Arhiva - Achizitii directe

Servicii de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziție publica furnizare echipamente medicale de specialitate si mobilier în cadrul proiectului “ Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic

Informare și publicitate în cadrul proiectului Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov” cod SIPOCA 681 și cod MySMIS 128663 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativ

Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului “ Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” – Cod SMIS 125706

Servicii de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziție publica furnizare echipamente medicale de specialitate si mobilier în cadrul proiectului “ Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de

Servicii de consultanță în managementul proiectului în cadrul proiectului “ Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” – Cod SMIS 125706

Expertiză tehnică și pedologică privind schimbarea schemei de plantare pentru obiectivul Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri agricole degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOT III VIȘTEA

Reactualizare Studii de Fezabilitate și Expertize privind stadiul lucrărilor de investiție și stabilirea Restului de Execuție pentru obiectivele: Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrele de ameliorare CAȚA,Ticus si Vistea (

SERVICII DE VERIFICARE PROIECT TEHNIC pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS 115281

Reparaţii curente la construcţii şi instalaţii electrice, pentru 3 obiective de la Sediul Consiliului Judeţean Braşov

REPARATII FATADA C.M.Z. Brașov

MATERIALE DE REPREZENTARE SI PROMOVARE A JUDETULUI BRASOV

SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții “Pod pe DJ 104L Dacia- Viscri – Bunești, la km 14+730”

REPARATII FATADA C.M.Z. Brașov

Reparații curente la construcții și instalații aferente construcțiilor – Sediul Consiliului Județean Brașov,str.Ecaterina Varga nr.23

“Servicii de mentenanță servere: fizice, virtuale și SO Linux la nivelul Consiliului Județean Brașov”

Audit financiar extern în cadrul proiectului - Dotarea cu echipamente şi aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, - cod SMIS 122508

Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente si aparatura medicala performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov”, cod SMIS 122508

Servicii de reparație camerele 1 și 5


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS 115281

SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS 115281

Servicii de expertiză externă – Proiectul Thematic Trail Trigger – Three T (Programul Interreg Europe)

Servicii de mentenanta tehnica de calcul respectiv: computere, imprimante, multifunctionale si copiatoare

Reparaţii curente la construcţii şi instalaţii electrice—Sediul Consiliului Judeţean Braşov, Str.N.Balcescu nr.67, Etaj I, cam.1; cam.4; cam.5

Reparații curente la construcții și instalații aferente construcțiilor – Sediul Consiliului Județean Brașov, str.Ecaterina Varga nr.23

Servicii de expertiză externă – Proiectul Thematic Trail Trigger – Three T (Programul Interreg Europe)

Servicii de întocmire a „Studiului de viață sălbatică” la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav

Servicii de specialitate în vederea elaborării documentatiei pentru prenotificarea ajutorului de stat pentru investitii acordate aeroporturilor

Studiu de Fezabilitate Sistem de Protecție perimetrală (sistem de televiziune cu circuit închis pentru gard perimetral și zona tehnică) la Aeroportul International Brașov-Ghimbav

Materiale de promovare a județului Brașov

Servicii de organizare de festivaluri pentru susținerea evenimentului Festivalul Iron Dragons, zilele porților deschise Aeroport Internațional Brașov, Ghimbav 2019

Informare și publicitate în cadrul proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din județul Brașov” - SMIS 125244

Informare și publicitate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din Județul Brașov la servicii medicale de urgență” - SMIS 125243

Anunț VERIFICATOR PROIECT - POR MATERNITATE

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281

Achiziția serviciilor de verificare tehnică - SMIS 110264

Achiziția serviciilor de verificare tehnică - SMIS 110264

Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281

SERVICII DE AUDIT FINANCIAR IN CADRUL PROIECTULUI “Modernizare și reabilitare drum județean DJ112C, Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Vlădeni km 2+755-14+425” – Cod SMIS 126087

Serviciul de Informare și publicitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare şi reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia -Viscri- Buneşti, Km 0+000-15+065,” cod SMIS 126386

Serviciul de audit financiar in cadrul proiectului “Modernizare şi reabilitare drum judetean DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000-15+065” - Cod SMIS: 126386

Serviciul de dirigenție de șantier pentru urmărirea realizării obiectivului de investiții Reabilitare trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brasov-Sighisoara la km CF 247+560 pe DJ132 Rupea-Homorod- Jimbor- limita de judet Harghita.

Servicii schimb experiență național - Documentație

„Servicii masa cazare transport pentru participarea la schimbul de experiență național” in cadrul proiectului: “Sistem de management integrat la standarde europene pentru administratia judetului Brasov” - Cod SIPOCA125 cod MySMIS 110505

Servicii de proiectare “ Refacere pod DJ103A km 16,000-deteriorare infrastructură pod și rampe de acces-expertiză tehnică+DALI”

Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118

Servicii de dirigentie Modernizare DJ 108B DJ 105B Manastirea Brancoveanu-Valea Sambetei, km 0+000 – 1+400

Reparatie curentă podeț tubular D1000 de pe DJ 104D, din localitatea Bărcut, km 23+100

Anunț achiziție directă Licențe antivirus

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de dirigenție de șantier în vederea urmăririi execuției lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ MATERIALE DE REPREZENTARE ȘI PROMOVARE A JUDEȚULUI BRAȘOV

Reparatie curentă podeț tubular D1000 de pe DJ 104D, din localitatea Bărcut, km 23+100

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ A SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281

ANULATA Concept tehnico – organizatoric: Organizarea evenimentului “Gala Sportului Brașovean 2018”

Reparatii curente la Casa scării secundară-sediu C.J.Brașov,B-dul Eroilor nr.5

Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118

Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118

Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea tehnică a execuției lucrărilor la obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ131P - Şercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001”

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ A SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281

EXPERTIZA TEHNICĂ COMPLEX AGREMENT TÂMPA

Schimb de experienta pentru un expert strain

Informare si publicitate in cadrul proiectului „Modernizare, dotare si eficientizare energetica a corpului S+P+&+M si corp extindere (de legatura) existent intre corpul nou si corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstretica – Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea

EXPERTIZA TEHNICA COMPLEX AGREMENT TAMPA

AUDIT FINANCIAR pentru proiectul

Ghid turistic digital – Sistem de software ca serviciu SaaS

Consumabile, birotica si papetarie

Achizitie directa Servicii de verificare a documentației tehnice “Reabilitare DJ 105 – Alunecare de teren pe DJ 105 km 9+400“

Servicii de verificare a documentației tehnice “ POD DE LEMN PESTE OLT DJ 104K KM 1+350’’

SERVICII DE PUBLICITATE pentru obiectivul de investiții

Servicii de instruire pe teme specifice (planificare strategica, managementul riscului, management operational, evaluare si mentenanta sisteme de management integrat), in cadrul proiectului: “Sistem de management integrat la standarde europene

Servicii de mentenanță servere la nivelul CJ

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281

Servicii de verificare a documentației tehnice “POD PESTE RÂUL OLT PE DJ 105 LA KM 0+660 ÎN LOCALITATE VOILA’’

Servicii de verificare a documentației tehnice “ REABILITARE DJ 105 – ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105 9+400’’

ACHIZITIE ECHIPAMENTE

Servicii de mentenanţă tehnică de calcul, respectiv computere, imprimante multifuncţionale şi copiatoare la nivelul C. J. Brașov

Achiziția serviciilor de intabulare a drumului DJ 103A - Brașov-Cărpiniș-Tărlungeni-Zizin-Dălghiu-Vama Buzăului-Acriș-Limită Jud. Covasna

Servicii de consultanta si asistenta tehnica in vederea achizitiei sistemului de vot si sonorizare pentru Sala 120 Consiliul Judetean

Achizitie cartuse toner și cerneală CMZ și ISU

Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5 și Str. N. Bălcescu, nr. 67

Servicii de implementare a cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice CAF

Servicii de implementare a sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015

EXPERTIZA TEHNICĂ COMPLEX AGREMENT TÂMPA

Reparații curente la construcții și instalatii electrice –sediul Consiliului Judetean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, et. 1, cam 110 ( cabinet vicepreședinte ) și cam. 109 ( secretariat cabinet vicepreședinte )

Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea tehnică a execuției lucrărilor la obiectivul de investiții “Consolidare și reamenajare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov PAVILION CENTRAL –Intervenții Aripa A (inclusiv Corp Recepție)

Servicii de dirigenție de santier pentru AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV-GHIMBAV ETAPA a III a ”Executie cale de rulare Alfa, platforma de imbarcare debarcare si extindere a retelelor de canalizare si drenaj aferente pistei de decolare-aterizare”

Dirigenţie de şantier pentru obiectivul :Demolare construcţie neintabulată ( Baza Salvamont Cristianu Mare )

Achizitie cartuse toner si cerneala

Informare și publicitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN12 și drumul național DN13 – format din DJ131 km. 0+000- 7+856 și DJ 131B 0+000 – 12+978” cod SMIS 111423

Serviciul de audit financiar in cadrul proiectului “Modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov care face legatura intre drumul national DN12 si drumul national DN13 – format din DJ 131 KM-0+000-7+856 si DJ 131B 0+000-12+978” - Cod SMIS: 111423

Servicii de spalare auto

Transmiterea in direct pe un post de televiziune cu acoperire la nivelul judetului Brașov a sedintelor Consiliului Judetean Brasov si interpretarea lor in limbaj mimico -gestual

Intabularea drumurilor județene nr. DJ 103B Săcele (DN 1A) – Cărpiniș – Tărlungeni – Budila – Teliu - limita jud. Covasna, - 17,75 km, DJ 103 Brașov – Sânpetru – Bod – lim. Jud. Covasna – 17,987 km, domeniul public al județului Brașov

Servicii de curațenie pentru ISU Brașov

SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE “Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN12 și drumul național DN13 – format din DJ131 km. 0+000-km. 7+856 și DJ 131B km. 0+000 – km. 12+978”

Demolare constructie neintabulata (Baza Salvamont Cristianul Mare)

Achiziție apă naturală plată pentru dozatoare în sistem water cooler

Servicii de mentenanță telefonie fixă

Servicii de spălare auto

SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU “Pod peste râul Olt pe DJ 131P -Șercaia (DN1) – Hălmeag la km. 5+001”

SERVICIU DE AUDIT FINANCIAR pentru obiectivul de investitie: “Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C și DJ 105P- format din DJ 104A km. 0+000 -45+000, DJ 105C km. 6+300 -3+800, DJ 105P km. 0+000- 3+800” - Cod SMIS 2014+: 111124

CONCEPT TEHNICO-ORGANIZATORIC, DESIGN SI DOTARI STAND TURISTIC U.A.T. JUDETUL BRASOV

Intabularea drumului judetean nr. DJ 105 Voila(DN1) – Cincsor – limita jud. Sibiu, - 18,843 km, domeniul public al judetului Brasov

SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU “Pod peste râul Olt pe DJ 131P -Șercaia(DN1) – Hălmeag, la km. 5+001”

ANULATA - SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA pentru obiectivul de investitie: “Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C și DJ 105P- format din DJ 104A km. 0 000 -45 000, DJ 105C km. 6 300 -3 800, DJ 105P km. 0 000- 3 800” - Cod SMIS 2014 : 111124

Reparații construcții și instalații aferente-Grup sanitar-Sediu Str.Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, spațiul 6, Brașov

Reparații construcții și instalații aferente-Grup sanitar-Sediu Str.Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, spațiul 6, Brașov

Livrare si montare ferestre din tâmplărie P.V.C.cu geam termopan, cu 3 ochiuri mobile, cu deschidere simplă și oscilobatantă pe dreapta cât și reparații în jurul tocurilor la ferestre-Sediu C.J.Brașov, B-dul Eroilor nr.5 si Str.Nicolaee Balcescu nr.67

SERVICII DE INCHIRIERE echipamente destinate iluminatului festiv

ACHIZITIE - 2 buc. COMPUTERE PORTABILE cu 2 buc. licenţa Windows , 2 buc. licenţe Office , 2 buc.Mouse wireless si 2 genti laptop

DOTARE STAND PROMOVARE TURISTICA A JUDEȚULUI BRAȘOV

SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU Pod peste râul Olt pe DJ 131P Șercaia – Hălmeag, la km. 5+001

SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria- Viștișoara- Stațiunea Sâmbăta, km. 0+000-9+900 si Modernizare DJ 108B: DJ 105B – Mănăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei, km. 0+000-1+400

SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C și DJ 105P- format din DJ 104A km. 0+000 -45+000, DJ 105C km. 6+300 -3+800, DJ 105P km. 0+000- 3+800

MATERIALE DE REPREZENTARE SI PROMOVARE A JUDETULUI BRASOV

CONCEPT TEHNICO-ORGANIZATORIC ȘI DESIGN STAND TURISTIC PENTRU U.A.T. JUDEȚUL BRAȘOV

„Sistem informatic integrat” - Servicii de consultanta, analiza si management de proiect informatizare la nivelul CJ Brasov

Curățarea albiei în zona podurilor de lemn peste Râul Olt pe DJ 104K la Km 1+350 și pe DJ 131P la km 5+001

”Studiu privind amenajarea intersectiei drumurilor judetene DJ 112A - DJ 112 – DJ 108” comuna HARMAN

DIRIGENTIE DE ȘANTIER - Execuție lucrări de construcții și instalații aferente -Imobil Str. Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, Brașov

Materiale de papetărie birotică

Lucrări de construcții și instalații aferente – Imobilului Str.Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, Brașov

DIRIGENTIE DE ȘANTIER - Lucrări de construcții și instalații aferente – Imobilului Str.Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, Brașov

Curățare albie în zona podului de lemn peste Râul OLT pe DJ 104K, km. 1+350

Reparatie curenta pod peste afluent paraul Tare pe DJ 132C: Crit – Mesendorf, km. 5+600

Lucrări de construcții și instalații aferente – Imobilului Str.Diaconu Coresi nr.1, Etaj II, Brașov

2 BUC. COMPUTERE PORTABILE

Aprovizionare si montare gard de protectie si siguranta rutiera intersectie DJ 112 cu DJ 112A localitatea Harman

Dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii a drumurilor judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Brasov

Produse de protocol

Aprovizionare si montare gard de protectie si siguranta rutiera intersectie DJ 112 cu DJ 112A localitatea Harman

Reparații curente la construcții și instalațiile aferente construcțiilor sediu Consiliul Judetean Brașov, str. Ecaterina Varga nr.23

Reparatie curenta pod peste afluent paraul Tare pe DJ 132C: Crit – Mesendorf, km. 5+600

Reparatie curenta pod peste afluent paraul Tare pe DJ 132C: Crit – Mesendorf, km. 5+600

Intocmirea unei documentații cadastrale cu propunere de dezmembrare a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.5,sediul Consiliului Județean Brașov, sediul Instituția Prefectului Brașov

Actualizare Plan Urbanistic Zonal Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav

Servicii de consultanță tehnică privind evaluarea estimativă a cheltuielilor necesare pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații aferente – Imobilului Str. Diaconu Coresi nr. 1, Etaj II, Brașov

Servicii de mentenanţă tehnică de calcul, respectiv computer, imprimante multifuncţionale şi copiatoare la nivelul C. J. Brasov

Materiale de curățenie

Jerbe de flori cu panglică tricoloră, coroane flori, buchete și aranjamente florale

Achizitionare hartie copiator A4 de la unitati protejate autorizate

Achizitionare materiale papetarie- birotica

Actualizarea valorii de inventar, pentru imobilul situat în Brașov, str. George Cosbuc nr.2 – Baza Sportivă Olimpia, domeniul public al Județului Brașov

Actualizarea valorii de inventar, pentru imobilul (constructii) situat în Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr 5 – Complex Agrement Tampa, domeniul public al Județului Brașov

Dezmembrare imobil Baza Sportivă Olimpia Brașov

Servicii de intretinere ferma servere la nivelul C. J. Brasov

Documentatii privind intabulare constructii componente ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Expertiza Cetate Fagaras 2017

Multifuncționale profesionale laser color A4 și cartușe toner aferente

Servicii de spalare auto

Transmiterea în direct, pe un post local de televiziune, a sedintelor Consiliului Judetean Brasov

Raport de evaluare (actualizare) a pretului de pornire la licitatie a spaţiilor rămase libere în cadrul Policlinicii Stomatologice cu sediul în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1

Interpretare in limbaj mimico-gestual a Sedintelor Consiliului Judetean Brasov, transmise in direct pe un post local de televiziune

Lucrare desfiintarea constructiei

Servicii de curațenie pentru ISU Brașov

Amenajare rampă acces şi realizare copertină pentru reamplasare Unitate Primiri Urgenţe la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 25 CPV: 45000000-7 Lucrări de construcţii

Amenajare rampă acces şi realizare copertină pentru reamplasare Unitate Primiri Urgenţe la sediul Spitalului Judeţean Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 25

Documentație cadastrală de primă înscriere în CF și documentație tehnică și cadastrală pentru reglementarea juridică a terenului pe care sunt edificate construcții – CIA Sf. Anton, DGASPC

Documentație cadastrală de desprindere în vederea intabulării imobilului din str. Nicopole, nr. 45 – Spitalul Clinic de Copii

Expertiza Tehnica Rezistenta si Expertiza Tehnica Instalatii privind stadiul calitativ al lucrarilor executate în cadrul contractului ”Reabilitare, consolidare și amenajare a Cetatii Fagarasului – Etapa 1”

Rapoarte de evaluare pentru imobile situate în UAT Maieruș, în vederea modernizarii DJ131 si DJ 131B

Dirigenție de santier pentru urmărirea lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov

Raport de evaluare pentru stabilirea pretului de pornire în vederea vanzarii cabinetului medical nr.14 din cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Expertiza Tehnica Rezistenta si Expertiza Tehnica Instalatii privind stadiul calitativ al lucrarilor executate în cadrul contractului ”Reabilitare, consolidare și amenajare a Cetatii Fagarasului – Etapa 1”

Identificare parcele de teren pentru imobilul Centrul de Plasament ”Domino” Ghimbav

Executarea lucrărilor de reparație curentă pod peste râul Olt pe DJ 104K, Comăna de Jos- Ticușul Vechi, km. 1+350

Executarea lucrărilor de reparație curentă pod peste râul Olt pe DJ 104K, Comăna de Jos- Ticușul Vechi, km. 1+350

Laptopuri - 13 bucăți

Cartuşe de toner și Cartuşe de cerneală

Produse de curățenie

Servicii de curațenie pentru ISU Brașov

Cartuse

Executarea lucrarilor de întretinere și reparatii pe DJ 102P Predeal (DN1)-Cabana Trei Brazi km 0+000-5+072

Dezmembrare în două loturi a imobilului din Municipiul Făgăraș, str. Extravilan, nr.1

Executarea lucrărilor de întreținere și reparații pe DJ 106B: Vulcan(DJ 112A) – Holbav – Paltin(DJ 106A) KM. 6+240-13+300 și DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) – Vlădeni (DN 1) – Dumbrăvița km. 4+140 și 6+100

Reparație pod de lemn peste râul Olt pe DJ131P, Șercaia (DN1) Hălmeag la km.5+001

Lucrări de întreținere și reparații pe DJ 103F, DJ 104A, DJ 104B, DJ 104C , DJ 105B, DJ 105C, DJ 109

Executarea lucrarilor de întretinere și reparatii pe DJ 112C: Halchiu – Satu Nou – Dumbravita – Vladeni km 10+000 -13+500

Lucrări de întreținere și reparaţii pe DJ 108 km. 0+000 – 4+380; DJ 112 km.0+000-10+100; DJ 112A km. 0+000 – 38+980; DJ 112J km. 0+000-4+770; DJ 730A km.0+000 - 4+213

Servicii de spălare auto

Transmiterea în direct, pe un post local de televiziune, a sedintelor Consiliului Judetean Brasov

Interpretare in limbaj mimico-gestual a Sedintelor Consiliului Judetean Brasov, transmise in direct pe un post local de televiziune

ANULATĂ - Întocmire D.A.L.I.+P.T.+D.D.E.- Modernizare şi reabilitare DJ 102 G:Victoria - Viştişoara – Stațiunea Sȃmbăta km 0+000–9+900 şi modernizare DJ 108 B: DJ 105 B - Mȃnăstirea Brȃncoveanu - Valea Sȃmbetei, km 0+000 – 1+400

Întocmire D.A.L.I.+P.T.+D.D.E.- Modernizare şi reabilitare DJ 102 G:Victoria - Viştişoara – Stațiunea Sȃmbăta km 0+000–9+900 şi modernizare DJ 108 B: DJ 105 B - Mȃnăstirea Brȃncoveanu - Valea Sȃmbetei, km 0+000 – 1+400

Raport evaluare pentru stabilirea tarifului minim de inchiriere prin licitatie publica a imobilului (constructie si terenuri) situat in Brasov, str. George Cosbuc, nr. 2, Baza Sportiva Olimpia.

Furnizare apă în sistem Water Cooler

Studiu in vederea elaborarii Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţul Braşov

Actualizarea datelor si a înscrisurilor in CF a imobilului situat in Fagaras, str.Hurez, nr.1.

Furnizare apă în sistem Water Cooler

Servicii de spălare auto

Studiu in vederea elaborarii Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţul Braşov

Întocmire D.A.L.I. “Alunecare de teren pe DJ105, Km.9+400”

Lucrări de întreținere și reparații Podețe tubulare Ø1000 mm pe DJ104L Dacia – Viscri – Bunești km. 2+900 și 5+700

Studiu in vederea elaborarii Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţul Braşov

Servicii de întabulare a obiectivului Cantină-Restaurant, b-dul Eroilor, nr.5, Braşov

Identificare si ridicare topo a parcelelor de teren pe care se afla constructiile Spitalului de Pneumoftiziologie, aleea Dealul Spirii, nr.12, Brasov

Servicii de întabulare a obiectivului Centru de Recuperare pentru Copilul cu Handicap, situat in municipiul Sacele, Bradet.

Obtinere Autorizatie de Construire pentru legalizare imobil prin actualizare date, descriere imobil situat in Brasov, str.George Cosbuc, nr.2, Baza Olimpia.

Reparație curentă pod peste râul Olt pe DJ104K, Comăna de Jos – Ticușu Vechi, km 1+350

Executarea lucrarilor reparatii la pod pe DJ 132C, km 5+200 și pod pe DJ104L, km 10+600

Servicii de întabulare a obiectivului Cantină-Restaurant, b-dul Eroilor, nr.5, Braşov

Licente antivirus

RK acoperis - sectia Zarnesti, Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Lucrări de întreținere și reparații Podețe tubulare Ø1000 mm pe DJ104L Dacia – Viscri – Bunești km. 2+900 și 5+700

Executarea lucrarilor de intreținere și reparații pe DJ 103A Brașov - Tarlungeni –Zizin – Dalghiu km 32+000 - 38+500

Reparatii curente sediu C.J.Brasov, B-dul Eroilor nr.5 si Str.Nicolae Balcescu nr.67

Executarea lucrărilor de întreținere și reparații pe DJ 102P Predeal (DN1)-Cabana Trei Brazi km 0+000-5+072

Expertiza tehnica+DALI+PT+DDE – Reparatie capitala pod de lemn peste raul Olt pe DJ 131P –Sercaia (DN1) – Halmeag la km 5+001

Executarea lucrărilor de întreținere și reparații pe DJ137A: limită județ Harghita – Beia – Paloș – Cața, km. 16+000-22+580 și DJ104D: Făgăraș – Șoarș – Barcut – limită județ Sibiu, km.19+300 – 27+400

Lucrări de întreţinere pe timp de vară a drumurilor judeţene: Executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii pe DJ 132C, Criţ- Meşendorf, km 0+000-6+000

Expertiză tehnică DALI PT DDE – Reabilitare DJ 132 km 0 000-2 470; km 3 620-7 880; km 9 390-16 370

Executarea lucrărilor de întreținere (plombe cu BA 16-5cm) pe DJ 103G-Măieruș–limită județ Covasna, DJ104K–Comăna de Jo –Crihalma–Ticușu Vechi, DJ 103A-Veneția de Jos-Veneția de Sus, DJ131-Măieruș-Apața-limită județ Covasna, DJ 131F-DN13(Rupea Gară)-Ungra

Lucrări de întreţinere pe timp de vară a drumurilor judeţene: Executarea lucrarilor de intretinere pe DJ 131D: DN 13-Bogata Olteana-Dopca-Mateias-DJ 131C, km 0+000-9+800

Servicii de medicina muncii pentru angajaţii Consiliului Judeţean Braşov

Reparatie curenta pod peste raul Olt pe DJ104K, Comana de Jos – Ticusu Vechi, km 1+350

Executarea lucrarilor reparatii la pod pe DJ 132C, km 5+200 și pod pe DJ104L, km 10+600

Reparatii curente sediu C.J.Brasov, B-dul Eroilor nr.5 si Str.Nicolae Balcescu nr.67

Dezinfecție, dezinsecție și deratizare la I.S.U. Brașov

Curățare coșuri fum la I.S.U. Brașov

Reparatii curente sediu C.J.Brasov, B-dul Eroilor nr.5 si Str.Nicolae Balcescu nr.67

Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica

Lucrări de întreţinere pe timp de vară a drumurilor judeţene: Executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii pe DJ 132C, Criţ- Meşendorf, km 0+000-6+000

Intretinere si service pentru echipamentele de tehnica de calcul, computere, imprimante multifunctionale si copiatoare

Papetărie și Articole de birou

Servicii de spălătorie pentru I.S.U. Brașov

Reparatie acoperis Pavilion principal Sectia Vulcan – Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

Expertiză tehnică pe DJ 112H, Zărnești – Predeluț - Bran km. 6+000 – 7+000 CPV: 71319000-7 Servicii de expertiză (Rev.2)

Echipamente tip UPS si acumulatori

Reparatii curente sediu C.J.Brasov, B-dul Eroilor nr.5 si Str.Nicolae Balcescu nr.67

Lucrari de întretinere si reparatii pe DJ 104D Fagaras-Soars limita judet Sibiu, km 1+715-12+000 - plombe

Executarea lucrărilor de întreținere (plombe cu BA16 și tratament bituminos simplu) pe DJ131A: DN13 (Rupea gară) - Homorod (DJ132), km 0+000-2+255

Reparații curente sediu CJ Brașov, B-dul Eroilor nr. 5 și Str. Nicolae Bălcescu nr.67

Servicii de spalatorie pentru I.S.U. Brasov

Cartuse cerneala

Executarea lucrărilor de reparaţii pe DJ 112G Peştera-Măgura-Zărneşti (pietruire)

Montare semne de circulație și executare marcaje rutiere pe Drumurile Județene

EXPERTIZĂ + DALI DJ 112C km 2+775-14+425 (Modernizare și reabilitare Drum Județean DJ 112C, tronson ”Satu Nou –Dumbrăvița – Vlădeni”, km 2+775 – 14+425)-

EXPERTIZĂ + DALI DJ 104L (Modernizare Drum Județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești)

Executarea lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene Cosire vegetație

Lucrări de întreținere și reparații pe: - DJ104B – Făgăraș – Ileni – Hârseni – Sebeș km. 2+589 – 13+862 - DJ 104C - Făgăraș – Hurez – Săsciori – Recea km. 3+126 – 13+200 - DJ 103F – Voila – Voivodeni – Pojorta – Breaza km. 0+000 – 13+300 - DJ104A – Perșa

Lucrări de întreținere și reparații pe DJ 131B, Apața-Ormeniș, km 0+000-7+314

Lucrari de intretinere pe DJ 131A - DN13 (gară Rupea) - Homorod (DJ132), km 0+000-2+250

Lucrări de întreținere și reparare pe timp de vară a drumurilor județene: - DJ 730 A - Fundata – Fundăţica – limita judetul Argeş km 4+300-5+000 - DJ 730 – limita judeţul Argeş –Şirnea km 3+200-4+000 - DJ 113 – Sânpetru (DJ103) – Preventoriu TBC Sânpetru

Lucrari de intretinere si reparatii pe DJ 132, Rupea - Homorod - Jimbor, km 0+000 - 16+220

Lucrări de întreţinere pe timp de vară a drumurilor judeţene: - Executarea lucrărilor de întreţinere pe DJ 104L, Dacia-Viscri, km 0+000-9+013

Lucrări de întreținere și reparare pe timp de vară: DJ 108 – Hărman (DJ112A) – Sânpetru; DJ 112A Hărman Bod Hălchiu Codlea Vulcan DN73A; DJ 103 Brașov Sânpetru Bod –lim. Jud. Covasna; DJ 103A Brașov Tărlungeni Zizin; DJ 103B Săcele Tărlungeni Bu

Executarea lucrărilor de întreţinere pe DJ 131B, Apaţa-Ormeniş-Augustin, km 7+314-9+314

Expertiza tehnica pod pe DJ 105, km. 0+660

Expertiza tehnica pe DJ 105, km 9+400, alunecare teren

Expertiza tehnica pe DJ 103D Vistea de Jos – Vistea de Sus, km. 0+000 - 5+500

Expertiza tehnica pe DJ 102G, Victoria (DJ 105C) – Vistisoara – Statiunea Sâmbata km. 0+000 – 9+900

Raport de evaluare imobil situat in Brasov, P-ta Sfatului, nr. 15 cu destinatia de Muzeu al Civilizatiei Urbane

Consumabile pentru imprimante, faxuri şi copiatoare

Raport evaluare pentru stabilirea tarifelor de inchiriere prin licitatie publica a imobilului (constructie), cu destinatia de “ Complex Agrement Tampa”.

Raport de evaluare (actualizare) spaţii libere situate în cadrul Policlinicii Stomatologice cu sediul în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1

Documentaţie cadastrală (dezmembrare, alipire, evaluare) si intabularea Spitalului Clinic de Copii Brasov


Descărcare - ANUNȚ privind verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Servicii de curatenie pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean Brasov

Produse de curăţat şi de lustruit

Intabulare DJ105A Lim. de jud. Sibiu – Cincu-Soars – Jibert – Rupea, km. 29+473 – 82+293 si DJ104D Fagaras – Soars – Barcut – Lim. Jud. Brasov, km. 1+960 - 27+400

Intabulare DJ 104A Persani – Orasul Victoria, km. 0+000 - 45+000, DJ 105C Victoria – Ucea de Sus, km.8+731–0+000 si DJ 105P Ucea de Jos–lim. Jud. Sibiu, km. 0+000–3+800

Servicii de transmitere in direct

Achizitie servicii de interpretare in limbaj mimico-gestual

Contract de furnizare Articole de papetarie

Achizitie Articole de Birou

Achizitie hartie pentru fotocopiatoare si xerografica

Modificat la data de 21 Ianuarie 2020

Evenimente în desfășurare