Compania Apa derulează cele mai mari investiţii din judeţ

SC Compania Apa SA

Staţia de epurare a apelor - Feldioara

Investițiile din județ ale SC Compania Apa SA

 Braşovul se menţine în fruntea judeţelor care au accesat bani europeni pentru dezvoltarea infrastructurii de utilități publice. SC Compania Apa SA a implementat cel mai amplu proiect de investiţii din istoria judeţului nostru, denumit „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov”. Prin investițiile realizate, locuitorii judeţului beneficiază de servicii centralizate de alimentare cu apă şi canalizare care să le îmbunătăţească stardardul de viaţă. Startul acestui mare proiect a fost dat în anul 2008, când specialiştii de la Consiliul Judeţean şi de la Compania Apa au elaborat primele studii şi documentaţii. Avizarea proiectului de către Ministerul Mediului şi ulterior aprobarea obţinută la nivelul Comisiei Europene au venit graţie strădaniilor conducerii Companiei Apa şi ale executivului Consiliului Judeţean, care au reuşit să depăşească anumite piedici de natură politicianistă puse în calea proiectului.
Investiţii de 135 de milioane de euro
Valoarea totală a investiţiilor aferente proiectului este de aproximativ 135 de milioane de euro (565,64 milioane de lei, fără TVA). Finanțarea este structurată astfel: 498,46 milioane de lei din Fondul de Coeziune (fonduri nerambursabile) şi bugetul de stat; 10,17 milioane de lei din bugetul local; 57 milioane de lei din împrumutul pe care operatorul regional l-a contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Proiectul este finanţat în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) – Extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare. Investiţiile se realizează în parteneriat prin implicarea factorilor-cheie titulari ai investiţiei: Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Consiliile Locale ale localităţilor Codlea, Săcele, Rupea, Ghimbav, Feldioara, Hărman, Homorod, Hoghiz, Moieciu, Prejmer şi Sânpetru. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă potabilă şi apă uzată în judeţul Braşov, în vederea alinierii la standardele prevăzute în Tratatul de Aderare şi atingerii obiectivelor POS Mediu.
Beneficii majore pentru populaţie
Principalele câştiguri pentru populaţie rezultate din implementarea acestui proiect sunt axate pe două direcţii majore: alimentarea cu apă; colectarea şi tratarea apelor uzate. În cazul alimentării cu apă, beneficiile vizează conformitatea cu standardele Directivei Comunităţii Europene referitoare la Apa Potabilă, îmbunătăţirea calităţii apei potabile, asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de furnizare a apei, securitatea îmbunătăţită a alimentarii cu apă, precum şi reducerea pierderilor de apă. În privinţa colectării şi tratării apelor uzate, beneficiile se referă la îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a mediului înconjurător, conformitatea cu standardele de tratare ale Directivei cu privire la Epurarea Apei Uzate Urbane, diminuarea riscurilor asupra sănătăţii umane, reducerea infiltraţiilor în sistem, precum şi reducerea poluării râurilor.
Stadiul implementării proiectului
Proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov” a cuprins 11 Contracte de Lucrări, toate finalizate.

• Reabilitarea Staţiei de Epurare Braşov, în valoare de 69,83 milioane de lei, contract semnat cu firma Hidroconstrucţia Bucureşti. Contractul a însemnat reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate menajere Braşov, cu o capacitate de 500.000 P.E (populaţie echivalentă), ce a inclus proiectare, obţinere avize, construcţii şi instalaţii noi, pregătirea personalului de exploatare, testare şi punere în funcţiune.

•  Staţie de epurare (SE) nouă la Feldioara, în valoare de 53,76 milioane de lei, contract semnat cu firma S.C. Hidroconstrucţia Bucureşti. Contractul a cuprins proiectarea şi construirea staţiei de epurare a apelor uzate menajere la SE Feldioara, cu o capacitate de 142.200 P.E (proiectare, obţinere avize, construcţii şi instalaţii noi, pregătirea personalului de exploatare, testare şi punere în funcţiune a tuturor lucrărilor de construcţii civile, mecanice, electrice şi SCADA, conform specificaţiilor tehnice.

Alimentare cu apă potabilă Sânpetru – Bod, contract finalizat în 2008, în valoare de 2.348.551 lei.

• Reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile din Codlea, Moeciu şi Bogata-Rupea, în valoare de 29,89 milioane de lei, contract semnat cu RAMB SISTEM SRL-GIOVANNI PUTIGNANO&FIGLI SRL. La Codlea a fost construită o staţie de clorinare a apei cu o capacitate medie de aproximativ 6.420mc/zi. La Rupea a fost realizată o staţie de tratare a apei cu o capacitate medie de aproximativ 6.338 mc/zi. La Moieciu a fost construită o staţie de tratare/clorinare a apei, cu o capacitate medie de aproximativ 2.723 mc/zi.

• Staţie de epurare nouă la Hoghiz, în valoare de 13,01 milioane de lei, contract semnat cu S.C. CORAL SRL. A fost construită o staţie compactă de epurare ce include treapta de epurare mecanică şi cea de epurare biologică avansată pe linia apei, iar în amonte de staţie a fost amenajată o zonă de măsurare a debitelor de apă.

• Extinderea staţiei de epurare Lunca Câlnicului (linia 2) pentru Aglomerarea Prejmer şi o nouă staţie de epurare în Moieciu, contract semnat cu SC Morani Impex SRL, în valoare de 11,36 milioane de lei. A fost implementat un sistem de epurare a apelor uzate menajere în cadrul staţiei de epurare existente la Lunca Câlnicului – linia a 2-a, cu o capacitate de 16.200 P.E (proiectarea, obţinerea avizelor, construcţii şi instalaţii noi, pregătirea personalului de exploatare, testarea şi punerea în funcţiune), şi a fost construită o staţie nouă de epurare pentru populaţia din localitate.

• Extinderea şi reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Braşov – Săcele, în valoare de 61,77 milioane de lei, contract semnat cu OCCIDE CONSTRUCCION S.L. A fost realizată aducţiunea pentru alimentarea municipiului Braşov şi pentru alimentarea oraşului Săcele, în lungime totală de  22 km.

• Colectoare noi Ghimbav – staţia de epurare Braşov – staţia de epurare Feldioara, Codlea – staţia de epurare Feldioara şi conductă de alimentare nouă în Stupini – Feldioara, lotul 2, contract semnat cu  S.C Ludwig Pfeiffer S.R.L, în valoare de 28,5 milioane lei (fara TVA). Au fost realizate colectoare de canalizare, pe o lungime totală de 19,11 km.

 Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în Braşov, Sânpetru şi Hărman, în valoare de 46,12 milioane de lei, contract semnat cu asocierea IDECONSA - VIANCO SIGLO XXI – Feldioara. Contractul a fost reziliat la un nivel de progres al lucrărilor de 66,33%.  Până la momentul rezilierii s-au realizat următoarele lucrări:
• Braşov: aproximativ 24,5  km de reţea/arteră de distribuţie a apei  şi aproximativ 9,2 km de reţea de canalizare;
• Feldioara: reţea de canalizare pe o lungime de 11 km;
• Hărman: reţea de distribuţie a apei pe o lungime de 17 km – lot finalizat;
• Sânpetru: reţea de distribuţie a apei pe o lungime de 17,7 km – lot finalizat.

• Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în Codlea şi Moieciu, în valoare de 21,8 milioane de lei, contract semnat cu OCIDE CONSTRUCCION SA. Au fost realizate următoarele:
• reabilitarea reţelei de distribuţie a apei Codlea, pe o lungime de 15,5 km;
• reţeaua de canalizare Codlea, pe o lungime de 12,5 km;
• extinderea reţelei de distribuţie din Moieciu, cu o lungime de 11,8 km; 
• extinderea reţelei de canalizare Moieciu, cu o lungime de 12 km.

• Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în Aglomerările Rupea şi Prejmer, contract semnat cu asocierea IDECONSA – VIANCO SIGLO XXI – Brașov, în valoare de 44,27 milioane de lei. Contractul a fost divizat în două loturi distincte, lotul 1 Rupea şi lotul 2 Prejmer, şi a cuprins toate lucrările de construcţie, precum şi instalaţiile electrice şi mecanice necesare. Au fost realizate următoarele:
• reabilitarea reţelei de distribuţie în zona Rupea (inclusiv Hoghiz) pe o lungime de aproximativ 17,5 km;
• extinderea reţelei de canalizare în zona Rupea (inclusiv Rupea Gară, Hoghiz şi Homorod) cu o lungime de aproximativ 26,7 km;
• extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile în zona Prejmer (inclusiv Lunca Câlnicului) cu o lungime de aproximativ 33,3 km;
• extinderea reţelei de canalizare în localitatea Prejmer (inclusiv Lunca Câlnicului) cu o lungime de aproximativ 29,2 km.

Proiectul a mai cuprins şi 3 Contracte de Servicii. Acestea au fost următoarele:

• Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului/implementare, în valoare de 5,77 milioane de lei

• Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor, în valoare de 17,8 milioane de lei, contract semnat cu firma AECOM INOCSA S.L. (lider asociere) – Artelia Ville & Transport Tecnic Consulting Engineering Romania SRL

• Auditul proiectului, contract semnat cu ROM CONT EXPERT SRL, în valoare de 180.000 lei

Istoricul fondurilor europene accesate de Compania Apa Braşov
Prima investiţie majoră a Companiei Apa s-a derulat în cadrul Programului LSIF (Facilităţi pe Scară Largă pentru Infrastructură) şi a avut valoarea de 3,54 milioane de euro. Proiectul a soluţionat problema apelor uzate din localităţile Hărman şi Sânpetru care nu dispuneau de servicii de canalizare. Tratarea apelor uzate provenite din aceste localităţi se realizează în Staţia de epurare Braşov. Demersurile pentru accesarea banilor au fost realizate de Compania Apa în colaborare cu Consiliul Judeţean.
În cadrul Măsurii ISPA, municipiul Braşov a beneficiat de un amplu proiect de investiţii pe care Compania Apa l-a derulat începând cu anul 2002. Valoarea lui a fost de 52,8 milioane de euro (cu o cofinanţare asigurată dintr-un credit BERD, cu garanţia Consiliului Judeţean). Proiectul a avut mai multe componente: reabilitarea Uzinei de Apă Târlung (valoarea contractului a fost de 16.531.488,64 euro); reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare (cu o valoare de 15.950.476,91 euro); distribuţia eficientă a debitului suplimentar de apă tratat în Uzina de apă Târlung şi reabilitarea reţelelor de apă din cartierul Timiş-Triaj (contract în valoare de 3.140.264,4 euro); reabilitarea şi extinderea Colectorului „I” de canalizare (cu o valoare de 10.519.210,15 euro); asistenţă tehnică şi supervizare. Prin implementarea Măsurii ISPA, beneficiile pentru mediul înconjurător şi pentru populaţie au fost considerabile: tratarea apei potabile conform Directivei Cadru a Apei 98/83/EEC; automatizarea completă a procesului de tratare; noi aducţiuni şi modernizarea staţiilor de pompare; creşterea numărului de utilizatori deserviţi; creşterea eficienţei economico-financiare prin reducerea costurilor la energia electrică; reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie; reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; contorizarea unui număr mare de abonaţi; realizarea colectoarelor de canalizare; creşterea capacităţii de transport a apei reziduale; eliminarea riscurilor de inundaţii în timpul precipitaţiilor abundente.Modificat la data de 14 Ianuarie 2019

Evenimente în desfășurare