Dezbatere publică


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură pentru anul 2020


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberarea/înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean


Descărcare - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și a Planului de Implementare a Strategiei


Descărcare - Anunț dezbatere publică-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022.


Descărcare - Proiect privind aprobarea inființării regiei autonome ”Aeroportul Internațional Brașov R.A.”


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea cerificatelor, avizelor și autorizațiilor, a taxelor speciale, precum și a alter taxe și tarife pentru anul 2019


Descărcare - Proiect privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează in lei, veniturile din arendă exprimate in natură, pentru anul 2019


Descărcare - Anunţ dezbatere publică taxe speciale - Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov


Descărcare - Consiliul Judeţean Braşov aduce la cunoştinţă publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov 2016 – 2020 şi a Planului de Implementare a Strategiei

Modificat la data de 29 Noiembrie 2019

Evenimente în desfășurare