Dezbatere publică


Descărcare - Proiectul de buget al Județului Brașov, al creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2021


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, pe anul 2021


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021 – Programul Sportul pentru Toți


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021 – Programul Promovarea Sportului de Performanță


Descărcare - Poiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021 – Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021 – Beneficiari de drept public


Descărcare - Poiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Brașov 2022-2028


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea cerificatelor, avizelor și autorizațiilor, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2021


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2021


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a Caietului de Sarcini al serviciului de transport public județean de persoane în județul Brașov


Descărcare - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 266/20.06.2019 privind aprobarea actualizării Programului de Transport Public de Persoane prin curse regulate 2014-2019, cu modificările următoare.


Descărcare - •Anunț dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și în cadrul Spital


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu" Brașov în anul școlar 2020-2021


Descărcare - Prezentarea Proiectului Bugetului Judeţului Braşov pe anul 2020


Descărcare - Proiect privind bugetului general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023.


Descărcare - Stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor,a taxelor speciale, precum si alte taxe si tarife pentru anul 2020


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2020


Descărcare - Dezbatere publică privind Ghidul Solicitantului - Culte 2020


Descărcare - Dezbatere publică privind Ghidul Solicitantului - Sport 2020 - Sport pentru toți


Descărcare - Dezbatere publică privind Ghidul Solicitantului - Sport 2020 - Sport de Performanță


Descărcare - Dezbatere publică privind Ghidul Solicitantului - Cultură 2020 - Beneficiari de drept privat


Descărcare - Dezbatere publică privind Ghidul Solicitantului - Cultură 2020 - Beneficiari de drept public


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură pentru anul 2020


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberarea/înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean


Descărcare - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și a Planului de Implementare a Strategiei


Descărcare - Anunț dezbatere publică-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022.


Descărcare - Proiect privind aprobarea inființării regiei autonome ”Aeroportul Internațional Brașov R.A.”


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea cerificatelor, avizelor și autorizațiilor, a taxelor speciale, precum și a alter taxe și tarife pentru anul 2019


Descărcare - Proiect privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează in lei, veniturile din arendă exprimate in natură, pentru anul 2019


Descărcare - Anunţ dezbatere publică taxe speciale - Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov


Descărcare - Consiliul Judeţean Braşov aduce la cunoştinţă publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov 2016 – 2020 şi a Planului de Implementare a Strategiei

Modificat la data de 12 Aprilie 2021

Evenimente în desfășurare