Patrimoniu

În îndeplinirea atribuțiilor privind gestionarea patrimoniului, compartimentul de specialitate al Consiliului Judțean Brașov:

  • Constituie baza de date privind întregul patrimoniu, terenuri şi clădiri ale judeţului Braşov, pe care o actualizează permanent;
  • Ține evidenţa bunurilor aparţinând patrimoniului localităţilor din judeţul Braşov;
  • Identifică imobilele ce aparţin Judeţului Braşov, urmăreşte înscrierea acestora în evidenţele de CF ca bunuri aparţinând domeniului public sau privat al Judeţului Braşov;
  • Furnizează la cerere date privind situaţia juridică a imobilelor celorlalte compartimente din cadrul CJBv, persoane juridice şi persoane fizice, altor autorităţi şi instituţii, instanţelor judecătoreşti;
  • Verifică pe teren starea bunurilor aflate în administrarea CJBv;
  • Colaborează cu OJCPI Braşov şi Biroul de Carte Funciară în vederea obţinerii informaţiilor necesare desfăşurării activităţii compartimentului;
  • Întocmeşte şi înaintează Guvernului note de fundamentare cuprinzând proiecte de lege privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov;
  • Întocmeşte referate care vor fi supuse aprobării CJBv privind modificările apărute în inventarul CJBv (propuneri către CJBv de externalizări bunuri/activităţi);
  • Colaborează cu toate compartimentele instituţiei în vederea clarificării situaţiilor juridice ale bunurilor aflate în patrimoniul judeţului.

 

Date de contact: KADAS-ILUNA TEODORA-LĂCRĂMIOARA - Șef Birou
Adresă: Str. Nicolae Bălcescu nr. 67 - Camera 6
Telefon: 0268-410777 int. 116, 124
Fax: 0268-472305
 Modificat la data de 15 Ianuarie 2019

Evenimente în desfășurare