Mass Media

BUNĂ ZIUA BRAȘOV, 13 octombrie 2021

DN 1, „dublat” către Sibiu

Radu COLŢEA
 
Consiliul Judeţean Braşov a pregătit proiectele pentru Programul „Anghel Saligny”. Cel mai important: o nouă alternativă pentru DN 1, pentru zona Făgăraş - limita cu judeţul vecin
Consiliul Judeţean Braşov a pregătit proiectele pentru care va solicita funduri nerambursabile prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, lansat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA). Pe listă sunt 4 drumuri judeţene, pe care administraţia judeţeană are în plan de mai mult timp să le modernizeze.
Drum modernizat între Rupea şi Făgăraş
Dintre cele patru proiecte, cel mai amplu este cel privind modernizarea drumului interjudeţean DJ 105 A (km 53+000-81+600) şi DJ 104 D (km 1+960-27+400), o arteră cu o dublă funcţionalitate. Pe de o parte, el conectează zona Rupea de Ţara Făgăraşului, pornind din oraşul Rupea, trecând prin localităţile Dacia, Jibert, Lovnic, Văleni şi Şoarş (28,342 km) şi continuând până în municipiul Făgăraş (9,800 km). Pe de altă parte, asigură o legătură rutieră între zona Făgăraş şi judeţul Sibiu, prin satul Bărcut, până la limita de judeţ (15,640 km), iar după modernizare poate reprezenta o alternativă rutieră la DN 1 pentru zona respectivă. Conform explicaţiilor reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, acest proiect este structurat pe trei loturi şi implică atât reabilitarea totală a părţii carosabile, cât şi refacerea podurilor, a podeţelor, acostamentelor, trotuarelor şi acceselor la proprietăţi pe întreaga lungime a drumului interjudeţean, dar şi amenajarea de staţii pentru transportul public de persoane, realizarea marcajelor rutiere şi refacerea parapetelor.
Investiţii şi pe drumurile din zona metropolitană: Vulcan - Holbav – Paltin, Hărman – Sânpetru
Celelalte trei proiecte se referă la drumuri din zona metropolitană a Braşovului care totalizează aproximativ 12,8 kilometri necesar a fi reabilitaţi şi modernizaţi. Primul proiect vizează reabilitarea DJ 106B Vulcan (DJ 112A) - Holbav - Paltin (DJ 106 A) km. Al doilea proiect se referă la modernizarea DJ 113 Sânpetru (DJ 103) - Preventoriu TBC Sânpetru, iar prin cel de-al treilea proiect se va reabilita DJ 108 Hărman – Sânpetru.  
Documentaţiile sunt pregătite
De altfel, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, Adrian Veştea, a declarat că „am pregătit din timp documentaţiile pentru aceste proiecte şi le-am întocmit cu rigurozitate, iar acest lucru face acum posibilă obţinerea finanţării din Programul «Anghel Saligny» pentru implementarea lor. Noi, la nivelul Consiliului Judeţean, ne facem bine treaba şi sunt încrezător că cele patru obiective de investiţii se vor regăsi pe lista proiectelor aprobate. Degrevarea bugetului destinat modernizării drumurilor pe care o vom obţine cu ajutorul fondurilor prin acest program ne va permite să ne îndreptăm atenţia spre alte drumuri judeţene pe care să le modernizăm. Preocuparea noastră principală este să atragem resurse bugetare din toate sursele de finanţare pe care le avem la dispoziţie, fie ele europene sau guvernamentale, astfel încât să ne maximizăm bugetul de investiţii şi să putem implementa cât mai multe proiecte în toate domeniile pe care le gestionăm. Accesarea fondurilor pe care Guvernul le pune la dispoziţie în cadrul Programului Naţional de Investiţii «Anghel Saligny» va însemna o oportunitate de dezvoltare pe care sper s-o valorifice cât mai multe autorităţi publice locale din judeţul nostru”.  
Se deschid zone cu potenţial de dezvoltare turistică: satele Şoarş, Bărcut, Holbav şi Paltin
Pe de altă parte, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov Şerban Todorică a precizat că proiecte pentru care va fi solicitată finanţarea „sunt mature, pentru care avem întocmite studii de fezabilitate sau documentaţii DALI. Le-am ales pe acestea în urma unei evaluări serioase privind, pe de o parte, importanţa acestor drumuri în rezolvarea problemelor de conectivitate la nivelul judeţului, iar pe de altă parte, impactul bugetar al lucrărilor care trebuie făcute. Necesitatea şi oportunitatea realizării celor patru proiecte sunt evidente, având în vedere că vorbim despre drumuri care rezolvă probleme de fluidizare a circulaţiei la nivelul zonei metropolitane a Braşovului, asigură conectivitatea judeţului nostru cu Sibiul şi deschid zone cu potenţial de dezvoltare turistică, aşa cum sunt satele Şoarş, Bărcut, Holbav şi Paltin”.
Economie de 200 milioane de lei la bugetul Braşovului
În prezent, executivul CJ se ocupă de actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele patru obiective, noii indicatori urmând să fie aprobaţi în viitoarea şedinţă a forului deliberativ judeţean. De asemenea, se lucrează la scrierea cererilor de finanţare cu devizele generale aferente, iar de săptămâna viitoare acestea vor putea fi încărcate pe platforma MDLPA dedicată implementării Programului „Anghel Saligny”. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov estimează că aprobarea finanţării lor din fonduri guvernamentale ar genera o economie de aproximativ 200 de milioane de lei în bugetul CJ destinat reabilitării şi modernizării infrastructurii rutiere şi ar permite ca începând cu anul viitor să fie finanţate mai multe documentaţii de proiectate necesare reabilitării şi modernizării altor drumuri din judeţ.


NEWSBV.RO, 13 octombrie 2021

Consiliul Județean vrea să modernizeze 4 drumuri prin Programul Anghel Saligny

Patru proiecte de modernizare a unor drumuri judeţene sunt propuse de Consiliul Judeţean Braşov spre finanţare în cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, lansat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Cel mai amplu proiect este cel privind modernizarea drumului interjudețean DJ 105 A (km 53+000-81+600) şi DJ 104 D (km 1+960-27+400). Drumul are o dublă funcţionalitate: pe de o parte, el conectează zona Rupea de Ţara Făgăraşului, pornind din oraşul Rupea, trecând prin localităţile Dacia, Jibert, Lovnic, Văleni şi Şoarş (28,342 km) şi continuând până în municipiul Făgăraş (9,800 km), iar pe de altă parte, asigură o legătură rutieră între zona Făgăraş şi judeţul Sibiu, prin satul Bărcut, până la limita de judeţ (15,640 km), ceea ce poate reprezenta o alternativă rutieră la DN 1. Acest proiect este structurat pe trei loturi şi implică atât reabilitarea totală a părţii carosabile, cât şi refacerea podurilor, a podeţelor, acostamentelor, trotuarelor şi acceselor la proprietăţi pe întreaga lungime a drumului interjudeţean, dar şi amenajarea de staţii pentru transportul public de persoane, realizarea marcajelor rutiere şi refacerea parapetelor. Celelalte trei proiecte se referă la drumuri din zona metropolitană a Braşovului care totalizează aproximativ 12,8 kilometri necesar a fi reabilitaţi şi modernizaţi.
Este vorba despre „Proiect Tehnic şi Execuţie Reabilitare DJ 106 B Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin (DJ 106 A) km 0+000-6+505”; „Proiect Tehnic şi Execuţie Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru, km 0+000-2+000”; „Proiect Tehnic şi Execuţie Reabilitare DJ 108 Hărman – Sânpetru km 0+000-4+380”.
Toate aceste proiecte sunt în derulare, fiind incluse în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Braşov din anul 2021. Aprobarea finanţării lor din fonduri guvernamentale ar genera o economie de aproximativ 200 de milioane de lei în bugetul CJ destinat reabilitării şi modernizării infrastructurii rutiere şi ar permite ca începând cu anul viitor să fie finanţate mai multe documentaţii de proiectate necesare reabilitării şi modernizării altor drumuri din judeţ. „După aprobarea Programului «Anghel Saligny» şi a normelor metodologice de aplicare, am analizat cu specialiştii din executiv ce proiecte putem propune spre finanţare. Este vorba despre proiecte mature, pentru care avem întocmite studii de fezabilitate sau documentaţii DALI. Le-am ales pe acestea în urma unei evaluări serioase privind, pe de o parte, importanţa acestor drumuri în rezolvarea problemelor de conectivitate la nivelul judeţului, iar pe de altă parte, impactul bugetar al lucrărilor care trebuie făcute. Necesitatea şi oportunitatea realizării celor patru proiecte sunt evidente, având în vedere că vorbim despre drumuri care rezolvă probleme de fluidizare a circulaţiei la nivelul zonei metropolitane a Braşovului, asigură conectivitatea judeţului nostru cu Sibiul şi deschid zone cu potenţial de dezvoltare turistică, aşa cum sunt satele Şoarş, Bărcut, Holbav şi Paltin”, a explicat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică Şerban. În prezent, Executivul CJ se ocupă de actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele patru obiective, noii indicatori urmând să fie aprobaţi în viitoarea şedinţă a forului deliberativ judeţean. De asemenea, se lucrează la scrierea cererilor de finanţare cu devizele generale aferente, iar de săptămâna viitoare acestea vor putea fi încărcate pe platforma MDLPA dedicată implementării Programului „Anghel Saligny”. „Am pregătit din timp documentaţiile pentru aceste proiecte şi le-am întocmit cu rigurozitate, iar acest lucru face acum posibilă obţinerea finanţării din Programul «Anghel Saligny» pentru implementarea lor. Noi, la nivelul Consiliului Judeţean, ne facem bine treaba şi sunt încrezător că cele patru obiective de investiţii se vor regăsi pe lista proiectelor aprobate. Degrevarea bugetului destinat modernizării drumurilor pe care o vom obţine cu ajutorul fondurilor «Anghel Saligny» ne va permite să ne îndreptăm atenţia spre alte drumuri judeţene pe care să le modernizăm. Preocuparea noastră principală este să atragem resurse bugetare din toate sursele de finanţare pe care le avem la dispoziţie, fie ele europene sau guvernamentale, astfel încât să ne maximizăm bugetul de investiţii şi să putem implementa cât mai multe proiecte în toate domeniile pe care le gestionăm. Accesarea fondurilor pe care Guvernul le pune la dispoziţie în cadrul Programului Naţional de Investiţii «Anghel Saligny» va însemna o oportunitate de dezvoltare pe care sper s-o valorifice cât mai multe autorităţi publice locale din judeţul nostru”, a menţionat preşedintele CJ Braşov, Adrian-Ioan Veştea.


TRANSILVANIA365.RO, 12 octombrie 2021

Patru drumuri din județul Brașov propuse spre finanțare prin programul ”Anghel Saligny”

Patru proiecte de modernizare a unor drumuri judeţene sunt propuse de Consiliul Judeţean Braşov spre finanţare în cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, lansat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Cel mai amplu proiect este cel privind modernizarea drumului interjudețean DJ 105 A (km 53+000-81+600) şi DJ 104 D (km 1+960-27+400). Drumul are o dublă funcţionalitate: pe de o parte, el conectează zona Rupea de Ţara Făgăraşului, pornind din oraşul Rupea, trecând prin localităţile Dacia, Jibert, Lovnic, Văleni şi Şoarş (28,342 km) şi continuând până în municipiul Făgăraş (9,800 km), iar pe de altă parte, asigură o legătură rutieră între zona Făgăraş şi judeţul Sibiu, prin satul Bărcut, până la limita de judeţ (15,640 km), ceea ce poate reprezenta o alternativă rutieră la DN 1. Acest proiect este structurat pe trei loturi şi implică atât reabilitarea totală a părţii carosabile, cât şi refacerea podurilor, a podeţelor, acostamentelor, trotuarelor şi acceselor la proprietăţi pe întreaga lungime a drumului interjudeţean, dar şi amenajarea de staţii pentru transportul public de persoane, realizarea marcajelor rutiere şi refacerea parapetelor. Celelalte trei proiecte se referă la drumuri din zona metropolitană a Braşovului care totalizează aproximativ 12,8 kilometri necesar a fi reabilitaţi şi modernizaţi. Este vorba despre „Proiect Tehnic şi Execuţie Reabilitare DJ 106 B Vulcan (DJ 112 A) – Holbav – Paltin (DJ 106 A) km 0+000-6+505”; „Proiect Tehnic şi Execuţie Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ 103) – Preventoriu TBC Sânpetru, km 0+000-2+000”; „Proiect Tehnic şi Execuţie Reabilitare DJ 108 Hărman – Sânpetru km 0+000-4+380”.
Toate aceste proiecte sunt în derulare, fiind incluse în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Braşov din anul 2021. Aprobarea finanţării lor din fonduri guvernamentale ar genera o economie de aproximativ 200 de milioane de lei în bugetul CJ destinat reabilitării şi modernizării infrastructurii rutiere şi ar permite ca începând cu anul viitor să fie finanţate mai multe documentaţii de proiectate necesare reabilitării şi modernizării altor drumuri din judeţ. „După aprobarea Programului «Anghel Saligny» şi a normelor metodologice de aplicare, am analizat cu specialiştii din executiv ce proiecte putem propune spre finanţare. Este vorba despre proiecte mature, pentru care avem întocmite studii de fezabilitate sau documentaţii DALI. Le-am ales pe acestea în urma unei evaluări serioase privind, pe de o parte, importanţa acestor drumuri în rezolvarea problemelor de conectivitate la nivelul judeţului, iar pe de altă parte, impactul bugetar al lucrărilor care trebuie făcute. Necesitatea şi oportunitatea realizării celor patru proiecte sunt evidente, având în vedere că vorbim despre drumuri care rezolvă probleme de fluidizare a circulaţiei la nivelul zonei metropolitane a Braşovului, asigură conectivitatea judeţului nostru cu Sibiul şi deschid zone cu potenţial de dezvoltare turistică, aşa cum sunt satele Şoarş, Bărcut, Holbav şi Paltin”, a explicat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică Şerban. În prezent, executivul CJ se ocupă de actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele patru obiective, noii indicatori urmând să fie aprobaţi în viitoarea şedinţă a forului deliberativ judeţean. De asemenea, se lucrează la scrierea cererilor de finanţare cu devizele generale aferente, iar de săptămâna viitoare acestea vor putea fi încărcate pe platforma MDLPA dedicată implementării Programului „Anghel Saligny”. „Am pregătit din timp documentaţiile pentru aceste proiecte şi le-am întocmit cu rigurozitate, iar acest lucru face acum posibilă obţinerea finanţării din Programul «Anghel Saligny» pentru implementarea lor. Noi, la nivelul Consiliului Judeţean, ne facem bine treaba şi sunt încrezător că cele patru obiective de investiţii se vor regăsi pe lista proiectelor aprobate. Degrevarea bugetului destinat modernizării drumurilor pe care o vom obţine cu ajutorul fondurilor «Anghel Saligny» ne va permite să ne îndreptăm atenţia spre alte drumuri judeţene pe care să le modernizăm. Preocuparea noastră principală este să atragem resurse bugetare din toate sursele de finanţare pe care le avem la dispoziţie, fie ele europene sau guvernamentale, astfel încât să ne maximizăm bugetul de investiţii şi să putem implementa cât mai multe proiecte în toate domeniile pe care le gestionăm. Accesarea fondurilor pe care Guvernul le pune la dispoziţie în cadrul Programului Naţional de Investiţii «Anghel Saligny» va însemna o oportunitate de dezvoltare pe care sper s-o valorifice cât mai multe autorităţi publice locale din judeţul nostru”, a menţionat preşedintele CJ Braşov, Adrian-Ioan Veştea.


MYTEX.RO, 12 octombrie 2021

BRAȘOV. Drumuri județene în modernizare, preluate de „Anghel Saligny”. Economie de 200 de milioane de lei la bugetul CJ

Patru proiecte de modernizare a unor drumuri judeţene sunt propuse de Consiliul Judeţean Braşov spre finanţare în cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, lansat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Cel mai amplu proiect este cel privind modernizarea drumului interjudețean DJ 105 A (km 53+000-81+600) şi DJ 104 D (km 1+960-27+400). Drumul are o dublă funcţionalitate: pe de o parte, el conectează zona Rupea de Ţara Făgăraşului, pornind din oraşul Rupea, trecând prin localităţile Dacia, Jibert, Lovnic, Văleni şi Şoarş (28,342 km) şi continuând până în municipiul Făgăraş (9,800 km), iar pe de altă parte, asigură o legătură rutieră între zona Făgăraş şi judeţul Sibiu, prin satul Bărcut, până la limita de judeţ (15,640 km), ceea ce poate reprezenta o alternativă rutieră la DN 1. Acest proiect este structurat pe trei loturi şi implică atât reabilitarea totală a părţii carosabile, cât şi refacerea podurilor, a podeţelor, acostamentelor, trotuarelor şi acceselor la proprietăţi pe întreaga lungime a drumului interjudeţean, dar şi amenajarea de staţii pentru transportul public de persoane, realizarea marcajelor rutiere şi refacerea parapetelor. Celelalte trei proiecte se referă la drumuri din zona metropolitană a Braşovului care totalizează aproximativ 12,8 kilometri necesar a fi reabilitaţi şi modernizaţi. Este vorba despre „Proiect Tehnic şi Execuţie Reabilitare DJ 106 B Vulcan (DJ 112 A) - Holbav - Paltin (DJ 106 A) km 0+000-6+505”; „Proiect Tehnic şi Execuţie Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ 103) - Preventoriu TBC Sânpetru, km 0+000-2+000”; „Proiect Tehnic şi Execuţie Reabilitare DJ 108 Hărman - Sânpetru km 0+000-4+380”. Toate aceste proiecte sunt în derulare, fiind incluse în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Braşov din anul 2021. Aprobarea finanţării lor din fonduri guvernamentale ar genera o economie de aproximativ 200 de milioane de lei în bugetul CJ destinat reabilitării şi modernizării infrastructurii rutiere şi ar permite ca începând cu anul viitor să fie finanţate mai multe documentaţii de proiectate necesare reabilitării şi modernizării altor drumuri din judeţ. „După aprobarea Programului «Anghel Saligny» şi a normelor metodologice de aplicare, am analizat cu specialiştii din executiv ce proiecte putem propune spre finanţare. Este vorba despre proiecte mature, pentru care avem întocmite studii de fezabilitate sau documentaţii DALI. Le-am ales pe acestea în urma unei evaluări serioase privind, pe de o parte, importanţa acestor drumuri în rezolvarea problemelor de conectivitate la nivelul judeţului, iar pe de altă parte, impactul bugetar al lucrărilor care trebuie făcute. Necesitatea şi oportunitatea realizării celor patru proiecte sunt evidente, având în vedere că vorbim despre drumuri care rezolvă probleme de fluidizare a circulaţiei la nivelul zonei metropolitane a Braşovului, asigură conectivitatea judeţului nostru cu Sibiul şi deschid zone cu potenţial de dezvoltare turistică, aşa cum sunt satele Şoarş, Bărcut, Holbav şi Paltin”, a explicat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică Şerban. În prezent, executivul CJ se ocupă de actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele patru obiective, noii indicatori urmând să fie aprobaţi în viitoarea şedinţă a forului deliberativ judeţean.
De asemenea, se lucrează la scrierea cererilor de finanţare cu devizele generale aferente, iar de săptămâna viitoare acestea vor putea fi încărcate pe platforma MDLPA dedicată implementării Programului „Anghel Saligny”. „Am pregătit din timp documentaţiile pentru aceste proiecte şi le-am întocmit cu rigurozitate, iar acest lucru face acum posibilă obţinerea finanţării din Programul «Anghel Saligny» pentru implementarea lor. Noi, la nivelul Consiliului Judeţean, ne facem bine treaba şi sunt încrezător că cele patru obiective de investiţii se vor regăsi pe lista proiectelor aprobate. Degrevarea bugetului destinat modernizării drumurilor pe care o vom obţine cu ajutorul fondurilor «Anghel Saligny» ne va permite să ne îndreptăm atenţia spre alte drumuri judeţene pe care să le modernizăm. Preocuparea noastră principală este să atragem resurse bugetare din toate sursele de finanţare pe care le avem la dispoziţie, fie ele europene sau guvernamentale, astfel încât să ne maximizăm bugetul de investiţii şi să putem implementa cât mai multe proiecte în toate domeniile pe care le gestionăm. Accesarea fondurilor pe care Guvernul le pune la dispoziţie în cadrul Programului Naţional de Investiţii «Anghel Saligny» va însemna o oportunitate de dezvoltare pe care sper s-o valorifice cât mai multe autorităţi publice locale din judeţul nostru”, a menţionat preşedintele CJ Braşov, Adrian-Ioan Veştea.


BUNĂ ZIUA BRAȘOV, 11 octombrie 2021

Satul Şimon a găzduit prima întâlnire a Consiliului Consultativ al Tinerilor pentru Climă

Radu COLŢEA
 
Ei se pregătesc să elaboreze un ghid pentru stiluri de viaţă mai durabile
30 de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 35 de ani, preocupaţi de protecţia mediului s-au reunit în satul Şimon din judeţul Braşov, în perioada 8 – 10 octombrie, unde s-a desfăşurat prima întâlnire a Consiliului Consultativ al Tinerilor pentru Climă (YACC). Evenimentul face parte dintr-un proiect cu finanţare europeană, „Oameni şi planetă: un destin comun” (People and Planet: A Common Destiny). În cadrul acestui eveniment, participanţii, liceeni şi universităţi din Bucureşti, Braşov, Buzău şi Ploieşti, au fost familiarizaţi cu cele 17 obiective de dezvoltare durabilă din perspectiva măsurilor prevăzute de acestea şi Agenda 2030.
De asemenea, tinerii au început să lucreze la elaborarea unui ghid cu propuneri concrete care să contribuie la promovarea acelor stiluri de viaţă mai durabile, la schimbarea comportamentelor, la abordarea unei probleme locale/ naţionale/ globale specifice legate de sustenabilitate. „Scopul principal al acestor propuneri este de a sugera acţiuni pe care factorii de decizie pot şi ar trebui să le implementeze la nivel local, naţional sau global. Astfel, propunerile/ ghidul naţional colectate de la consiliile naţionale de tineret vor fi prezentate factorilor de decizie locali şi naţionali şi trimise mass-media locale şi naţionale”, a declarat Alina Szasz, manager public în cadrul Consiliului Judeţean Braşov. De asemenea, tinerilor le-au fost prezentate informaţii despre amprenta de carbon sau despre gestionarea durabilă a ariilor protejate. Proiectul cu finanţare europeană este implementat de Consiliul Judeţean Braşov, în parteneriat cu Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21.Modificat la data de 13 Octombrie 2021

Evenimente în desfășurare