Dezbatere publică


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea cerificatelor, avizelor și autorizațiilor, a taxelor speciale, precum și a alter taxe și tarife pentru anul 2019


Descărcare - Proiect privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează in lei, veniturile din arendă exprimate in natură, pentru anul 2019


Descărcare - Anunţ dezbatere publică taxe speciale - Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov


Descărcare - Consiliul Judeţean Braşov aduce la cunoştinţă publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov 2016 – 2020 şi a Planului de Implementare a Strategiei

Modificat la data de 20 Martie 2019

Evenimente în desfășurare