Direcția Judeteană de Drumuri si Poduri

Fondurile alocate pentru drumurile județene în 2017

În bugetul județean pe anul 2017 a fost alocată suma de aproximativ 58 de milioane de lei cu destinația drumuri, repartizată după cum urmează:
• investiții în reabilitarea și modernizarea drumurilor județene – 26 de milioane lei (pentru trei drumuri modernizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală);
• documentații tehnice necesare reabilitării și modernizării drumurilor județene și podurilor aferente (incluse pe lista de investiții a Consiliului Județean Brașov) – 5,285 milioane lei;
• reparații și întreținere drumuri județene – 22.500.000 lei, din care:
              - 10.500.000 lei pentru lucrări de reparații și întreținere în cadrul Acordului-Cadru, contract subsecvent 2016-2017;
              - 8.500.000 lei pentru anul 2017 în vederea încheierii contractului subsecvent 2017-2018;
              - 3.500.000 lei pentru alte lucrări de reparații și întreținere;
• plăți pentru serviciile de deszăpezire – 4.122.860 lei.
Descărcare - Contract subsecvent pentru "Lucrări de întreținere și reparații a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov"

Serviciul Administrare Drumuri

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, Serviciul Administrare Drumuri are în structura organizatorică 3 compartimente cu atribuții specifice:
- Compartimentul Administrare Drumuri, Coordonare, Programare;
- Compartimentul Urmărire Execuţie Lucrări;
- Compartimentul Exploatare Drumuri.

Reţeaua de drumuri judeţene a judeţului Braşov administrată de Consiliul Judeţean Braşov are lungimea de 805,140 km, din care:
- 535,823 km drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică;
- 5,411 km drumuri cu îmbrăcăminte din beton de ciment;
- 3,908 km drumuri din pavaje;
- 200,466 km drumuri pietruite;
- 59,532 drumuri de pământ.
Activitatea de întreţinere, reparaţii şi modernizare a reţelei de drumuri judeţene a judeţului Braşov se desfăşoară pe baza Strategiei de dezvoltare a reţelei de drumuri judeţene a judeţului Braşov pe perioada 2009-2013, aprobată prin H.CJ. nr.143/01.07.2009, prin care s-au propus următoarele obiective:
- întreaga reţea de drumuri judeţene să fie asfaltată;
- toate podurile de pe reţea să fie executate din beton;
- lucrările de artă (ziduri de sprijin, podeţe, gabioane, praguri de protecţie etc.) necesare pentru exploatarea normală a drumurilor, să fie executate integral.
Strategia de dezvoltare implementată în totalitate va asigura integrarea judeţului Braşov la nivel de infrastructură de drumuri judeţene în standardele cerute de U.E. Această strategie se actualizează la începutul fiecărui an şi cuprinde starea de viabilitate a drumurilor judeţene la finele anului anterior, precum şi starea de viabilitate a podurilor de pe drumurile judeţene.Modificat la data de 09 Iunie 2017

Evenimente în desfășurare