Declarația de Politică in Domeniul Calității și Mediului


Descărcare - Declarația de Politică în Domeniul Calității

MISIUNEA

Misiunea noastră este să fim în slujba cetățeanului și societății în general cu servicii de planificare, dezvoltare și administrare a Județului Brașov în domeniul teritorial, edilitar, administrativ, cultural, social, condiții de mediu – sănătate, ordine publică și integrare europeană.
În toate acțiunile noastre respectăm cetățeanul și cerințele sale, și legalitatea.

VIZIUNEA

Administrația publică a Județului Brașov se va realiza într-o manieră modernă, în stil
european.

VALORILE

1). DEMNITATEA PUBLICĂ 

 • Acționează legal, etic și în interes public!

2). INTEGRITATE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ

 • Acţionează cu CINSTE, LOIALITATE şi RESPECT, adoptă standarde etice înalte!
 • Fii deschis pentru CRITICA CONSTRUCTIVĂ, dar şi la SUGESTIILE de ÎMBUNĂTĂŢIRE!

3). ORIENTAREA CĂTRE CETĂȚEAN

 • Ascultă-i pe cetățeni ca să le afli nevoile şi acţionează ca şi cum acestea ar fi nevoile tale.
 • Găseşte permanent echilibrul între prevederile legii şi interesele cetățenilor.
 • Gândește tot timpul la o abordare durabilă atât pentru necesitățile prezente, cât și pentru cele viitoare. 

4). PROFESIONALISM

 • Străduieşte-te să fii întotdeauna cel mai bun în domeniul tău, fii pregătit pentru ceea ce ai de făcut şi atinge obiectivele pe care le ai.

5). RESPONSABILITATE

 • Acţionează matur şi conştient de implicaţiile deciziilor tale.

6). PERSEVERENŢĂ

 • Du până la capăt lucrul în care te-ai implicat!
 • Nu renunţa uşor!
 • Fii oricând gata să o iei de la început!

7). CREATIVITATE

 • Găseşte cele mai bune soluţii la problemele pe care le ai de rezolvat.
 • Atunci când aparent „nu se poate”, inovează!

8). ENTUZIASM

 • Menţine treaz spiritul de pionierat!
 • Fii pasionat de ceea ce faci!

9). SPIRIT DE ECHIPĂ

 • Comunicarea implică diversitate: ascultă-i şi pe ceilalţi!
 • Cooperează cu colegii pentru atingerea obiectivelor!

10). BUN-SIMŢ

 • Respectă-i pe cei din jurul tău şi poartă-te aşa cum vrei să se poarte şi ei cu tine!

11). DEDICARE

 • Însuşeşte-ţi aceste VALORI şi ACŢIONEAZĂ permanent în spiritul lor!


OBIECTIVELE

1).Îmbunătățirea continuă în cadrul Consiliului Județean Brașov a Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu;
2).Creșterea încrederii în serviciile oferite de Consiliul Județean Brașov;
3).Satisfacerea cerințelor clienților prin definirea și îndeplinirea cerințelor acestora și creșterea numărului de servicii oferite;
4).Identificarea problemelor de comunicare între primării, instituţiile statului şi cetăţeni;
5).Eficientizarea activităţilor de coordonare a primăriilor din judeţ privind avizarea documentaţiilor de urbanism;
6).Implementarea strategiei de dezvoltare și promovare a turismului brașovean.Impactul aderării României la Uniunea Europeană și-a pus amprenta și în administrația publică. În acest scop punerea la punct a unui sistem de management de mediu (SMM), care să funcționeze corect și eficient, devine o prioritate. Astfel, în cadrul Consiliului Județean Brașov s-a certificat Sistemul de Management de Mediu, astfel încât instituția are în momentul de față un Sistem Management Integrat Calitate-Mediu. Manualul Calității și Mediului prezintă politica în domeniul calității și mediului a Consiliului Județean Brașov, precum și funcționarea Sistemului de Management Integrat. Manualul Calități și Mediului are un dublu scop, și anume:
- reprezintă documentul-cadru de lucru al angajaților Consiliului Județean cuprinși în Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu;
- reprezintă documentul de prezentare și cartea de vizită a Consiliului Județean în fața organismelor europene, autorităților, colectivităților județului, precum și a organismelor de certificare a Sistemelor de Management al Calității și Mediului.
Domeniul de aplicare al Manualului Calității și Mediului este constituit din activitățile de dezvoltare și administrare publică teritorială și locală a Județului Brașov și de integrare europeană.
În calitatea sa de document-cadru de lucru al angajaților Consiliului Județean Brașov, Manualul Calității și Mediului servește următoarelor scopuri imediate:

 • cunoașterea de către fiecare angajat a politicii promovate de conducerea Consiliului Județean Brașov;
 • utilizarea sa ca document de referință al Sistemului de Management al Calității și Mediului conform cerințelor SR EN ISO 9001:2001 și SR EN ISO 14001:2005, exprimate atât în manual, cât și în celelalte documente de sistem (proceduri de sistem, proceduri și instructiuni specifice de lucru).

În ceea ce privește Manualul Calității și Mediului (MCM) ca document de prezentare a organizației către parteneri: autorități, colectivități și cetățeni, precum și către organisme de certificare, se pot face următoarele considerații:
- MCM reprezintă garanția capacității și seriozității Consiliului Județean Brașov în îndeplinirea sarcinilor și realizarea serviciilor într-un sistem ordonat și controlabil, cu respectarea legalității și solicitărilor cetățenilor.

 Modificat la data de 07 Iunie 2019

Evenimente în desfășurare