Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov este la ora actuală singura instituţie de acest gen din România. Ceea ce îi conferă această poziţie aparte este accentul pus pe recuperarea copilului hipocuzic la nivelul limbajului verbal şi integrarea lui în şcolile de masă şi în societatea celor auzitori.

Iniţiativa înfiinţării centrului a fost luată în anul 1993 când, la propunerea Inspectoratului Şcolar Braşov, două grupe de copii cu deficienţă de auz au fost integrate în cadrul Grădiniţei Nr.34, grădiniţă obişnuită cu program săptămânal.

Centrul a funcţionat mai întâi sub formă de proiect pilot în cadrul Asociaţiei Sprijin pentru Deficienţi Senzoriali, asociaţie înfiinţată în 1995 în baza programului desfăşurat de către Consiliul Naţional pentru Protecţia Copilului pentru premierea proiectelor de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale. Această asociaţie avea deja colaborări strânse cu European Deaf Children’s Trust din Marea Britanie (organizaţie de caritate care a acordat centrului sprijin pe linie profesională) şi cu School Project Romania din Irlanda de Nord (care a oferit un important sprijin material ). Ambele organizaţii au semnat o convenţie de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Braşov pe o perioada de 5 ani (1995-2000).

În urma rezultatelor pozitive obţinute în toţi aceşti ani, Inspectoratul Şcolar Braşov a decis înfiinţarea în septembrie 1998 a Centrului de Recuperare şi Integrare Psihopedagogică a Deficienţilor Senzoriali, dorindu-se ca pe viitor această instituţie să sprijine şi persoanele cu deficienţe de vedere.

În anul 2008, după 10 ani în care activitatea realizată s-a diversificat continuu şi a luat amploare, concentrându-se exclusiv asupra copiilor cu deficienţă de auz, devine Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov.

Astfel, dupa un mare volum de muncă (recuperare, educare, adaptare, integrare) efectuat cu pasiune şi deschidere totală faţă de condiţia lor, aceşti copii frecventează cursurile unor şcoli de masă, rezultatele lor sunt mulţumitoare şi integrarea lor socială este realizată în totalitate

Printre obiectivele activităţilor noastre se numără:

1. Testarea auzului şi adaptarea aparatelor auditive de la o vârsta cât mai mică;
2. Aplicarea programelor de recuperare specifice intervenţiei timpurii;
3. Aplicarea programelor individualizate de antrenare a auzului şi a memoriei auditive;
4. Adaptarea programelor şcolare la cerinţele educaţionale corespunzătoare nivelelor individuale de dezvoltare ale copiilor, adaptarea metodologiilor didactice la vârsta, tipul şi gradul pierderii de auz, precum şi la specificul de învăţare al fiecărui copil;
5. Integrarea preşcolarilor şi şcolarilor în grădiniţele/şcolile de masă şi oferirea serviciilor de sprijin în învăţare prin profesori itineranţi;
6. Schimbarea percepţiei sociale asupra copiilor cu deficienţe de auz şi a problematicii educării acestora;
7. Colaborarea cu factorii implicaţi în îngrijirea şi educarea copiilor cu deficienţă de auz;
8. Consilierea părinţilor şi a cadrelor didactice din şcolile de masă care lucrează cu aceşti copii;
9. Organizarea activităţii centrului după criterii social-integrative şi după criterii psihopedagogice

DEPARTAMENTE

"Grupele de preşcolari"

În grupele de copii hipoacuzici sunt înscrişi 24 preşcolari, numărul lor variind în fiecare an, în funcţie de ciclul de şcolarizare la care ajung. Toţi copiii sunt testaţi şi au aparate auditive adaptate pierderii de auz specifice.

Cele şase educatoare care se ocupă de programul activităţilor instructiv-educative verifică periodic aparatele auditive ale copiilor, precum şi bateriile acestora, astfel încât ei să îşi poată folosi cât mai bine restul de auz. Verificarea aparatelor de către adulţi este premisa obişnuirii copilului să facă singur acest lucru, astfel încât el să devină independent şi să anunţe singur funcţionarea defectuoasă a aparatului.

Cadrele didactice urmăresc evoluţia copiilor hipoacuzici, recomandă integrarea acestora în clasele de copii auzitori din cadrul Grădiniţei nr. 9 şi ţin legătura cu cadrele didactice din grădiniţele care au integrat deja copiii noştri.

Grupele de preşcolari sunt conduse de şase educatoare cu studii superioare în domeniu.

"Terapii specifice deficienţei de auz"

În cadrul acestui departament funcţionează doi profesori psihopedagogi care desfăşoară activităţi de recuperare a copiilor cu deficienţă de auz. Când spunem recuperare ne referim mai ales la dobândirea limbajului verbal de către copilul hipoacuzic.

Terapiile recuperatorii pun accent la început pe evaluarea auzului funcţional, pentru a afla cât de bine îşi foloseşte copilul restul de auz pe care îl are. Toate activităţile desfăşurate de către profesorii psihopedagogi au ca şi punct comun stimularea auzului şi a comunicării verbale, întrucât ea este scopul primar al eforturilor celor care lucrează zi de zi cu aceşti copii.

Profesorii psihopedagogi verifică şi întreţin aparatele auditive ale copiilor, schimbându-le bateria atunci când este cazul sau anunţând funcţionarea defectuoasă a acestora.

"Integrarea copiilor în şcoală şi comunitate"

Din acest departament fac parte cinci profesori itineranţi, care oferă servicii educaţionale de sprijin şi terapeutic recuperatorii pentru 76 de copii, începând cu vârsta timpurie până la finalizarea şcolarităţii, copii aflaţi în familie sau integraţi în grădiniţele/şcolile din municipiul şi judeţul Braşov. Aceşti copii dispun de aparate auditive adaptate pierderii de auz.

Educarea poate fi realizată în condiţii optime prin respectarea unui minim de cerinţe:

 

  • începerea precoce a recuperării, odată cu depistarea şi diagnosticarea deficienţei de auz ;
  • colaborarea strânsă între familie – medic – logoped şi audioprotezist; implicarea familiei în formarea comunicării şi dezvoltării psiho-fizice a copilului este esenţială;
  • formarea în unitate a recepţiei vorbirii prin proteza individuală şi labiolectură (acolo unde este nevoie), asociate cu articulaţia şi comunicarea verbal - orală concretă ;
  • îmbinarea învăţării spontane şi naturale a limbii (calea maternală) cu învăţarea organizată şi dirijată în raport cu potenţialul psihic si psiho-motric al copilului ;
  • studierea posibilităţilor de adaptare şi introducere treptată a copilului în mediul vorbitor în vederea integrării ulterioare în învăţământul general.

 

Auzul este foarte important pentru copii atât în dezvoltarea limbajului cât şi pentru integrarea lor în societate.

Formarea, dezvoltarea şi stimularea limbajului se efectuează atât în planul calităţii emisiei mesajului verbal (preocuparea faţă de inteligibilitatea pronunţiei, a vocabularului folosit şi a corectitudinii din punct de vedere gramatical), cât şi în planul recepţiei mesajului verbal (exersarea şi perfecţionarea capacităţilor de labiolectură şi înţelegere a limbajului auzitorilor, folosirea resturilor de auz prin antrenament auditiv şi protezare precoce).

Contact:
Str. Aurel Vlaicu, Nr. 26 B cod 500178, Braşov
Telefon/fax: +40(0)268 420.603
Telefon: +40(0)368 401.161
Email: centrul_hipoacuzici@yahoo.com
Director: Orban GaborModificat la data de 29 Martie 2017

Evenimente în desfășurare