Dezbatere publică


Descărcare - Regulament privind acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive Federații sportive naționale


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu" Brașov în anul școlar 2023-2024


Descărcare - Stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale și a altor taxe și tarife pe anul 2023


Descărcare - Anunț dezbatere publică:Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2023


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026.


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2023-Beneficiari persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2023-Beneficiari persoane juridice de drept public.


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de tineret și pentru tineret pe anul 2023


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2023-Programul Promovarea Sportului de Performanță.


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2023-Programul Sportul pentru Toți.


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2023


Descărcare - Dezbatere publică: aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2023


Descărcare - Proces verbal Dezbatere publică privind ”Proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie” Sânpetru


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2023


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu” în cadrul secției externe din comuna Feldioara, în anul școlar 2022-2023


Descărcare - Stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale și a altor taxe și tarife pe anul 2022


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu" Brașov în anul școlar 2022-2023


Descărcare - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul de către furnizorii de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al județului Brașov, aflat în administrarea Consiliului Județean Brașov


Descărcare - Proiectul de buget al Județului Brașov, al creditelor de angajament pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025


Descărcare - Proiect privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2022


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2022.


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2022-Programul Sportul pentru Toți.


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2022-Programul Promovarea Sportului de Performanță.


Descărcare - Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2022-Beneficiari persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2022-Beneficiari persoane juridice de drept public.


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de tineret și pentru tineret pe anul 2022.


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Strategic Instituțional (PSI) – Județul Brașov, pentru perioada 2021-2023”


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Brașov, pentru perioada 2021-2030


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2022


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Biletului unic de vizitare a instituțiilor de cultură-muzee aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov


Descărcare - Proiect de hotărâre privind completarea anexelor la Hotărârea nr. 6/2021 privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov


Descărcare - Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor (PJGD) in Judetul Brasov (2020 - 2025)


Descărcare - Studiul de oportunitate, modalitatea de atribuire și documentația de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT-județul Brașov


Descărcare - privind completarea tarifelor de închiriere pentru spațiile deținute cu drept de administrare de Centrul Cultural „Reduta”, stabilite în Anexa nr. 17 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 6/28.01.2021


Descărcare - Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor stabilite la punctul nr. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 6/28.01.2021 privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean

Consiliul Județean Brașov în calitate de titular, reînștiințează publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru proiectul  ”PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV (2020 2025)” și a RAPORTULUI DE MEDIU  în județul Brașov cu participarea autorităţiilor interesate de plan, inclusiv a custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate.

Dezbaterea publică se va desfășura, on-line pe platforma Zoom având în vedere contextul pandemic actual, în data de 03.06.2021 ora 16.

Linkul de accesare al ședinței :

Topic: Dezbatere publica Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor

https://us02web.zoom.us/j/88666292356?pwd=N3VpSUZlSmNOaDBBQWNNbmlCMEFmdz09

Meeting ID: 886 6629 2356

Passcode: 935374
Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2021


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu”, în anul școlar 2021-2022


Descărcare - Proiectul de buget al Județului Brașov, al creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2021


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, pe anul 2021


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021 – Programul Sportul pentru Toți


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021 – Programul Promovarea Sportului de Performanță


Descărcare - Poiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021 – Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021 – Beneficiari de drept public


Descărcare - Poiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Brașov 2022-2028


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea cerificatelor, avizelor și autorizațiilor, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2021


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2021


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a Caietului de Sarcini al serviciului de transport public județean de persoane în județul Brașov


Descărcare - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 266/20.06.2019 privind aprobarea actualizării Programului de Transport Public de Persoane prin curse regulate 2014-2019, cu modificările următoare.


Descărcare - •Anunț dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și în cadrul Spital


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu" Brașov în anul școlar 2020-2021


Descărcare - Prezentarea Proiectului Bugetului Judeţului Braşov pe anul 2020


Descărcare - Proiect privind bugetului general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023.


Descărcare - Stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor,a taxelor speciale, precum si alte taxe si tarife pentru anul 2020


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2020


Descărcare - Dezbatere publică privind Ghidul Solicitantului - Culte 2020


Descărcare - Dezbatere publică privind Ghidul Solicitantului - Sport 2020 - Sport pentru toți


Descărcare - Dezbatere publică privind Ghidul Solicitantului - Sport 2020 - Sport de Performanță


Descărcare - Dezbatere publică privind Ghidul Solicitantului - Cultură 2020 - Beneficiari de drept privat


Descărcare - Dezbatere publică privind Ghidul Solicitantului - Cultură 2020 - Beneficiari de drept public


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură pentru anul 2020


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberarea/înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean


Descărcare - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


Descărcare - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și a Planului de Implementare a Strategiei


Descărcare - Anunț dezbatere publică-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022.


Descărcare - Proiect privind aprobarea inființării regiei autonome ”Aeroportul Internațional Brașov R.A.”


Descărcare - Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea cerificatelor, avizelor și autorizațiilor, a taxelor speciale, precum și a alter taxe și tarife pentru anul 2019


Descărcare - Proiect privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează in lei, veniturile din arendă exprimate in natură, pentru anul 2019


Descărcare - Anunţ dezbatere publică taxe speciale - Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov


Descărcare - Consiliul Judeţean Braşov aduce la cunoştinţă publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov 2016 – 2020 şi a Planului de Implementare a Strategiei

Modificat la data de 21 Aprilie 2023

Evenimente în desfășurare