DGASPC

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Furnizor public de servicii sociale acreditat conform legislației în vigoare la nivelul județului Brașov este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, care îndeplineşte atribuţii în domeniul protecţiei persoanei adulte și a protecției drepturilor copilului, îndeplinind de asemenea, orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judetean.
La nivelul Judeţului Brașov, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov are, conform organigramei aprobate prin hotărârea nr.73/30.08.2016, un număr de 12 complexuri de servicii și 3 centre de plasament, respectiv de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap sever. Aria de acoperire a serviciilor sociale oferite este pe întregul teritoriu al județului Brașov.
Numărul beneficiarilor de servicii de asistență socială variază în funcție de zonele defavorizate, de cazurile în regim de urgență și de situația socio-economică a regiunilor din județ; astfel, în luna septembrie a anului 2016 existau 726 beneficiari instituționalizați la nivelul sistemului de asistență socială a județului Brașov. Potrivit datelor centralizate în septembrie 2017, în sistemul de asistență socială și protecția copilului existent la nivelul județului Brașov se găsesc:
• 138 de persoane adulte cu dizabilități
• 168 de copii cu dizabilități
• 365 de copii (fără probleme de sănătate)
• 37 de persoane adulte (fără probleme de sănătate).
Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/28.07.2016, Centrul de Recuperare și Reabilitare a persoanelor cu Handicap Șercaia a fost preluat ca centru de tip rezidențial, cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/28.07.2016, Centrul de Zi Rază de Lumină Brașov a fost preluat în structura DGASPC Brașov și funcționează sub denumirea Complex de servicii Rază de Lumină, fără personalitate juridică, compus din 2 servicii sociale: Centrul de zi Copii cu Dizabilități (0-18 ani) și Centrul de zi pentru Adulți cu Dizabilități.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
Gheorghe Durnă – Director General
Brașov, Str. Iuliu Maniu nr. 6
Tel: 0268.417.100
Fax: 0268.411.124
e-mail: office@dgaspcbv.ro
Site: www.dgaspcbv.roModificat la data de 21 Septembrie 2017

Evenimente în desfășurare