Propunere portofoliu de proiecte la nivelul judeţului Braşov perioada 2014 – 2020

Propunerile de proiecte sunt în acord cu direcţiile de dezvoltare din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Braşov - orizonturi 2013 – 2020 - 2030 aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 325 din 2.11.2010

I. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport:

 • 1. Construirea – dezvoltarea infrastructurii majore de transport
 • 1.1. Construcţia aeroportului internaţional Braşov – Ghimbav
 • 1.2. Construcţia unui terminal intermodal de cale ferată în nordul municipiului Braşov şi construcţia centrului logistic integrat în proximitatea aeroportului Braşov, care să permită conectarea teminalului de pasageri şi terminalului de marfă a aeroportului internaţional Braşov – Ghimbav, la terminalele de cale ferată ale viitorului centru logistic şi la reţeaua rutieră (autostrăzi şi drumuri de categorie inferioară).


 • 2. Fluidizarea circulaţiei
 • 2.1. Modernizarea drumului naţional Braşov – Sibiu – ca drum rapid/expres
 • 2.2. Realizarea traseelor ocolitoare pentru localităţi (finalizarea unora, lărgirea şi consolidarea părţilor carosabile pentru cele existente).
  - Municipiile Braşov (finalizarea traseului de ocolire al Municipiului Brașov, realizarea centurii ocolitoare extinse pe traseul Săcele - Hărman – Bod – Hălchiu – Dumbrăvița – Vlădeni)
  - Ocolitoare Muncipiul Făgăraş şi oraşul Râşnov, Ghimbav, Codlea
 • 2.3. Realizare pasaje/ parcări în municipiul Brașov*
  - Pasaj rutier (Ocolitoare Braşov) DJ 103C – Sânpetru, Pasaj Micşunica
  - Pasaje pietonale subterane (Universal, Modarom, Gară Tractorul Poienelor, Calea Bucureşti)
  - Tunel rutier Răcădău – Centru Istoric
  - Parcare subterană Centru Civic
  - Parcare subterană – Parc Titulescu corelat cu descongestionarea circulaţiei spre Centrul Istoric
 • 2.4. Reabilitarea drumurilor judeţene ce fac legătura cu alte judeţe Săcele – Valea Doftanei – Prahova; Vama Buzăului – Covasna – Buzău; Victoria – Bâlea Cascadă; Peştera – Şirnea – Cheile Dâmbovicioarei; Râşnov – Diham – Bușteni.


 • 3.Reabilitare drumuri cu impact strategic la nivel judeţean şi anume:
 • - DJ 104 (Şercaia – Hoghiz),
 • - DJ 104 A (Perşani – Victoria – Ucea de Jos),
 • - DN 73 A ( Tohanu Vechi – Şinca Veche),
 • - DJ 105 A (Rupea – Cincu – Toarcla – Sibiu),
 • - DJ 132 (Homorod – Jimbor – Harghita),
 • - DJ 131 B ( Homorod – Ioneşti – Harghita),
 • - DC 55 (Victoria – Sibiu),
 • - DJ 112 (Hărman –Podu Olt – Covasna),
 • - DJ 105 (Cincu – Voila),
 • - DJ 104 D (Făgăraş – Şoarş – Sighişoara


 • 4. Reabilitare drumuri cu impact turistic.
 • - DJ 104 L (Buneşti – Viscri), DC 44 (DN1 – Dumbrăviţa),
 • - DJ 112 G (Moeciu – Peştera cu prelungire Peştera – Măgura – Zărneşti şi conexiune cu un viitor drum turistic care să lege Peştera de Şirnea şi de Argeş în paralel cu masivul Piatra Craiului);
 • - DJ 112 F 53 Moeciu de Jos – Moeciu de Sus,
 • - DJ 112 H ( Predeluţ – Zărneşti);
 • - DN 73 A care se suprapune cu traseul autostrăzii pe porţiunea Predeal – Zărneşti;
 • - DJ 102 P (Predeal – Cabana Trei Brazi),
 • - DN 1 E (Râşnov – Poiana Braşov),
 • - DJ 103A Tărlungeni – Vama Buzăului;


 • 5. Construcţia de drumuri turistice noi inter-judeţene:
 • - Moieciu de Sus – Dâmboviţa;
 • - Săcele – Valea Doftanei – Prahova;
 • - Vama Buzăului – Covasna – Buzău;
 • - Victoria – Bâlea Cascadă;
 • - Peştera – Şirnea – Cheile Dâmbovicioarei;
 • - Râşnov – Diham – Bușteni.


 • 6. Asigurarea transportului public de călători spre zonele rurale şi în interiorul acestora, care să asigure curse regulate către localităţi: Prioritate îl va avea transportul de călători în zona Rupea – Făgăraş: Braşov – Rupea, Hoghiz - Şercaia, Rupea- Racoş - Augustin, Homorod – Jimbor, Homorod – Ioneşti, Homorod – Beia, Făgăraş - Cincu – Şoarş - Lovnic - Jibert – Dacia- Rupea,
  - Extinderea transportului în comun cu tren urban în zona metropolitană a municipiului Brașov

 

II. Dezvoltarea turismului

 • - Amenajare zone turistice - zona Piatra Mare, zona Ciucaş, zona Olt (valea Oltului)
 • - Amenajare traseelor turistice (refacere marcaje, hărţi, panouri informative, semnalizare obiective turistice, reabilitare căi de acces către obiective )
 • - Implementare sistem de management al destinaţiei turistice
 • - Stadion cu capacitate peste 35.000 locuitori, loc special amenajat pentru evenimente cu peste 10.000 participanți
 • - Realizare parcuri de distracție tematice – Feldioara - Bran
 • - Extinderea domeniului schiabil – etapa II
 • - Realizare gondolă Poiana Braşov – Braşov
 • - Extindere Grădina Zoologică Braşov
 • - Reabilitare Centrul Istoric municipiul Brașov

 

III. Consolidarea și dezvoltarea economiei județene

 • - Centru expozitional și de afaceri în municipiul Brașov în proximitarea Institutului de Cercetare – Dezvoltare – Inovare: Produse High – Tech pentru Dezvoltare Durabilă
 • - Bursa agricolă permanentă și târg de animale
 • - Parc tehnologic în proximitatea aeroportului internațional
 • - Asocierea Unităților Administrativ Teritoriale în vederea implementării unor proiecte cu scopul reducerii costurilor aferente consumurilor de curent electric în clădirile publice
 • - Amenajarea hidroenergetică a bazinului râului Olt porțiunea Mândra – Veneția

 

IV. Îmbunătățirea sistemelor de management sectorial de mediu

 • - Implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brașov
 • - Dezvoltarea infrastructurii de apă - canal în vestul și nordul judetului Brașov
 • - Extinderea rezervatiei de zimbri Vama Buzaului - program de eliberare a zimbrilor în mediul natural în zona masivului Ciucaș( declararea zonei Ciucaș arie protejată de interes national sau parc național).
 • - Realizarea investițiilor de apă canal în municipiul Făgăraș
 • - Renaturarea cursului de apă Ghimbăşel

 

V. Creșterea calității capitalului social uman

 • - Susțierea de programe pentru învățământ vocațional ( școală profesională/ de meseri),
 • - Înființare centru de dezvoltare a competențelor și a competentelor profesionale - ateliere de tâmplărie, croitorie, realizare de gablonțuri, etc.
 • - Dezvoltare centru de formare profesională și ucenicie Brașov (formare teoretică și practică precum și asigurarea infrastructurii pentru înteprinderi mici sau start-up)
 • - Ferma - școală județeană (pregătirea și perfecționarea micilor fermieri și a lucrătorilor din agricultură)
 • - Modernizare/extindere tabere școlare Cotu Donului
 • - Spital clinic universitar Hărman – Brașov

*Textul în culoarea roșu reprezintă completările Primăriei Brașov la data de 5.02.2013

 

Pentru definirea portofoliului de proiecte județean așteptăm propuneri și/ sau întrebări ce pot fi adresate la adresele de mail luciana.cristea@addjb.ro și cabinet.mihai.pascu@judbrasov.ro până în data de 7.02.2013.Modificat la data de 05 Februarie 2013

Evenimente în desfășurare