DGASPC

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Furnizorul public de servicii sociale acreditat conform legislației în vigoare la nivelul județului Brașov este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, care îndeplineşte atribuţii în domeniul protecţiei persoanei adulte și a protecției drepturilor copilului, îndeplinind de asemenea, orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judetean.

La nivelul Judeţului Brașov, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.

 

Serviciilor sociale oferite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov:

· Servicii de recuperare în centrele de recuperare pentru copii;

· Servicii oferite de asistentul maternal;

· Servicii oferite pentru copii în case de tip familial ;

· Servicii pentru mamă şi copil în cadrul centrului maternal ;

· Servicii oferite în centre de plasament pentru copii;

· Servicii destinate copilul care săvârşeşte fapte penale dar nu răspunde penal ;

· Servicii oferite în centrul de plasament în regim de urgenţă ;

· Servicii oferite în centre de îngrijire şi asistenţa pentru persoanele cu dizabilităţi ;

· Servicii oferite în locuinţe protejate adulţi - pentru persoanele cu dizabilităţi;

· Servicii oferite în centre de zi pentru pentru persoanele cu dizabilităţi;

· Servicii oferite în centrul de recuperare si reabilitare pentru pentru persoanele cu dizabilităţi;

· Servicii oferite în cămine pentru persoane vârstnice;

· Servicii de consiliere/informare pentru persoane/familii potenţial adoptatoare;

· Servicii de evaluare/reevaluare complexă a copiilor/adulţilor cu dizabilităţi în vederea încadrării în grade şi tipuri de handicap;

· Servicii de protecţie de tip alternative de tip familial pentru copiii aflaţi în dificultate;

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Jullieta Aurelia Gîrbacea –Director Interimar General

Brașov, Str. Iuliu Maniu nr. 6

Tel: 0268.417.100, Fax: 0268.411.124

e-mail: office@dgaspcbv.ro

Site:http://www.dgaspcbv.ro

Fax: 0268.411.124 

e-mail: office@dgaspcbv.ro 

Site: www.dgaspcbv.roModificat la data de 14 Octombrie 2019

Evenimente în desfășurare