT SI ACHIZITII PUBLICE pentru proiectul ,,Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov'', cod SMIS 126488


Servicii de audit financiar în cadrul proiectului ,,Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov'' , cod SMIS 126488


Servicii de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziție publica furnizare echipamente medicale de specialitate si mobilier în cadrul proiectului “ Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic


Informare și publicitate în cadrul proiectului Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov” cod SIPOCA 681 și cod MySMIS 128663 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativ


Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului “ Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” – Cod SMIS 125706


Servicii de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziție publica furnizare echipamente medicale de specialitate si mobilier în cadrul proiectului “ Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de


Servicii de consultanță în managementul proiectului în cadrul proiectului “ Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” – Cod SMIS 125706


Expertiză tehnică și pedologică privind schimbarea schemei de plantare pentru obiectivul Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri agricole degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOT III VIȘTEA


Reactualizare Studii de Fezabilitate și Expertize privind stadiul lucrărilor de investiție și stabilirea Restului de Execuție pentru obiectivele: Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrele de ameliorare CAȚA,Ticus si Vistea (


SERVICII DE VERIFICARE PROIECT TEHNIC pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS 115281


Reparaţii curente la construcţii şi instalaţii electrice, pentru 3 obiective de la Sediul Consiliului Judeţean Braşov


REPARATII FATADA C.M.Z. Brașov


MATERIALE DE REPREZENTARE SI PROMOVARE A JUDETULUI BRASOV


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții “Pod pe DJ 104L Dacia- Viscri – Bunești, la km 14+730”


REPARATII FATADA C.M.Z. Brașov


Reparații curente la construcții și instalații aferente construcțiilor – Sediul Consiliului Județean Brașov,str.Ecaterina Varga nr.23


“Servicii de mentenanță servere: fizice, virtuale și SO Linux la nivelul Consiliului Județean Brașov”


Audit financiar extern în cadrul proiectului - Dotarea cu echipamente şi aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, - cod SMIS 122508


Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente si aparatura medicala performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov”, cod SMIS 122508


Servicii de reparație camerele 1 și 5SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS 115281


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS 115281


Servicii de expertiză externă – Proiectul Thematic Trail Trigger – Three T (Programul Interreg Europe)


Servicii de mentenanta tehnica de calcul respectiv: computere, imprimante, multifunctionale si copiatoare


Reparaţii curente la construcţii şi instalaţii electrice—Sediul Consiliului Judeţean Braşov, Str.N.Balcescu nr.67, Etaj I, cam.1; cam.4; cam.5


Reparații curente la construcții și instalații aferente construcțiilor – Sediul Consiliului Județean Brașov, str.Ecaterina Varga nr.23


Servicii de expertiză externă – Proiectul Thematic Trail Trigger – Three T (Programul Interreg Europe)


Servicii de întocmire a „Studiului de viață sălbatică” la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav


Servicii de specialitate în vederea elaborării documentatiei pentru prenotificarea ajutorului de stat pentru investitii acordate aeroporturilor


Studiu de Fezabilitate Sistem de Protecție perimetrală (sistem de televiziune cu circuit închis pentru gard perimetral și zona tehnică) la Aeroportul International Brașov-Ghimbav


Materiale de promovare a județului Brașov


Servicii de organizare de festivaluri pentru susținerea evenimentului Festivalul Iron Dragons, zilele porților deschise Aeroport Internațional Brașov, Ghimbav 2019


Informare și publicitate în cadrul proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din județul Brașov” - SMIS 125244


Informare și publicitate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din Județul Brașov la servicii medicale de urgență” - SMIS 125243


Anunț VERIFICATOR PROIECT - POR MATERNITATE


SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281


Achiziția serviciilor de verificare tehnică - SMIS 110264


Achiziția serviciilor de verificare tehnică - SMIS 110264


Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118


SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281


SERVICII DE AUDIT FINANCIAR IN CADRUL PROIECTULUI “Modernizare și reabilitare drum județean DJ112C, Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Vlădeni km 2+755-14+425” – Cod SMIS 126087


Serviciul de Informare și publicitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare şi reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia -Viscri- Buneşti, Km 0+000-15+065,” cod SMIS 126386


Serviciul de audit financiar in cadrul proiectului “Modernizare şi reabilitare drum judetean DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000-15+065” - Cod SMIS: 126386


Serviciul de dirigenție de șantier pentru urmărirea realizării obiectivului de investiții Reabilitare trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brasov-Sighisoara la km CF 247+560 pe DJ132 Rupea-Homorod- Jimbor- limita de judet Harghita.


Servicii schimb experiență național - Documentație


„Servicii masa cazare transport pentru participarea la schimbul de experiență național” in cadrul proiectului: “Sistem de management integrat la standarde europene pentru administratia judetului Brasov” - Cod SIPOCA125 cod MySMIS 110505


Servicii de proiectare “ Refacere pod DJ103A km 16,000-deteriorare infrastructură pod și rampe de acces-expertiză tehnică+DALI”


Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118


Servicii de dirigentie Modernizare DJ 108B DJ 105B Manastirea Brancoveanu-Valea Sambetei, km 0+000 – 1+400


Reparatie curentă podeț tubular D1000 de pe DJ 104D, din localitatea Bărcut, km 23+100


Anunț achiziție directă Licențe antivirus


ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de dirigenție de șantier în vederea urmăririi execuției lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov


ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ MATERIALE DE REPREZENTARE ȘI PROMOVARE A JUDEȚULUI BRAȘOV


Reparatie curentă podeț tubular D1000 de pe DJ 104D, din localitatea Bărcut, km 23+100


ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ A SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281


ANULATA Concept tehnico – organizatoric: Organizarea evenimentului “Gala Sportului Brașovean 2018”


Reparatii curente la Casa scării secundară-sediu C.J.Brașov,B-dul Eroilor nr.5


Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118


Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118


Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea tehnică a execuției lucrărilor la obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ131P - Şercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001”


ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ A SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281


EXPERTIZA TEHNICĂ COMPLEX AGREMENT TÂMPA


Schimb de experienta pentru un expert strain


Informare si publicitate in cadrul proiectului „Modernizare, dotare si eficientizare energetica a corpului S+P+&+M si corp extindere (de legatura) existent intre corpul nou si corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstretica – Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea


EXPERTIZA TEHNICA COMPLEX AGREMENT TAMPA


AUDIT FINANCIAR pentru proiectul


Ghid turistic digital – Sistem de software ca serviciu SaaS


Consumabile, birotica si papetarie


Achizitie directa Servicii de verificare a documentației tehnice “Reabilitare DJ 105 – Alunecare de teren pe DJ 105 km 9+400“


Servicii de verificare a documentației tehnice “ POD DE LEMN PESTE OLT DJ 104K KM 1+350’’


SERVICII DE PUBLICITATE pentru obiectivul de investiții


Servicii de instruire pe teme specifice (planificare strategica, managementul riscului, management operational, evaluare si mentenanta sisteme de management integrat), in cadrul proiectului: “Sistem de management integrat la standarde europene


Servicii de mentenanță servere la nivelul CJ


SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281


SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281


Servicii de verificare a documentației tehnice “POD PESTE RÂUL OLT PE DJ 105 LA KM 0+660 ÎN LOCALITATE VOILA’’


Servicii de verificare a documentației tehnice “ REABILITARE DJ 105 – ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105 9+400’’


ACHIZITIE ECHIPAMENTE


Servicii de mentenanţă tehnică de calcul, respectiv computere, imprimante multifuncţionale şi copiatoare la nivelul C. J. Brașov


Achiziția serviciilor de intabulare a drumului DJ 103A - Brașov-Cărpiniș-Tărlungeni-Zizin-Dălghiu-Vama Buzăului-Acriș-Limită Jud. Covasna


Servicii de consultanta si asistenta tehnica in vederea achizitiei sistemului de vot si sonorizare pentru Sala 120 Consiliul Judetean


Achizitie cartuse toner și cerneală CMZ și ISU


Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5 și Str. N. Bălcescu, nr. 67


Servicii de implementare a cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice CAF


Servicii de implementare a sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015


EXPERTIZA TEHNICĂ COMPLEX AGREMENT TÂMPA


Reparații curente la construcții și instalatii electrice –sediul Consiliului Judetean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, et. 1, cam 110 ( cabinet vicepreședinte ) și cam. 109 ( secretariat cabinet vicepreședinte )


Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea tehnică a execuției lucrărilor la obiectivul de investiții “Consolidare și reamenajare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov PAVILION CENTRAL –Intervenții Aripa A (inclusiv Corp Recepție)


Servicii de dirigenție de santier pentru AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV-GHIMBAV ETAPA a III a ”Executie cale de rulare Alfa, platforma de imbarcare debarcare si extindere a retelelor de canalizare si drenaj aferente pistei de decolare-aterizare”


Dirigenţie de şantier pentru obiectivul :Demolare construcţie neintabulată ( Baza Salvamont Cristianu Mare )


Achizitie cartuse toner si cerneala


Informare și publicitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN12 și drumul național DN13 – format din DJ131 km. 0+000- 7+856 și DJ 131B 0+000 – 12+978” cod SMIS 111423


Serviciul de audit financiar in cadrul proiectului “Modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov care face legatura intre drumul national DN12 si drumul national DN13 – format din DJ 131 KM-0+000-7+856 si DJ 131B 0+000-12+978” - Cod SMIS: 111423


Servicii de spalare auto


Transmiterea in direct pe un post de televiziune cu acoperire la nivelul judetului Brașov a sedintelor Consiliului Judetean Brasov si interpretarea lor in limbaj mimico -gestual


Intabularea drumurilor județene nr. DJ 103B Săcele (DN 1A) – Cărpiniș – Tărlungeni – Budila – Teliu - limita jud. Covasna, - 17,75 km, DJ 103 Brașov – Sânpetru – Bod – lim. Jud. Covasna – 17,987 km, domeniul public al județului Brașov


Servicii de curațenie pentru ISU Brașov


SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE “Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN12 și drumul național DN13 – format din DJ131 km. 0+000-km. 7+856 și DJ 131B km. 0+000 – km. 12+978”


Demolare constructie neintabulata (Baza Salvamont Cristianul Mare)


Achiziție apă naturală plată pentru dozatoare în sistem water cooler


Servicii de mentenanță telefonie fixă


Servicii de spălare auto


SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU “Pod peste râul Olt pe DJ 131P -Șercaia (DN1) – Hălmeag la km. 5+001”


SERVICIU DE AUDIT FINANCIAR pentru obiectivul de investitie: “Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C și DJ 105P- format din DJ 104A km. 0+000 -45+000, DJ 105C km. 6+300 -3+800, DJ 105P km. 0+000- 3+800” - Cod SMIS 2014+: 111124


CONCEPT TEHNICO-ORGANIZATORIC, DESIGN SI DOTARI STAND TURISTIC U.A.T. JUDETUL BRASOV


Intabularea drumului judetean nr. DJ 105 Voila(DN1) – Cincsor – limita jud. Sibiu, - 18,843 km, domeniul public al judetului Brasov


SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU “Pod peste râul Olt pe DJ 131P -Șercaia(DN1) – Hălmeag, la km. 5+001”


ANULATA - SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA pentru obiectivul de investitie: “Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C și DJ 105P- format din DJ 104A km. 0 000 -45 000, DJ 105C km. 6 300 -3 800, DJ 105P km. 0 000- 3 800” - Cod SMIS 2014 : 111124


Reparații construcții și instalații aferente-Grup sanitar-Sediu Str.Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, spațiul 6, Brașov


Reparații construcții și instalații aferente-Grup sanitar-Sediu Str.Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, spațiul 6, Brașov


Livrare si montare ferestre din tâmplărie P.V.C.cu geam termopan, cu 3 ochiuri mobile, cu deschidere simplă și oscilobatantă pe dreapta cât și reparații în jurul tocurilor la ferestre-Sediu C.J.Brașov, B-dul Eroilor nr.5 si Str.Nicolaee Balcescu nr.67


SERVICII DE INCHIRIERE echipamente destinate iluminatului festiv


ACHIZITIE - 2 buc. COMPUTERE PORTABILE cu 2 buc. licenţa Windows , 2 buc. licenţe Office , 2 buc.Mouse wireless si 2 genti laptop


DOTARE STAND PROMOVARE TURISTICA A JUDEȚULUI BRAȘOV


SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU Pod peste râul Olt pe DJ 131P Șercaia – Hălmeag, la km. 5+001


SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria- Viștișoara- Stațiunea Sâmbăta, km. 0+000-9+900 si Modernizare DJ 108B: DJ 105B – Mănăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei, km. 0+000-1+400


SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C și DJ 105P- format din DJ 104A km. 0+000 -45+000, DJ 105C km. 6+300 -3+800, DJ 105P km. 0+000- 3+800


MATERIALE DE REPREZENTARE SI PROMOVARE A JUDETULUI BRASOV


CONCEPT TEHNICO-ORGANIZATORIC ȘI DESIGN STAND TURISTIC PENTRU U.A.T. JUDEȚUL BRAȘOV


„Sistem informatic integrat” - Servicii de consultanta, analiza si management de proiect informatizare la nivelul CJ Brasov


Curățarea albiei în zona podurilor de lemn peste Râul Olt pe DJ 104K la Km 1+350 și pe DJ 131P la km 5+001


”Studiu privind amenajarea intersectiei drumurilor judetene DJ 112A - DJ 112 – DJ 108” comuna HARMAN


DIRIGENTIE DE ȘANTIER - Execuție lucrări de construcții și instalații aferente -Imobil Str. Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, Brașov


Materiale de papetărie birotică


Lucrări de construcții și instalații aferente – Imobilului Str.Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, Brașov


DIRIGENTIE DE ȘANTIER - Lucrări de construcții și instalații aferente – Imobilului Str.Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, Brașov


Curățare albie în zona podului de lemn peste Râul OLT pe DJ 104K, km. 1+350


Reparatie curenta pod peste afluent paraul Tare pe DJ 132C: Crit – Mesendorf, km. 5+600


Lucrări de construcții și instalații aferente – Imobilului Str.Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, Brașov


2 BUC. COMPUTERE PORTABILE


Aprovizionare si montare gard de protectie si siguranta rutiera intersectie DJ 112 cu DJ 112A localitatea Harman


Dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii a drumurilor judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Brasov


Produse de protocol


Aprovizionare si montare gard de protectie si siguranta rutiera intersectie DJ 112 cu DJ 112A localitatea Harman


Reparații curente la construcții și instalațiile aferente construcțiilor sediu Consiliul Judetean Brașov, str. Ecaterina Varga nr.23


Reparatie curenta pod peste afluent paraul Tare pe DJ 132C: Crit – Mesendorf, km. 5+600


Reparatie curenta pod peste afluent paraul Tare pe DJ 132C: Crit – Mesendorf, km. 5+600


Intocmirea unei documentații cadastrale cu propunere de dezmembrare a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.5,sediul Consiliului Județean Brașov, sediul Instituția Prefectului Brașov


Actualizare Plan Urbanistic Zonal Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav


Servicii de consultanță tehnică privind evaluarea estimativă a cheltuielilor necesare pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații aferente – Imobilului Str. Diaconu Coresi nr. 1, Etaj II, Brașov


Servicii de mentenanţă tehnică de calcul, respectiv computer, imprimante multifuncţionale şi copiatoare la nivelul C. J. Brasov


Materiale de curățenie


Jerbe de flori cu panglică tricoloră, coroane flori, buchete și aranjamente florale


Achizitionare hartie copiator A4 de la unitati protejate autorizate


Achizitionare materiale papetarie- birotica


Actualizarea valorii de inventar, pentru imobilul situat în Brașov, str. George Cosbuc nr.2 – Baza Sportivă Olimpia, domeniul public al Județului Brașov


Actualizarea valorii de inventar, pentru imobilul (constructii) situat în Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr 5 – Complex Agrement Tampa, domeniul public al Județului Brașov


Dezmembrare imobil Baza Sportivă Olimpia Brașov


Servicii de intretinere ferma servere la nivelul C. J. Brasov


Documentatii privind intabulare constructii componente ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov


Expertiza Cetate Fagaras 2017


Multifuncționale profesionale laser color A4 și cartușe toner aferente


Servicii de spalare auto


Transmiterea în direct, pe un post local de televiziune, a sedintelor Consiliului Judetean Brasov


Raport de evaluare (actualizare) a pretului de pornire la licitatie a spaţiilor rămase libere în cadrul Policlinicii Stomatologice cu sediul în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1


Interpretare in limbaj mimico-gestual a Sedintelor Consiliului Judetean Brasov, transmise in direct pe un post local de televiziune


Lucrare desfiintarea constructiei


Servicii de curațenie pentru ISU Brașov


Amenajare rampă acces şi realizare copertină pentru reamplasare Unitate Primiri Urgenţe la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 25 CPV: 45000000-7 Lucrări de construcţii


Amenajare rampă acces şi realizare copertină pentru reamplasare Unitate Primiri Urgenţe la sediul Spitalului Judeţean Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 25


Documentație cadastrală de primă înscriere în CF și documentație tehnică și cadastrală pentru reglementarea juridică a terenului pe care sunt edificate construcții – CIA Sf. Anton, DGASPC


Documentație cadastrală de desprindere în vederea intabulării imobilului din str. Nicopole, nr. 45 – Spitalul Clinic de Copii


Expertiza Tehnica Rezistenta si Expertiza Tehnica Instalatii privind stadiul calitativ al lucrarilor executate în cadrul contractului ”Reabilitare, consolidare și amenajare a Cetatii Fagarasului – Etapa 1”


Rapoarte de evaluare pentru imobile situate în UAT Maieruș, în vederea modernizarii DJ131 si DJ 131B


Dirigenție de santier pentru urmărirea lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov


Raport de evaluare pentru stabilirea pretului de pornire în vederea vanzarii cabinetului medical nr.14 din cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi


Expertiza Tehnica Rezistenta si Expertiza Tehnica Instalatii privind stadiul calitativ al lucrarilor executate în cadrul contractului ”Reabilitare, consolidare și amenajare a Cetatii Fagarasului – Etapa 1”


Identificare parcele de teren pentru imobilul Centrul de Plasament ”Domino” Ghimbav


Executarea lucrărilor de reparație curentă pod peste râul Olt pe DJ 104K, Comăna de Jos- Ticușul Vechi, km. 1+350


Executarea lucrărilor de reparație curentă pod peste râul Olt pe DJ 104K, Comăna de Jos- Ticușul Vechi, km. 1+350


Laptopuri - 13 bucăți


Cartuşe de toner și Cartuşe de cerneală


Produse de curățenie


Servicii de curațenie pentru ISU Brașov


Cartuse


Executarea lucrarilor de întretinere și reparatii pe DJ 102P Predeal (DN1)-Cabana Trei Brazi km 0+000-5+072


Dezmembrare în două loturi a imobilului din Municipiul Făgăraș, str. Extravilan, nr.1


Executarea lucrărilor de întreținere și reparații pe DJ 106B: Vulcan(DJ 112A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) KM. 6+240-13+300 și DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) – Vlădeni (DN 1) – Dumbrăvița km. 4+140 și 6+100


Reparație pod de lemn peste râul Olt pe DJ131P, Șercaia (DN1) Hălmeag la km.5+001


Lucrări de întreținere și reparații pe DJ 103F, DJ 104A, DJ 104B, DJ 104C , DJ 105B, DJ 105C, DJ 109


Executarea lucrarilor de întretinere și reparatii pe DJ 112C: Halchiu – Satu Nou – Dumbravita – Vladeni km 10+000 -13+500


Lucrări de întreținere și reparaţii pe DJ 108 km. 0+000 – 4+380; DJ 112 km.0+000-10+100; DJ 112A km. 0+000 – 38+980; DJ 112J km. 0+000-4+770; DJ 730A km.0+000 - 4+213


Servicii de spălare auto


Transmiterea în direct, pe un post local de televiziune, a sedintelor Consiliului Judetean Brasov


Interpretare in limbaj mimico-gestual a Sedintelor Consiliului Judetean Brasov, transmise in direct pe un post local de televiziune


ANULATĂ - Întocmire D.A.L.I.+P.T.+D.D.E.- Modernizare şi reabilitare DJ 102 G:Victoria - Viştişoara – Stațiunea Sȃmbăta km 0+000–9+900 şi modernizare DJ 108 B: DJ 105 B - Mȃnăstirea Brȃncoveanu - Valea Sȃmbetei, km 0+000 – 1+400


Întocmire D.A.L.I.+P.T.+D.D.E.- Modernizare şi reabilitare DJ 102 G:Victoria - Viştişoara – Stațiunea Sȃmbăta km 0+000–9+900 şi modernizare DJ 108 B: DJ 105 B - Mȃnăstirea Brȃncoveanu - Valea Sȃmbetei, km 0+000 – 1+400


Raport evaluare pentru stabilirea tarifului minim de inchiriere prin licitatie publica a imobilului (constructie si terenuri) situat in Brasov, str. George Cosbuc, nr. 2, Baza Sportiva Olimpia.


Furnizare apă în sistem Water Cooler


Studiu in vederea elaborarii Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţul Braşov


Actualizarea datelor si a înscrisurilor in CF a imobilului situat in Fagaras, str.Hurez, nr.1.


Furnizare apă în sistem Water Cooler


Servicii de spălare auto


Studiu in vederea elaborarii Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţul Braşov


Întocmire D.A.L.I. “Alunecare de teren pe DJ105, Km.9+400”


Lucrări de întreținere și reparații Podețe tubulare Ø1000 mm pe DJ104L Dacia – Viscri – Bunești km. 2+900 și 5+700


Studiu in vederea elaborarii Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţul Braşov


Servicii de întabulare a obiectivului Cantină-Restaurant, b-dul Eroilor, nr.5, Braşov


Identificare si ridicare topo a parcelelor de teren pe care se afla constructiile Spitalului de Pneumoftiziologie, aleea Dealul Spirii, nr.12, Brasov


Servicii de întabulare a obiectivului Centru de Recuperare pentru Copilul cu Handicap, situat in municipiul Sacele, Bradet.


Obtinere Autorizatie de Construire pentru legalizare imobil prin actualizare date, descriere imobil situat in Brasov, str.George Cosbuc, nr.2, Baza Olimpia.


Reparație curentă pod peste râul Olt pe DJ104K, Comăna de Jos – Ticușu Vechi, km 1+350


Executarea lucrarilor reparatii la pod pe DJ 132C, km 5+200 și pod pe DJ104L, km 10+600


Servicii de întabulare a obiectivului Cantină-Restaurant, b-dul Eroilor, nr.5, Braşov


Licente antivirus


RK acoperis - sectia Zarnesti, Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov


Lucrări de întreținere și reparații Podețe tubulare Ø1000 mm pe DJ104L Dacia – Viscri – Bunești km. 2+900 și 5+700


Executarea lucrarilor de intreținere și reparații pe DJ 103A Brașov - Tarlungeni –Zizin – Dalghiu km 32+000 - 38+500


Reparatii curente sediu C.J.Brasov, B-dul Eroilor nr.5 si Str.Nicolae Balcescu nr.67


Executarea lucrărilor de întreținere și reparații pe DJ 102P Predeal (DN1)-Cabana Trei Brazi km 0+000-5+072


Expertiza tehnica+DALI+PT+DDE – Reparatie capitala pod de lemn peste raul Olt pe DJ 131P –Sercaia (DN1) – Halmeag la km 5+001


Executarea lucrărilor de întreținere și reparații pe DJ137A: limită județ Harghita – Beia – Paloș – Cața, km. 16+000-22+580 și DJ104D: Făgăraș – Șoarș – Barcut – limită județ Sibiu, km.19+300 – 27+400


Lucrări de întreţinere pe timp de vară a drumurilor judeţene: Executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii pe DJ 132C, Criţ- Meşendorf, km 0+000-6+000


Expertiză tehnică DALI PT DDE – Reabilitare DJ 132 km 0 000-2 470; km 3 620-7 880; km 9 390-16 370


Executarea lucrărilor de întreținere (plombe cu BA 16-5cm) pe DJ 103G-Măieruș–limită județ Covasna, DJ104K–Comăna de Jo –Crihalma–Ticușu Vechi, DJ 103A-Veneția de Jos-Veneția de Sus, DJ131-Măieruș-Apața-limită județ Covasna, DJ 131F-DN13(Rupea Gară)-Ungra


Lucrări de întreţinere pe timp de vară a drumurilor judeţene: Executarea lucrarilor de intretinere pe DJ 131D: DN 13-Bogata Olteana-Dopca-Mateias-DJ 131C, km 0+000-9+800


Servicii de medicina muncii pentru angajaţii Consiliului Judeţean Braşov


Reparatie curenta pod peste raul Olt pe DJ104K, Comana de Jos – Ticusu Vechi, km 1+350


Executarea lucrarilor reparatii la pod pe DJ 132C, km 5+200 și pod pe DJ104L, km 10+600


Reparatii curente sediu C.J.Brasov, B-dul Eroilor nr.5 si Str.Nicolae Balcescu nr.67


Dezinfecție, dezinsecție și deratizare la I.S.U. Brașov


Curățare coșuri fum la I.S.U. Brașov


Reparatii curente sediu C.J.Brasov, B-dul Eroilor nr.5 si Str.Nicolae Balcescu nr.67


Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica


Lucrări de întreţinere pe timp de vară a drumurilor judeţene: Executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii pe DJ 132C, Criţ- Meşendorf, km 0+000-6+000


Intretinere si service pentru echipamentele de tehnica de calcul, computere, imprimante multifunctionale si copiatoare


Papetărie și Articole de birou


Servicii de spălătorie pentru I.S.U. Brașov


Reparatie acoperis Pavilion principal Sectia Vulcan – Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov


Expertiză tehnică pe DJ 112H, Zărnești – Predeluț - Bran km. 6+000 – 7+000 CPV: 71319000-7 Servicii de expertiză (Rev.2)


Echipamente tip UPS si acumulatori


Reparatii curente sediu C.J.Brasov, B-dul Eroilor nr.5 si Str.Nicolae Balcescu nr.67


Lucrari de întretinere si reparatii pe DJ 104D Fagaras-Soars limita judet Sibiu, km 1+715-12+000 - plombe


Executarea lucrărilor de întreținere (plombe cu BA16 și tratament bituminos simplu) pe DJ131A: DN13 (Rupea gară) - Homorod (DJ132), km 0+000-2+255


Reparații curente sediu CJ Brașov, B-dul Eroilor nr. 5 și Str. Nicolae Bălcescu nr.67


Servicii de spalatorie pentru I.S.U. Brasov


Cartuse cerneala


Executarea lucrărilor de reparaţii pe DJ 112G Peştera-Măgura-Zărneşti (pietruire)


Montare semne de circulație și executare marcaje rutiere pe Drumurile Județene


EXPERTIZĂ + DALI DJ 112C km 2+775-14+425 (Modernizare și reabilitare Drum Județean DJ 112C, tronson ”Satu Nou –Dumbrăvița – Vlădeni”, km 2+775 – 14+425)-


EXPERTIZĂ + DALI DJ 104L (Modernizare Drum Județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești)


Executarea lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene Cosire vegetație


Lucrări de întreținere și reparații pe: - DJ104B – Făgăraș – Ileni – Hârseni – Sebeș km. 2+589 – 13+862 - DJ 104C - Făgăraș – Hurez – Săsciori – Recea km. 3+126 – 13+200 - DJ 103F – Voila – Voivodeni – Pojorta – Breaza km. 0+000 – 13+300 - DJ104A – Perșa


Lucrări de întreținere și reparații pe DJ 131B, Apața-Ormeniș, km 0+000-7+314


Lucrari de intretinere pe DJ 131A - DN13 (gară Rupea) - Homorod (DJ132), km 0+000-2+250


Lucrări de întreținere și reparare pe timp de vară a drumurilor județene: - DJ 730 A - Fundata – Fundăţica – limita judetul Argeş km 4+300-5+000 - DJ 730 – limita judeţul Argeş –Şirnea km 3+200-4+000 - DJ 113 – Sânpetru (DJ103) – Preventoriu TBC Sânpetru


Lucrari de intretinere si reparatii pe DJ 132, Rupea - Homorod - Jimbor, km 0+000 - 16+220


Lucrări de întreţinere pe timp de vară a drumurilor judeţene: - Executarea lucrărilor de întreţinere pe DJ 104L, Dacia-Viscri, km 0+000-9+013


Lucrări de întreținere și reparare pe timp de vară: DJ 108 – Hărman (DJ112A) – Sânpetru; DJ 112A Hărman Bod Hălchiu Codlea Vulcan DN73A; DJ 103 Brașov Sânpetru Bod –lim. Jud. Covasna; DJ 103A Brașov Tărlungeni Zizin; DJ 103B Săcele Tărlungeni Bu


Executarea lucrărilor de întreţinere pe DJ 131B, Apaţa-Ormeniş-Augustin, km 7+314-9+314


Expertiza tehnica pod pe DJ 105, km. 0+660


Expertiza tehnica pe DJ 105, km 9+400, alunecare teren


Expertiza tehnica pe DJ 103D Vistea de Jos – Vistea de Sus, km. 0+000 - 5+500


Expertiza tehnica pe DJ 102G, Victoria (DJ 105C) – Vistisoara – Statiunea Sâmbata km. 0+000 – 9+900


Raport de evaluare imobil situat in Brasov, P-ta Sfatului, nr. 15 cu destinatia de Muzeu al Civilizatiei Urbane


Consumabile pentru imprimante, faxuri şi copiatoare


Raport evaluare pentru stabilirea tarifelor de inchiriere prin licitatie publica a imobilului (constructie), cu destinatia de “ Complex Agrement Tampa”.


Raport de evaluare (actualizare) spaţii libere situate în cadrul Policlinicii Stomatologice cu sediul în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1


Documentaţie cadastrală (dezmembrare, alipire, evaluare) si intabularea Spitalului Clinic de Copii Brasov


Descărcare - ANUNȚ privind verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov


Servicii de curatenie pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean Brasov


Produse de curăţat şi de lustruit


Intabulare DJ105A Lim. de jud. Sibiu – Cincu-Soars – Jibert – Rupea, km. 29+473 – 82+293 si DJ104D Fagaras – Soars – Barcut – Lim. Jud. Brasov, km. 1+960 - 27+400


Intabulare DJ 104A Persani – Orasul Victoria, km. 0+000 - 45+000, DJ 105C Victoria – Ucea de Sus, km.8+731–0+000 si DJ 105P Ucea de Jos–lim. Jud. Sibiu, km. 0+000–3+800


Servicii de transmitere in direct


Achizitie servicii de interpretare in limbaj mimico-gestual


Contract de furnizare Articole de papetarie


Achizitie Articole de Birou


Achizitie hartie pentru fotocopiatoare si xerografica

Modificat la data de 15 Octombrie 2021

Evenimente în desfășurare