Mass Media

BUNĂ ZIUA BRAȘOV, 29 iulie 2021

Consilierii judeţeni braşoveni vor dezbate mâine protocolul pentru drumul din Valea Doftanei

Radu COLŢEA
Ministerul Dezvoltării va asigura finanţarea, Consiliul Judeţean Braşov se va ocupa de autorizaţii, iar Consiliul Judeţean Prahova va gestiona unitatea de implementare
Consilierii judeţeni braşoveni vor dezbate în şedinţa de plen din 30 iulie un proiect de hotărâre necesar implementării proiectului de modernizare a DJ 102I Valea Doftanei (Judeţul Prahova) – Brădet (Judeţul Braşov). Mai exact, vineri, aleşii vor vota încheierea unui protocol de colaborare între Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Compania Naţională de Investiţi, Consiliul Judeţean Braşov şi Consiliul Judeţean Prahova, în vederea realizării investiţiei amintite. Conform textului protocolului, pentru proiectare şi execuţia lucrărilor, finanţarea va fi asigurată de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei (prin Compania Naţională de Investiţii). Consiliul Judeţean Braşov va asigura alocarea bugetară şi va face demersurile pentru eliberarea autorizaţiei de construire şi a altor avize necesare. Consiliul Judeţean Prahova va organiza şi gestiona Unitatea de Implementare a Proiectului. Această unitate va gestiona lucrările care sunt în sarcina beneficiarului final al obiectivului de investiţii pe toată perioada de avizare şi implementare (corespondenţa cu CNI, proceduri de achiziţie publică, pentru lucrările în sarcina beneficiarului, etc).
Scopul acestui proiect este de a moderniza drumul amintit, astfel încât artera să reprezinte o rută alternativă la DN1 (sectorul din Valea Prahovei). Investiţia a fost preluată anul trecut de Compania Naţională de Investiţii, astfel că proiectul va fi finanţat de la bugetul de stat. DJ 102I porneşte face legătura între DN 1 (Câmpina, judeţul Prahova) şi DN 1A (Brădet, judeţul Braşov). Prin acest proiect va fi modernizat un tronson de 12,43 km din judeţul Braşov şi unul de 13,20 km din judeţul Prahova. În prezent, pe multe sectoare, drumul este pietruit, iar la finalizarea lucrărilor, pe întreaga lungime, şoseaua va fi asfaltată. De asemenea, unde este necesar, vor fi realizate poduri şi podeţe, reconfigurări ale pantelor şi curbelor, dar şi sisteme de captare a apelor pluviale.


BRASOVMETROPOLITAN.RO, 28 iulie 2021

Consiliul Județean Brașov, dispus să plătească peste 14 milioane de lei, pentru drumul de legătură Făgăraș – Calbor – Boholț

Consiliul Judeţean Braşov este dispus să plătească peste 12,061 milioane lei fără TVA (peste 14,35 milioane lei, cu TVA) pentru reabilitarea drumului judeţean DJ104J, care leagă zonele Galaţi (municipiul Făgăraş), Calbor (Beclean) şi Boholţ. Drumul, care are o lungime de aproape doi kilometri a suferit în urmă cu mai mulţi ani o alunecare de teren care l-a deteriorat. Acum, Consiliul Judeţean a scos la licitaţie „la pachet” serviciile pentru proiectarea tehnică a lucrărilor şi execuţia lor şi aşteaptă până la 18 august ofertele firmelor sau asocierilor de firme interesate.  Proiectul, care vizează drumul judeţean, între kilometrii 7+850 şi 9+600, este unul complex, astfel că şi analiza ofertelor şi atribuirea contractului va fi una pe măsură. Comisia de licitaţie urmează să facă o evaluare complexă a ofertelor, în care componenta financiară va cântări 60%, experienţa inginerului de drumuri al companiei de proiectare – 20%, experienţa inginerului de şantier – 10% şi garanţia de după lucrări – 10%. Drumul judeţean DJ 104 J este o arteră importantă din zona municipiului Făgăraş. Drumul este situat la nord de municipiu, pe dreapta Oltului şi asigură legătura satelor Boholţ şi Calbor din comuna Beclean, cu cartierul făgărăşean Galaţi, fiind singura cale de acces a locuitorilor din această zonă spre Drumul Naţional 1. Deşi alunecarea de teren s-a produs cu mai mult timp în urmă, indicatorii tehnico-economici ai investiţiei au fost aprobaţi abia în ianuarie 2021.


BRAŞOVMETROPOLITAN.RO, 28 iulie 2021

În toamna anului viitor, Aeroportul Brașov va avea proceduri de zbor și un spațiu aerian. Pentru elaborarea documentațiilor, Consiliul Județean Brașov va plăti zboruri de probă

Consiliul Județean a lansat o nouă licitație ce vizează proiectul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. Prin această procedură, administrația județeană caută o firmă care să pregătească procedurile de zbor și să proiecteze spațiul aerian, valoarea contractului fiind estimată la 1.341.949 lei (inclusiv TVA). În anunțul licitației se menționează că ofertele pot fi depuse până în 25 august, iar dacă în urma acestei proceduri va fi stabilit un proiectant, acesta va avea la dispoziție 12 luni pentru a finaliza documentația. Practic, dacă procedura va decurge normal (fără contestații), iar consultantul va fi serios, documentele care fac obiectul acestui contract vor fi gata în toamna anului viitor. Prin acest contract, consultantul se va ocupa, printre altele de realizarea și validarea procedurilor de zbor. Pentru a face acest lucru, va fi nevoie ca administrația județeană să asigure zboruri de validare a procedurilor și, dacă va fi nevoie, zboruri suplimentare de calibrare. Tot consultantul stabilit în urma acestei licitații va realiza hărțile necesare (cu consultarea Romatsa și a Statului Major al Forțelor Aeriene), dar și hărțile de zgomot. Documentele realizate în baza acestui contract sunt necesare serviciilor de navigație aeriană, de care se va ocupa Romatsa.


BUNĂ ZIUA BRAȘOV, 28 iulie 2021

Universitatea Transilvania şi Academia Forţelor Aeriene, implicate în proiectul Aeroportului Internaţional Braşov

Radu COLŢEA
 
Pentru operaţionalizarea aeroportului, Consiliul Judeţean Braşov a trebuit să realizeze studii de coexistenţă, de obstacolare, de propagare a semnalului radio, de viaţă sălbatică dar şi climatologic
Consiliul Judeţean Braşov continuă să facă progrese în proiectul aeroportului. Astfel, pe lângă lansarea licitaţiei pentru proiectarea procedurilor de zbor şi a spaţiului aerian, administraţia judeţeană a finalizat şi întocmirea mai multor studii menite să identifice potenţiale situaţii de risc şi să stabilească măsurile corespunzătoare eliminării sau diminuării acestora. Astfel, a explicat directorul Direcţiei Implementare Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav din cadrul Consiliului Judeţean Braşov, Alexandru Anghel.
„Toate studiile importante au fost finalizate, majoritatea fiind necesare în etapele de proiectare a anumitor componente ale aeroportului. Finanţarea realizării lor a fost asigurată din bugetul Judeţului Braşov”, a explicat Anghel. De altfel, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, a subliniat complexitatea acestui proiect, precizând că „reprezintă un demers extrem laborios, realizat pe multiple planuri, cu sprijinul şi implicarea foarte multor instituţii, atât publice, cât şi private. Dezvoltarea şi funcţionalizarea aeroportului nu înseamnă doar lucrări de proiectare şi construcţie, ci şi o serie de studii pentru realizarea cărora am beneficiat de expertiza celor mai buni specialişti. Doresc să menţionez colaborarea deosebită pe care am avut-o cu instituţiile de învăţământ superior din Braşov, Academia Forţelor Aeriene «Henri Coandă» şi Universitatea Transilvania, care ne-au consiliat în anumite aspecte şi ne-au ajutat să realizăm anumite studii fără de care proiectul aeroportului nu poate fi dus la bun sfârşit”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea.
Au început lucrările de balizare a stâlpilor de electricitate
Unul dintre cele mai laborioase studii a fost cel de coexistenţă a Aeroportului Internaţional Braşov cu reţelele de înaltă şi de joasă tensiune ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica. Conform reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, studiul a pus în evidenţă modul în care aeroportul şi reţelele aeriene de transport pot exista împreună, cu respectarea restricţiilor specifice fiecărei entităţi. În urma acestui studiu au fost identificaţi stâlpii de înaltă tensiune care trebuie balizaţi cu lumini pe timp de noapte, precum şi o serie de stâlpi de joasă tensiune pentru care este necesară balizarea pe timp de zi. Aceasta se realizează prin marcarea lor cu o vopsea specială. De asemenea, o serie de stâlpi ce au fost identificaţi ca obstacole a fost necesar să fie dezafectaţi. „Potrivit informaţiilor comunicate de reprezentanţii Transelectrica, balizajul de zi pe traseul liniei de transport al energiei electrice de înaltă tensiune LEA 400 kV Bradu - Braşov a fost finalizat. Balizele de noapte au fost primite, montarea lor fiind în curs de desfăşurare, astfel că balizajul de noapte va fi finalizat până la sfârşitul acestei luni”, au precizat reprezentanţii administraţiei judeţene.
Au fost identificate obstacolele aflate pe o rază de 45 km
Studiul de obstacolare, întocmit cu ajutorul specialiştilor în măsurători topografice, a pus în evidenţă obstacolele aflate pe o rază de 45 km în jurul aeroportului, ce pot influenţa atât funcţionarea echipamentelor de radionavigaţie, cât şi suprafeţele de siguranţă necesare executării operaţiunilor de zbor. Pe baza acestui studiu au fost identificate obstacolele care necesită marcare şi balizare pe timp de zi şi pe timp de noapte, şi care trebuie luate în calcul la proiectarea procedurilor de zbor.
Au fost stabilite amplasamentele pentru echipamentele radio  
Un alt studiu necesar operaţionalizării aeroportului a fost cel de propagare a semnalului radio. Această analiză, a explicat Anghel, a fost necesară pentru a se identifica tipul şi amplasarea echipamentelor necesare comunicaţiilor sol-aer şi sol-sol. „Amplasarea echipamentelor de radionavigaţie necesare asigurării serviciilor de dirijare a traficului pe Aeroportul Internaţional Braşov a făcut obiectul unor studii care au fost realizate în faza elaborării Studiului de Fezabilitate pentru echipamentele de radionavigaţie. În urma concluziilor acestora, a fost identificată poziţionarea echipamentului VORDME, în aşa fel încât să asigure comunicarea semnalului către aeronavele în zbor”, a precizat Alexandru Anghel.
Studiu pentru evitarea evenimentelor de tip „bird strike”
Chiar dacă, aparent, pare un „detaliu nesemnificativ”, studiul de viaţă salbatică este extrem de important. Analiza a fost realizată cu ajutorul specialiştilor în domeniu şi, printre altele, a avut rolul de a identifica prezenţa păsărilor şi a animalelor în perimetrul aeroportului, ştiut fiind faptul că evenimentele de tip „bird strike” (coliziunea dintre un avion şi o pasăre, care poate deteriora avionul sau, în cazuri extreme, poate avea drept consecinţă un accident aviatic) determină reţinerea la sol a multor aeronave şi au o incidenţă tot mai ridicată în ultimul timp. În ceea ce priveşte studiul climatologic, acesta a fost realizat pentru o perioadă de 15 ani de către specialiştii în meteorologie de la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov. Studiul în cauză a fost elaborat cu scopul de a transmite companiilor aeriene datele esenţiale cu privire la vizibilitatea atmosferică, precum şi informaţiile referitoare la fenomenele meteorologice care se manifestă în arealul aeroportuar, pe parcursul întregului an şi pe durata unei zile.
Consiliul Judeţean va trebui să asigure zboruri de probă
Zilele trecute, Consiliul Judeţean Braşov a lansat licitaţia pentru proiectarea Procedurilor de Zbor Instrumentale şi a Spaţiul Aerian la Aeroportul Internaţional Braşov. Conform datelor disponibile pe platforma electronică de achiziţii publice, valoarea contractului este estimată la 1.341.949 lei, cu tot cu TVA, iar ofertele sunt aşteptate până în 25 august. Consultantul stabilit în urma acestei licitaţii va avea la dispoziţie 12 luni pentru a realiza documentaţia care face obiectul acestui contract. Printre altele, firma de specialitate stabilită în urma procedurii de atribuire va trebui să proiecteze şi să editeze hărţile într-un format agreat de Romatsa (care va asigura dirijarea traficului aerian) şi ţinând cont de punctul de vedere al Statului Major al Forţelor Aeriene sau a altor părţi interesate. De asemenea, dar şi să valideze procedurile de zbor. De altfel, în caietul de sarcini se arată că pentru validarea procedurilor de zbor Consiliul Judeţean Braşov „va asigura un zbor de validare pentru toate procedurile elaborate. Dacă  procedurile nu sunt validate în urma acestui zbor şi sunt necesare zboruri de calibrare suplimentare, cheltuiala va fi suportată de Contractant (Consiliul Judeţean – n.r.)”. Tot în acest contract este inclusă şi realizarea unei hărţi de zgomot.


BUNĂ ZIUA BRAȘOV, 28 iulie 2021

Drumul Făgăraş - Calbor - Boholţ intră în reparaţii

Radu COLŢEA
 
Consiliul Judeţean Braşov este dispus să plătească peste 14 milioane de lei, pentru reabilitarea unor sectoare degradate
Drumul judeţean 104J (Cartierul Galaţi din Făgăraş – Calbor – Boholţ) va intra în reparaţii pe două sectoare degradate, licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor fiind lansată în 26 iulie de Consiliul Judeţean Braşov. Conform anunţului licitaţiei, termenul de depunere a ofertelor este 18 august, iar valoarea estimată a contractului este de 14.353.248 lei, cu tot cu TVA. În documentaţia aferente licitaţiei se menţionează că drumul este afectat pe două porţiuni în zona Pădurii Făgetului, în apropierea municipiului Făgăraş. Una dintre porţiunile afectate, cu o lungime de 45 m, amplasată la kilometrul 7+850, este în apropierea unei construcţii, probabil militare. Pe această porţiune, drumul este deformat, prezintă tasări, covorul asfaltic este afectat, iar şanţul de scurgere a apelor pluviale este colmatat. În expertiza tehnică se menţionează că versantul şi corpul drumului, degradarea şoselei a fost favorizată şi de lipsa lucrărilor de drenaj. De asemenea, starea drumului a fost afectată şi de traficul rutier, care a crescut în intensitate şi greutate. Celălalt sector cu probleme este între kilometrul 9+600 şi kilometrul 10+300. În timpul expertizelor, specialiştii au apreciat că drumul iniţial a fost lărgit pe una dintre laturi. Şi pe acest sector au fost constatate fisuri, crăpături şi denivelări ale covorului asfaltic, iar şanţul de scurgere este colmatat. Conform expertizei tehnice, acest sector de drum este construit într-o zonă cu acumulări şi infiltrări ale apelor meteorice. Şi pe acest segment, degradarea a fost favorizată de lipsa lucrărilor de drenare a apelor, precum şi de trafic. În cazul în care nu s-ar realiza reparaţiile, specialiştii Consiliului Judeţean Braşov apreciază că „sectoarele de drum ar suferi degradări continue, care, în final, ar duce la îngreunarea circulaţiei, dar şi la o creştere a timpului de intervenţie în situaţii de urgenţă”.
Lucrările vor dura 12 luni  
În baza acestui contract, consultantul va trebui să pregătească documentaţia tehnică, apoi să execute lucrările. Printre altele, constructorul va trebui compacteze terenul, să refacă acostamentele, drenurile, şi covorul asfaltic. În documentaţia aferentă licitaţiei se menţionează că structura rutieră se va dimensiona pentru un trafic calculat pentru o perioadă de 15 ani. Spre deosebire de situaţia actuală, pe porţiunile pe care vor realiza sisteme de drenaj, şanţurile vor fi realizate din beton. De asemenea, se vor monta parapete în zona podeţelor. În cazul în care se va stabili un constructor, acesta va avea la dispoziţie 12 luni pentru finalizarea lucrărilor, însă nu se vor lua în considerare lunile de iarnă.Modificat la data de 30 Iulie 2021

Evenimente în desfășurare