Formulare


Model cerere Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice


Formulare DAPLDescărcare - Reclamatie administrativa


Formulare Direcția Arhitect Șef

Descărcare - CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI UNIC PUZ/PUD
Descărcare - CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE
Descărcare - FORMULAR COMPLETARE DOCUMENTAȚIE PUZ, PUD
Descărcare - Acte necesare eliberarii Certificatului de urbanism !!!
Descărcare - CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE URBANISM
Descărcare - CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI DE URBANISM
Descărcare - CERERE ELIBERARE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Descărcare - CERERE CERTIFICAT DE ATESTARE EDIFICARE CONSTRUCTIE
Descărcare - ANEXĂ LA CEREREA PENTRU AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Descărcare - CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Descărcare - ADRESE ÎNŞTIINŢARE ÎNCEPERE LUCRĂRI
Descărcare - ADRESE ÎNŞTIINŢARE ÎNCHEIERE LUCRĂRI
Descărcare - MODEL PANOU IDENTIFICARE INVESTITIE
Descărcare - DECLARAŢIE PRIVIND VALOAREA REALĂ A LUCRĂRILOR EXECUTATE


Descărcare - Cerere conform Legii nr. 544/2001

Modificat la data de 17 Noiembrie 2020

Evenimente în desfășurare