Mass Media

BUNĂ ZIUA BRAȘOV, 3 aprilie 2023

Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, pregătită pentru a intra pe piaţa energiei

Radu COLŢEA
 
Regia va putea să producă, să distribuie şi să comercializeze energie electrică
Consilierii judeţeni braşoveni au aprobat în ultima şedinţă de plen, din 30 martie, o hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav”. Astfel, prin actul normativ amintit, obiectul de activitate al regiei a fost completat cu trei poziţii, respectiv „producţia de energie electrică”, „distribuţia energiei electrice” şi „comercializarea energiei electrice”. Tot prin hotărârea amintită a fost stabilit sediul regiei în Ghimbav, pe strada Hermann Oberth nr. 35 (foto). Introducerea celor trei poziţii a fost făcută, cel mai probabil, în contextul în care administraţia judeţeană a anunţat de mai multe ori că are în plan ca în incinta aeroportului să amplaseze panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, ceea ce va permite introducerea surplusului de energie în reţeaua naţională. Pe de altă parte, tot în şedinţa de plen din 30 martie, aleşii judeţeni au aprobat noua organigramă a regiei. Astfel, dacă organigrama iniţială a regiei prevedea 53 de posturi, în noua schemă de personal sunt incluse 75 de posturi.


BUNĂ ZIUA BRAȘOV, 31 martie 2023

Aeroportul Braşov: Toate calculele se fac 500.000 de pasageri pe an

Radu COLŢEA
 
Ce chirii minime s-au stabilit pentru cei care vor spaţii în aerogară, la acest trafic
Consiliul Judeţean Braşov a aprobat joi, 30 martie, o hotărârea privind închirierea, prin licitaţie publică, de către Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” a spaţiilor comerciale din incinta aeroportului. Astfel, în funcţie de tipul de activitate comercială, spaţiile disponibile vor fi scoase la închiriere prin licitaţie sau concesionare prin procedură competitivă. Pentru determinarea valorii pe metru pătrat, valoare reper de la care se vor derula licitaţiile pentru spaţii, Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” a comandat un raport de evaluare a pieţei imobiliare. „Din punct de vedere financiar, activitatea aeroportului este gestionată după principii economice, în sensul că urmărim ca veniturile din activitatea economică nonaeronautică - spaţii comerciale, publicitate, parcare auto, să fie maximizate. În perimetrul aeroportului vom pune la dispoziţia agenţilor economici spaţii pentru desfăşurarea de activităţi comerciale care vor îmbunătăţi experienţa pasagerilor, cum ar fi restaurante, duty free, cafenele, rent-a-car, publicitate etc. Un principiu general este acela de parteneriat între aeroport şi agenţii economici. Conducerea aeroportului se va ocupa să aducă un număr cât mai mare de curse şi cât mai mulţi pasageri, urmând să obţină venituri proporţional cu numărul de pasageri ce tranzitează aeroportul”, a explicat Alexandru Anghel, directorul general al Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav”. El a menţionat că, pentru anumite tipuri de activităţi cum sunt cele bancare - ATM, de schimb valutar sau de închirieri auto, spaţiile destinate acestora vor fi închiriate prin licitaţie. Ca practică generală internaţională utilizată pe aeroporturile consacrate din întreaga lume, tipul de contract majoritar folosit pentru celelalte tipuri de activităţi este cel de concesionare, durata concesiunii urmând să rezulte din planul de afaceri. Etapele procedurii de selecţie a concesionarilor se vor desfăşura în perioada următoare, în concordanţă cu prevederile legii concesiunii, începând cu consultarea de piaţă a celor interesaţi. Procedura va fi una competitivă şi transparentă, iar etapele vor fi cele stabilite în conformitate cu Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, procedura devenind aplicabilă după publicarea prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, a anunţului de concesionare şi a documentelor concesiunii. Lansarea procedurilor privind licitaţia de închiriere, respectiv de concesionare a spaţiilor se va realiza cu respectarea legislaţiei aplicabile şi va fi anunţată din timp în mijloacele de informare în masă locale şi centrale, pe site-urile Consiliului Judeţean Braşov şi Aeroportului Internaţional Braşov, precum şi pe paginile de Facebook ale celor două instituţii.
Perioada de închiriere maximă este de 5 ani, iar chiria estimată este valabilă până la un trafic total înregistrat de 500.000 pasageri îmbarcaţi pentru 12 luni. Pe de altă parte, după ce a fost aprobată hotărârea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, a declarat că „gestionarea activităţilor în cadrul aeroportului sub toate aspectele este în responsabilitatea Regiei Autonome «Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav». Dorinţa noastră este ca procedurile care urmează să fie realizate, atât cele care ţin de angajarea personalului, cât şi cele privind atribuirea spaţiilor din cadrul terminalului, să fie aduse din timp la cunoştinţa tuturor celor interesaţi, să se realizeze într-un mod transparent, corect şi obiectiv, cu respectarea criteriilor şi cerinţelor stabilite de lege. Sunt convins că la nivelul Regiei vor fi luate măsurile necesare, astfel încât orice persoană fizică sau juridică interesată să participe la aceste proceduri să aibă deplin acces la toate informaţiile necesare”, a menţionat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.
DE LA CE TARIFE SE PLEACĂ
1. Chirie de piaţă – spaţii comerciale zonă publică restricţionată amplasate la parter şi etaj: 33 euro/mp (fără TVA),
2. Chirie de piaţă – spaţii comerciale depozitare/spaţii anexe zonă publică şi zonă restricţionată amplasate la parter şi etaj: 17,5 euro/mp (fără TVA),
3. Chirie de piaţă – spaţii depozitare/spaţii anexe zonă amplasate la subsol = 7 euro/mp (fără TVA),
4. Chirie de piaţă – spaţii pentru echipamente tip ATM, automate cafea/veding = 130 euro/mp (fără TVA),
5. Chirie de piaţă - terenuri = 0,9 euro/mp (fără TVA).
Suplimentar faţă de această chirie se vor refactura către chiriaşi utilităţile, cota de impozit pe proprietate/taxa pe clădire, cota de asigurare, cheltuielile cu reparaţiile curente aferente spaţiilor închiriate.


NEWSBV.RO, 31 martie 2023

RA AIBG a stabilit chiriile pentru spațiile comerciale de la Aeroportul Intenațional Brașov-Ghimbav

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov de joi, 30 martie, plenul a aprobat hotărârea privind închirierea, prin licitație publică, de către R.A. „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” a bunurilor proprietate publică a U.A.T. Județul Brașov, date în administrarea acesteia. În prezent, conducerea administrației publice a judeţului Braşov continuă demersurile necesare pentru operaționalizarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, cu o atentie deosebită pe partea tehnică și pe certificările de specialitate. „Pe lângă aspectele tehnice care trebuie puse la punct, sunt și cele legate de amenajarea și gestionarea spațiilor și a activităților de natură comercială care se realizează în cadrul aeroportului, acestea fiind în responsabilitatea Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav”. Asigurarea veniturilor necesare funcţionării aeroportului este una din preocupările foarte importante ale conducerii acestuia, transmite Consiliul Județean Brașov. Veniturile din activitatea aeronautică sunt completate cu veniturile obţinute din activităţile economice desfăşurate în terminalul de pasageri şi au o pondere importantă în totalul veniturilor. Astfel, Regia Autonomă „AIBG” va începe procedurile de valorificare a spaţiilor comerciale din cadrul terminalului Aeroportului Braşov.
Preţurile de pornire
Pentru determinarea valorii pe metru pătrat, valoare reper de la care se vor derula licitaţiile pentru spaţii, RA AIBG a comandat un raport de evaluare a pieței imobiliare. Pe baza concluziilor raportului de evaluare, preţurile de pornire la licitațiile de atribuire privind dreptul de folosință asupra unor active deținute de R.A.  Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav sunt următoarele:
1. chirie de piață – spații comerciale zonă publică restricționață amplasate la parter și etaj = 33 euro/mp,
2. chirie de piață – spații comerciale depozitare/spații anexe zonă publică și zonă restricționață amplasate la parter și etaj = 17,5 euro/mp,
3. chirie de piață – spații depozitare/spații anexe zonă amplasate la subsol = 7 euro/mp,
4. chirie de piață – spații pentru echipamente tip ATM, automate cafea/veding = 130 euro/mp,
5. chirie de piață – terenuri = 0,9 euro/mp.
Alte articole:   Asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale va putea fi plătită prin Ghișeul.ro
Valorile nu conțin TVA.
Perioada de închiriere maximă este de 5 ani
Suplimentar față de această chirie se vor refactura către chiriași utilitățile, cota de impozit pe proprietate/taxa pe clădire, cota de asigurare, cheltuielile cu reparațiile curente aferente spațiilor închiriate. Perioada de închiriere maximă este de 5 ani, iar chiria estimată este valabilă până la un trafic total înregistrat de 500.000 pasageri îmbarcați pentru 12 luni. „Din punct de vedere financiar, activitatea aeroportului este gestionată după principii economice, în sensul că urmărim ca veniturile din activitatea economică nonaeronautică – spaţii comerciale, publicitate, parcare auto etc., să fie maximizate. În perimetrul aeroportului vom pune la dispoziţia agenţilor economici spaţii pentru desfăşurarea de activităţi comerciale care vor îmbunătăţi experienţa pasagerilor, cum ar fi restaurante, duty free, cafenele, rent-a-car, publicitate etc. Un principiu general este acela de parteneriat între aeroport şi agenţii economici. Conducerea aeroportului se va ocupa să aducă un număr cât mai mare de curse şi cât mai mulţi pasageri, urmând să obţină venituri proporţional cu numărul de pasageri ce tranzitează aeroportul”, a explicat Alexandru Anghel, directorul general al RA AIBG.
Închiriere prin licitație sau concesiune
În funcție de tipul de activitate comercială, spaţiile disponibile vor fi scoase la închiriere prin licitaţie sau concesionare prin procedură competitivă. Aşadar, pentru anumite tipuri de activităţi cum sunt cele bancare – ATM, de schimb valutar sau de închirieri auto, spaţiile destinate acestora vor fi închiriate prin licitaţie. Ca practică generală internaţională utilizată pe aeroporturile consacrate din întreaga lume, tipul de contract majoritar folosit pentru celelalte tipuri de activităţi este cel de concesionare, durata concesiunii urmând să rezulte din planul de afaceri. Etapele procedurii de selecţie a concesionarilor se vor desfăşura în perioada următoare, în concordanţă cu prevederile legii concesiunii, începând cu consultarea de piaţă a celor interesaţi. Procedura va fi una competitivă şi transparentă, iar etapele vor fi cele stabilite în conformitate cu Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, procedura devenind aplicabilă după publicarea prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, a anunțului de concesionare și a documentelor concesiunii. „Dorim ca redevenţa datorată către aeroport sa fie una variabilă, calculată ca procent din cifra de afaceri înregistrată pe aeroport de către operatorul economic. De exemplu, redevenţa poate fi corelată cu numărul de pasageri ce tranzitează aeroportul, vor fi stabilite praguri ale redevenţei raportate la nivelul de trafic, se pot încasa redevenţe diferenţiate, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate – duty free, cafenea, restaurant etc. Scopul este acela de a avea un parteneriat corect cu operatorii economici, care să pună la dispoziţie serviciile solicitate la calitatea dorită de pasageri, să genereze venituri care să asigure profitabilitatea, dar şi să creeze venituri suplimentare pentru aeroport, direct proporţional cu traficul aerian. Maximizarea veniturilor din activităţile economice ne va ajuta să menţinem un nivel redus al tarifelor de pasageri către companiile aeriene, ce va avea ca rezultat deschiderea de noi destinaţii”, a precizat Alexandru Anghel. Lansarea procedurilor privind licitaţia de închiriere, respectiv de concesionare a spaţiilor se va realiza cu respectarea legislaţiei aplicabile şi va fi anunţată din timp în mijloacele de informare în masă locale şi centrale, pe site-urile Consiliului Judeţean Braşov şi Aeroportului Internaţional Braşov, precum şi pe paginile de Facebook ale celor două instituţii.
Cine gestionează activitățile din cadrul Aeroportului Brașov
„Gestionarea activităţilor în cadrul aeroportului sub toate aspectele este în responsabilitatea Regiei Autonome «Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav». Dorinţa noastră este ca procedurile care urmează să fie realizate, atât cele care ţin de angajarea personalului, cât şi cele privind atribuirea spaţiilor din cadrul terminalului, să fie aduse din timp la cunoştinţa tuturor celor interesaţi, să se realizeze într-un mod transparent, corect şi obiectiv, cu respectarea criteriilor şi cerinţelor stabilite de lege. Sunt convins că la nivelul Regiei AIBG vor fi luate măsurile necesare, astfel încât orice persoană fizică sau juridică interesată să participe la aceste proceduri să aibă deplin acces la toate informaţiile necesare”, a menţionat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.


MYTEX.RO, 31 martie 2023

Cine gestionează Aeroportul Brașov? Adrian Veștea face precizări
 
Cine gestionează Aeroportul Brașov? După cum v-am informat aici, Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” (AIBG) va începe procedurile de valorificare a spaţiilor comerciale din cadrul terminalului Aeroportului Braşov. „În prezent, conducerea administrației publice a judeţului Braşov continuă demersurile necesare pentru operaționalizarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, cu o atentie deosebită pe partea tehnică și pe certificările de specialitate. Pe lângă aspectele tehnice care trebuie puse la punct, sunt și cele legate de amenajarea și gestionarea spațiilor și a activităților de natură comercială care se realizează în cadrul aeroportului, acestea fiind în responsabilitatea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav”, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Brașov, remis după ședința de plen de joi.
„După principii economice”
Cine gestionează Aeroportul Brașov? Consilierii județeni au aprobat joi hotărârea privind închirierea, prin licitaţie publică, de către Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” a spaţiilor comerciale din incinta aeroportului. În funcţie de tipul de activitate comercială, spaţiile disponibile vor fi scoase la închiriere prin licitaţie sau concesionare prin procedură competitivă. Pentru determinarea valorii pe metru pătrat, valoare reper de la care se vor derula licitaţiile pentru spaţii, Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” a comandat un raport de evaluare a pieţei imobiliare.
„Din punct de vedere financiar, activitatea aeroportului este gestionată după principii economice, în sensul că urmărim ca veniturile din activitatea economică nonaeronautică – spaţii comerciale, publicitate, parcare auto, să fie maximizate. În perimetrul aeroportului vom pune la dispoziţia agenţilor economici spaţii pentru desfăşurarea de activităţi comerciale care vor îmbunătăţi experienţa pasagerilor, cum ar fi restaurante, duty free, cafenele, rent-a-car, publicitate etc. Un principiu general este acela de parteneriat între aeroport şi agenţii economici. Conducerea aeroportului se va ocupa să aducă un număr cât mai mare de curse şi cât mai mulţi pasageri, urmând să obţină venituri proporţional cu numărul de pasageri ce tranzitează aeroportul”, a explicat Alexandru Anghel, directorul general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav”.
Mai mult concesiune decât licitație
El a menţionat că, pentru anumite tipuri de activităţi cum sunt cele bancare – ATM, de schimb valutar sau de închirieri auto, spaţiile destinate acestora vor fi închiriate prin licitaţie. Ca practică generală internaţională utilizată pe aeroporturile consacrate din întreaga lume, tipul de contract majoritar folosit pentru celelalte tipuri de activităţi este cel de concesionare, durata concesiunii urmând să rezulte din planul de afaceri. Etapele procedurii de selecţie a concesionarilor se vor desfăşura în perioada următoare, în concordanţă cu prevederile legii concesiunii, începând cu consultarea de piaţă a celor interesaţi. Procedura va fi una competitivă şi transparentă, iar etapele vor fi cele stabilite în conformitate cu Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, procedura devenind aplicabilă după publicarea prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, a anunţului de concesionare şi a documentelor concesiunii.
Lansarea procedurilor privind licitaţia de închiriere, respectiv de concesionare a spaţiilor se va realiza cu respectarea legislaţiei aplicabile şi va fi anunţată din timp în mijloacele de informare în masă locale şi centrale, pe site-urile Consiliului Judeţean Braşov şi Aeroportului Internaţional Braşov, precum şi pe paginile de Facebook ale celor două instituţii.
De la 500.000 de pasageri pe an în sus cresc și prețurile
Cine gestionează Aeroportul Brașov? Perioada de închiriere maximă este de 5 ani, iar chiria estimată este valabilă până la un trafic total înregistrat de 500.000 pasageri îmbarcaţi pentru 12 luni.


BUNĂ ZIUA BRAŞOV, 30 martie 2023

Aerogara Braşov, preţurile pe metru pătrat

Radu COLŢEA
 
Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav” lansează licitaţiile pentru spaţiile comerciale. Chiria pentru un bancomat: de la 130 euro/mp
Având în vedere că în vara acestui an urmează să fie deschis aeroportul, Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional – Braşov” a început pregătirile pentru închirierea spaţiilor comerciale. Astfel, regia a contractat o firmă care să stabilească valoarea de piaţă a spaţiilor din aerogară, urmând ca tarifele de pornire să fie aprobate de Consiliul Judeţean în şedinţa de plen din 31 martie. Astfel, conform proiectului de hotărâre, preţul de pornire pentru spaţiile comerciale amplasate la parterul şi etajul terminalului este de 33 euro/mp fără TVA. Pentru spaţiile de depozitare sau alte anexe de la parter şi etaj, preţul de pornire este de 17,5 euro/mp fără TVA, iar pentru cele de la subsol, licitaţiile de închiriere vor porni de la 7 euro/mp fără TVA. Pentru amplasare a de echipamente tip ATM (bancomate), automate de cafea sau alte produse, chiria porneşte de la 130 euro/mp fără TVA. Licitaţiile vor fi derulate de Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav, iar contractele vor avea o valabilitate de 5 ani, iar preţurile de pornire au fost stabilite luând în calcul un 500.000 de pasageri pe an.
ÎNCĂ 22 DE POSTURI: POMPIERI, AGENŢI DE SECURITATE, SECRETARE
Consiliul Judeţean Braşov va decide azi, 30 martie, dacă aprobă un nou stat de funcţii pentru Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav. Directorul general al Regiei, Alexandru Anghel, a solicitat 22 de posturi noi, ca un pas înainte pentru certificarea aeroportului de către organele abilitate.
La acest moment , Regia are deja 53 de angajaţi. Dacă aleşii judeţeni vor aproba noua organigramă, numărul angajaţilor ar ajunge la 75. Majoritatea posturilor (13) sunt alocate serviciului pentru situaţii de urgenţă şi intervenţie în caz de salvare. Mai sunt solicitate 6 posturi pentru Serviciul de Securitate Aeroportuară/ Probleme Speciale şi documente Clasificate, două la asistenţa managerială şi încă unul la Compartimentul de Siguranţă şi Coordonare Operaţională. (BizBraşov)Modificat la data de 03 Aprilie 2023

Evenimente în desfășurare