Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov


Descărcare - Concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic

Date de contact:

Director: SFREJA NICOLAE
Adresa: Brașov str. Zizinului nr. 119, Pavilionul 5, et. 2

Tel:  0728 289 624

       0371 441 111

Fax: 0371 617 752
E-mail: dpo_bvdeltanet@yahoo.com

Direcţia de Pază şi Ordine a judeţului Braşov este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 393/22.11.2005 ca Serviciu specializat, sub autoritatea Consiliului Judeţean, cu personalitate juridică şi autofinanţare, prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici.

Actele normative care stau la baza înfiinţării Direcţiei de Pază şi Ordine a judeţului Braşov sunt:
• Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală;
• Legea nr. 180/2005 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare.

Obiectul de activitate al Direcţiei de Pază şi Ordine a judeţului Braşov îl constituie asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Braşov, precum şi asigurarea ordinii în incinta şi perimetrul acestora, însoţirea şi protecţia transporturilor de bunuri şi valori.

În conformitate cu Legea Finanţelor Publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Pază şi Ordine a judeţului Braşov este o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii. Astfel, veniturile sunt asigurate în baza contractelor de prestări servicii de pază încheiate cu beneficiarii.

Paza este asigurată conform Legii nr. 333/2003 privind paza bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Serviciile de pază sunt prestate cu personal calificat, dotat cu echipament care asigură nevoile beneficiarilor şi contribuie la buna desfăşurare a activităţii din incinta obiectivelor păzite. Personalul instituţiei colaborează cu Jandarmeria şi Poliţia Braşov, pentru a fi preîntâmpinate situaţii deosebite şi astfel a asigura calitatea serviciilor.
Declarații de avere și interese DPO


Descărcare - Organigrama 2021


Descărcare - ROF 2021


Descărcare - Stat de funcții


Descărcare - Salarii 30.09.2022


Descărcare - Salarii 31.03.2022


Descărcare - Salarii 30.09.2021


Descărcare - Salarii 31.03.2021


Descărcare - Parteneri

Modificat la data de 15 Februarie 2023

Evenimente în desfășurare